Tíz éves a ReMeK-e-hírlevél, az erdélyi magyar könyvtárosok elektronikus kiadványa

Kategória: 2016/11

Mérföldkőhöz érkezett az erdélyi magyar könyvtárosok elektronikus kiadványa, a ReMeK-e-hírlevél, amely idén ünnepli megjelenésének tizedik évfordulóját. Az első években még csetlő-botló szerkesztőcsapat – tíz év elteltével – már jelentős tudással és tapasztalattal rendelkezik, és folyamatosan gondoskodik arról, hogy minden hónap első munkanapján megjelenhessen a könyvtárosok és a könyvtár iránt érdeklődők monitorján a hírlevél, amely rendszeresen gyűjti és közli a könyvtárakról-könyvtárosokról összegyűjtött beszámolókat, cikkek és írások kivonatát, a könyvekhez-információhoz-könyvtárügyhöz kapcsolódó híreket.

A kiadvány megjelenésének története 2006. augusztus 4-én, Kézdivásárhelyen kezdődött, ahol maroknyi könyvtáros találkozott, hogy meghallgassa Mikulás Gábor Bizalomépítés szolgáltatásfejlesztéssel című előadását. Az ott felvetett témák, valamint azok kapcsán született hozzászólások, és nem utolsó sorban a szünetek alatt folytatott hasznos beszélgetések alkalmával hangzott el többször a javaslat, hogy legyen a könyvtárosoknak egy saját szakmai lapjuk. Létezett ugyan a Művelődés című folyóirat mellékleteként Könyvesház címmel megjelenő szaklap, amelyet a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete különböző pályázatokból nyert támogatásokból, a Művelődés szerkesztőségével együttműködésben – átmeneti szünetekkel – jelentetett meg, azonban igény mutatkozott rendszeres időközönként megjelenő kiadványra, amelyen keresztül biztosíthattuk az aktuális hírek, információk gyors áramlását. Mivel legfőbb akadálynak a pénzforrások hiányát találtuk, olyan megoldást választottunk, amely kevés anyagi forrást igényel: az elektronikus formát.

2006. szeptember 1-jén ReMeK-e-hírlap néven jelent meg először a kiadvány. Célként fogalmaztuk meg, hogy hírt adjunk a könyvtárakban zajló eseményekről, tájékoztassunk szakmai rendezvényekről, hasznosítható információt szolgáltassunk könyvtáraknak és könyvtárosoknak egyaránt. Olyan lapot szerettünk volna készíteni, amely elsősorban rólunk és nekünk, könyvtárosoknak szól, ugyanakkor szem előtt tartja, hogy a figyelem középpontjában mindig a felhasználó áll, és hozzájárul a könyvtári szolgáltatások színvonalának növeléséhez. Az olvasókat is bevontuk a szerkesztői munkába, ezért az első számban felkértük őket, hogy írják meg javaslataikat, és küldjenek híreket a könyvtárukban zajló eseményekről. Az első szerkesztőcsapat három székelyföldi város könyvtárát kötötte össze virtuálisan: Vántsa Judit a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban, Kelemen Katalin Csíkszeredában a Hargita Megyei Könyvtárban, alulírott pedig a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban dolgozott. A „virtuális szerkesztőség” a gyakorlatban egy elektronikus levelezőlistaként működött, azon keresztül kommunikáltunk egymással, osztottuk meg egymással a híreket, alakítottuk, formáltuk hírlevéllé az anyagot.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2006. november 10–11-én, Sepsiszentgyörgyön tartott vándorgyűlésén bemutattuk a hírlevelet, a résztvevők pedig kérdőívben fejezhették ki véleményüket arról, milyen témákat tartanak fontosabbnak, illetve, milyen új témákat javasolnak. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termének bejárata mellé elhelyezett kérdőívekből 27 került vissza hozzánk, ezek alapján rangsoroltuk a könyvtárosokat leginkább érdeklő témákat:

  1.   az erdélyi könyvtárakat és könyvtárosokat érintő pályázatok (19-en tartották nagyon fontosnak);
  2.   a könyvtárosoknak szervezett képzések (18);
  3.   az erdélyi könyvtárakban zajló/erdélyi könyvtárakat/könyvtárosokat érintő rendezvények (10-12-13);
  4.   a romániai könyvtárakat érintő törvények (11);
  5.   a szakmát érintő publikációk (17);
  6.   könyvtárosokról, könyvtárakról megjelent írások (9).

Kaptunk javaslatokat új témákra is, mint például: könyvtárak az EU-ban, kapcsolatteremtés uniós könyvtárakkal, pályázat-figyelés, minőségellenőrzés stb. Hiányosságként pedig azt könyvelhettük el, hogy az eddigi lapszámokban nagyobb részt székelyföldi könyvtárakról, rendezvényekről adtunk hírt. Ezt próbáltuk kiküszöbölni azzal, hogy megkíséreltük bevonni az olvasókat, többször tettünk közé felhívást arról, hogy várjuk visszajelzéseket, javaslatokat és a híreket a könyvtárakban zajló eseményekről, illetve, hogy keresünk szerkesztőtársakat a szórványvidékről.

A címet illetően is véleményt nyilvánítottak a könyvtárosok a vándorgyűlésen, az ezzel kapcsolatos eszmecserét a romániai magyar könyvtárosok levelezőlistáján (rmke@yahoogroups.com) folytattuk, ennek eredményeként pedig decembertől már ReMeK-e-hírlevél címmel jelent meg a kiadványunk.

A szerkesztőség munkáját tekintve az első év nagyon fontosnak bizonyult a megerősödés szempontjából, megtapasztaltuk a munka a szépségeit és nehézségeit is, morzsánként gyűjtöttük és rakosgattuk össze a könyvtári eseményekről szóló híreket, fokozatosan építettük, alakítottuk az anyagot, felváltva végezve a felelős szerkesztői munkát. 2007 novemberétől Vántsa Judit nem vett részt a szerkesztésben, következett egy rövid és nehéz időszak, amikor ketten láttuk el ezt a feladatot, 2008 februárjáig, amikor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár két munkatársa, Hubbes László Attila és Tóth-Wagner Anikó csatlakozott a szerkesztők csapatához. A felelős szerkesztői munkát váltakozva vállalták a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai, illetve sepsiszentgyörgyi könyvtárosok; a hírek összegyűjtésből azonban mindenki kivette a részét. 2009-ban több változás is történt a szerkesztői csapatban: Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár új igazgatója az olvasószerkesztői feladatokat vállalta el; nekem, miután a könyvtáros pályától kissé távolabb kerültem, a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóságának vezetőjeként a hírlevél szerkesztése jelentette a további kötődést a könyvtáros szakmával; Hubbes László is pályát váltott, ezért augusztustól búcsút mondott a szerkesztői csapatnak. Az összetételben a 2013-as év hozott újabb változást, márciustól Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa veszi ki részét a szerkesztői munkából.

Hiányosságként említem azt, hogy – bár több alkalommal tettünk erre próbálkozást – nem sikerült Székelyföld határain kívül tevékenykedő könyvtárost bevonnunk a szerkesztői munkába, ezért a székelyföldi eseményekről, rendezvényekről szóló hírek még mindig túlsúlyban vannak hírlevelünkben. Megoldást jelenthetne például, ha valamilyen módon ösztönözhetnénk a fiatal könyvtárosokat, hogy vegyenek részt a szerkesztői munkában – szakoktatásban elismernék szakmai gyakorlatnak, vagy pontoznák a számukra kiírt pályázatok esetében.

A hírlevél már induláskor hiánypótló szerepet kívánt betölteni a romániai magyar érdekeltségű könyvtárügyben, és jelenleg is ezt a célt szolgálja. Tartalmában helyet kap számos értékes szakmai információ, ugyanakkor híreket közöl a magyar vonatkozású romániai könyvtári eseményekről, fejleményekről, könyvtárakat és könyvtárosokat mutat be, kiadványokat ismertet, hírválogatás révén tükrözi az irodalmi-kulturális aktualitást és kitekintést  nyújt a magyarországi és nemzetközi szakmai életre. Az első számban hét rovatot indítottunk, ezek közül néhány átalakult és újabbak is megjelentek. A legtöbb közülük rendszeresen szerepel minden számban, mint például a könyvtárak és könyvtárosok számára fontos dolgokról tájékoztatást nyújtó HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK, a rendezvényekről-eseményekről beszámoló KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK, a határon túli könyvtárakról hírt adó KITEKINTŐ, a fontos személyekről informáló ÉVFORDULÓK, a romániai könyvtárügyről tudósító HAZAI, a könyvek világáról érdekességeket közlő MOZAIK, vagy az aktuális olvasnivalókat bemutató AJÁNLÓ. Más rovatok csak időszakosan jelennek meg a tartalomban: a könyv és könyvtár világában kiosztott elismerésekről számot adó DÍJAK, a szakmai tanácskozásokat ismertető KONFERENCIÁK, vagy a könyvtáros életutakat ábrázoló KÖZELKÉPBEN.

Az évek során az Országos Széchényi Könyvtárral nagyon jó együttműködés alakult ki, ennek köszönhetően a ReMeK-e-hírlevél friss számai azonnal bekerülnek Elektronikus Periodika Adatbázisba (EPA), ugyanakkor itt a régi számok is hiánytalanul megtalálhatók.

A megjelent hírek alapján akár a romániai magyar könyvtártörténet tízéves kronológiája, vagy a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének története is könnyen összeállítható. Ezt szemléltettem a Románia Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2014-es Vándorgyűlésén Erdélyi könyvtárak ReMeK tükörben címmel megtartott előadásomban, amelyben minden évből kiragadva egy-egy, valamilyen szempontból jelentős, könyvtárakat érintő hírrel az erdélyi könyvtárügy egyfajta metszetét mutattam be a könyvtárosoknak.

A hírlevél megjelentetésének költségeit eddig még senki nem becsülte fel, az eszköz- és anyagszükségleteket jelenleg azok a könyvtárak biztosítják, amelyek munkatársai részt vesznek a szerkesztői munkában, azaz a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár és a Hargita Megyei Kájoni János Könyvtár, illetve az én esetemben – mivel jelenleg nem dolgozom könyvtárosként – a munkafeltételeket saját eszközeimmel teremtem meg. A szerkesztők által végzett munka is önzetlenül, mindenféle anyagi szolgáltatás nélkül történik. (Érdekes és tanulságos volna felbecsülni a szerkesztők által a tíz év alatt végzett önkéntes munkát, amellyel – hitünk szerint – az erdélyi magyar könyvtárügy előhaladását szolgáltuk.) Ezekkel a feltételekkel jelenleg biztosítható ugyan a hírlevél folyamatos megjelenése, annak továbbfejlesztésére, illetve az ezt feltételező erőforrások biztosítására anyagi befektetés volna szükséges. Hasznos lenne például ha időnként nyomtatásban, képekkel illusztrálva jelenne meg egy-egy összevont lapszám, vagy ha külön honlapon, fotókkal vonzóbbá téve, azonnal feltölthetőek lennének a hírek, események, de aktuális volna már egy, a ReMeK-e-hírlevélben szereplő hírekre épülő, tíz év könyvtári eseményeit átfogó, az erdélyi könyvtárügy hosszmetszetét részletező, nyomtatott kiadvány megjelentetése is.

Mi, szerkesztők, állunk továbbra is a könyvtárosok szolgálatában, kérjük olvasóinkat, kövessék érdeklődő, tevékeny figyelemmel hírlevelünket. Továbbra is arra törekszünk, hogy hírlevelünk csakugyan „ReMeK” legyen.

Címkék