Könyvterek és könyvtárak

Kategória: 2017/ 3

Babaolvasók és óvodások könyvtári „szokásai”
Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban

Szentendrét nem csupán a művészetek, hanem a nagycsaládosok városának is nevezhetjük. Lakossága folyamatosan növekszik, sokak számára vonzó hangulata, gazdag kulturális élete és magas színvonalú oktatási intézményei miatt. Ezt támasztja az is alá, hogy a könyvtár átlagon felüli látogatottságnak örvend. Szentendre 1975 óta ad otthont a Pest Megyei Könyvtárnak, amely városi és megyei feladatokat egyaránt ellát. A helyi lakosság jelentős része számára a könyvtárba járás a mindennapi életükhöz tartozó kulturális tevékenység, a könyvtár pedig találkozási pont, közösségi tér.

Baba-mama sarok, gyermekbarát terek kialakítása

Ezeket az igényeket figyelembe véve a könyvtár olyan TERET szeretett volna biztosítani, ahol a gyermekek játszhatnak, igényes környezetben tölthetik idejüket.

2016 augusztusában készült el a Baba-mama sarok az önkormányzat támogatásával, melynek folyosóját szentendrei illusztrátorok alkotásai díszítik. Ebben a térben zajlanak jelenleg azok a zenés-mondókás foglalkozások, melyeket 2015 decembere óta szervezünk a családok számára.

Az olvasóvá nevelés, a szülőkkel való kapcsolattartás, programok szervezése, könyvajánlók készítése, a könyvtári tér és a betűgazdag környezet biztosítása azonban már régóta a gyermekkönyvtári munkánk részét képezi.

 

 

 

De miért fontos ez?

Az olvasás olyan kompetenciákat fejleszt, amelyek segítségével nagyobb eséllyel és hatékonyabban tudunk a különböző kihívásoknak megfelelni az életben. Fejleszti a memóriát, a gondolkodást, a fantáziát. Olvasás közben a gyerek ismeretanyagot gyűjt. Fejleszti az empatikus képességeket, az olvasó gyerek jobban érti magát és a környezetét. Eredményesebben kommunikál, hatékonyabban gondolkodik. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy önbizalommal, magabiztosan mozogjon a világban.

Ezeknek a képességeknek a kialakulása egy hosszú folyamat, az olvasóvá nevelés eredménye. Főbb pillérei a család, ahol a megalapozás, előkészítés történik, az iskola, ahol elkezdődik a készségek kialakítása, a könyvtár pedig az érdeklődés folyamatos fenntartásának és elmélyítésének a színtere.

A könyvtár közösségi teret biztosít az olvasóknak, a családoknak, amit a könyvtárosok tartalmas programokkal, foglalkozásokkal töltenek meg, illetve szakértelmükkel eligazítanak ebben a térben.

Évente 10-12 ezer könyv jelenik meg, ebből 1,5 ezer gyerekkönyv. Hatalmas a kínálat, nem könnyű választani még a szakembereknek sem. Nagy a felelőssége a könyvtárosnak, hogy mit ajánl.

Szösz figura a meséből, Igor Lazin illusztrációja

Az olvasóvá nevelés az első altatódallal, az anya gondozó gesztusait kísérő folyamatos beszédének hallgatásával, gügyögő párbeszédeikkel, majd az ölbeli játékokkal, mondókázással, énekléssel folytatódik.

A legkisebbek még egy érdekes tárgyként tekintenek a könyvre, amit lehet tapogatni, forgatni, rágcsálni, építkezni vele. Ebben az időszakban a néhány oldalas különböző anyagokból készült képeskönyvek ajánlhatók. Az egyes oldalakon egy-egy színes, jól kivehető rajz, forma, alak. Ezek megnevezése és felismerése, a közös beszéd, együtt nézegetés a legfontosabb.

Bölcsődés korban már nemcsak megnevezzük, beszélünk a képekről, hanem egy egyszerűbb történetet is elmondhatunk, ami a mindennapi tevékenységeikről szól, amivel azonosulni tudnak.

Óvodás korban az első mesekönyvekkel is meg lehet ismertetni a gyerekeket. Szeretik a verses meséket, állatmeséket, az úgynevezett én-meséket, melyek saját életük eseményeivel kapcsolatos történeteket mesélnek el. Különösen hasznosak lehetnek az általunk „segítő” könyveknek nevezett művek, amelyek olyan fontos témákat dolgoznak fel kisgyerekek számára, mint pl. gyász, halál, kistestvér születése, barátság, fogyatékosság, szégyen, félelem stb., amely történetek a mese, az irodalom, a képek erejével az olvasás közben fontos beszélgetéseket indíthatnak el.

Zenés-mondókás, foglalkozások, ölbeli játékok a könyvtárban

A kicsik irodalommal való első találkozása a mondókák, melyek játékosságukkal, szövegükkel egyszerre szórakoztatják és tanítják a gyerekeket, és mindezt a szülőkkel együtt. Bizonyított tény, hogy a szöveg, ritmus, mozgás együttesen mindkét agyfélteke működését kiváltja. Hatással van az érzelmi és szociális fejlődés mellett az értelmire is.

A jó hangulatú foglalkozások nem csupán a gyerekeknek, de szüleiknek is rendkívül fontosak. Szél Marietta zenepedagógus különös érzékenységgel és gondoskodóan alakított közösséget az anyukák között. Hetente új dalokkal és versekkel várja a családokat, melyekhez mi tematikus könyvajánlót készítünk, ezeket jeles alkalmak, aktualitások ihletik.

Héjja Balázs, a könyvtár munkatársa is részt vesz alkalmanként a foglalkozásokon. Együtt énekel, mondókázik a gyerekekkel, a program végén kipróbálhatják a hangszereket: a nagybőgőt, citerát, dobot. Így megismerkedhetnek népi hagyományainkkal is.

Marietta és Balázs már Pest megye különböző településein is tart foglalkozásokat, nemcsak a legkisebbeknek, hanem óvodás csoportoknak is. Így korosztálytól, lakhelytől, életszínvonaltól függetlenül lehetnek részesei ezeknek a vidám, önfeledt, zenés foglalkozásoknak.

Szél Marietta és Héjja Balázs zenés-mondókás foglalkozása

Könyvtárnépszerűsítő kiadványaink – a Szösz család meséi

Könyvtárunk fontos feladatának tartja az olvasásnépszerűsítést minden korosztály számára, ezért olyan könyvtárhasználati segédletsorozatot szeretnénk készíteni, amely életkor szerinti bontásban – kisbabáktól a nyugdíjasokig – mutatja be a könyvtárat, és népszerűsíti az olvasást és a könyvtárhasználatot, az adott korosztálynak pedig szépirodalmi és szakirodalmi könyvválogatást nyújt.

A könyvtárnépszerűsítő sorozat eddig megjelent kiadványai a Mi a Szösz?, mely az óvodás korosztálynak, és a Kicsi Szösz, mely a 0-3 éves korosztálynak készült. Mindkettő egy könyvmoly család mindennapjain keresztül mutatja be a könyvtárat.1

A kiadványaink és a hozzá készített Szösz figura

A meséket Vadadi Adrienn írta és Igor Lazin illusztrálta, akik gyerekeikkel a Pest Megyei Könyvtár aktív használói, ezért szolgáltatásainkat és a tereket is jól ismerik, ami visszaköszön a rajzokban és a történetben.

Szösz család a meséből, Igor Lazin illusztrációja

A kiadvány és a benne szereplő Szösz figurák szórakoztató és kiegészítő elemeivé váltak az ovisok és elsősök könyvtárhasználati óráinak is. Jövőbeni terveink között szerepel, hogy készítünk egy módszertani kiadványt ezekről a könyvtárhasználati órákról, amit mindenki számára elérhetővé teszünk.

A zenés-mondókás foglalkozások elindulása óta nőtt a beiratkozottak és a látogatók száma, így a könyvtárosok feladata és felelőssége is nagyobb lett. Reméljük, hogy hasznos a munkánk, hogy adunk ezáltal valami pluszt a családoknak. Könyvteret, könyvtárat, bizodalmat, útravalót és jó élményeket, amit nálunk szereztek, itt a könyvtárban.

JEGYZET

1.   A kiadvány önköltségi áron hozzáférhető könyvtárak számára, mert ezzel is támogatni szeretnénk a kollégákat abban, hogy játékos formában ismertessék meg a gyerekeket a könyvtárral. A Pest Megyei Könyvtár honlapján letölthető mindkét kiadvány:

http://www.pmk.hu/node/139

Címkék