Tavaszi információs napok az EISZ-tagkönyvtárak számára

Kategória: 2016/ 6

Immár hagyománynak nevezhető a kiadói bemutatkozó előadások sorozata az MTA Könyvtár és Információs Központ épületében az EISZ Nemzeti Program intézményei számára. A nemzeti program 2016. évi munkatervében a 2017. évre vonatkozó intézményi adatbázisigények felmérése a korábbi évektől eltérően tavaszra esik. A korábbra hozott munkafolyamat segíti a program fenntartható működését: az igények ismeretében már tavasszal–nyáron lehetséges az árajánlatok bekérése, majd ősszel az árak ismeretében dönthetnek a könyvtárak a tényleges előfizetésekről.2016. április 14. és május 24. között összesen 12 alkalommal tájékozódhattak a könyvtárosok a különböző szolgáltatók és kiadók legújabb fejlesztéseiről és ajánlatairól. A rendezvényeken részt vett az Elsevier, a Chemical Abstracts Service, az Arcanum Adatbázis Kft., a Gale Cengage, a Thomson Reuters, a Wolters Kluwer, az EBSCO, a ProQuest, a Springer Nature, az Alexander Street és az Akadémiai Kiadó.

 • Elsevier

Az első bemutatón az Elsevier termékeit ismerhették meg alaposabban az érdeklődők. Porosz Péter szakmai igazgató a kutatási teljesítményt leíró adatok alkalmazásáról tartott előadást. A területen gyakran találkozunk kényszermegoldásokkal és módszertanilag hibás értékeléssel. A bibliometriai és más tematikájú értékelések szempontjából az előadó kiemelte, hogy egyetlen mutató vagy adathalmaz sem tökéletes önmagában. Érdemes több értékelési rendszert alkalmazni egy-egy kérdés eldöntéséhez, illetve a módszertant és a következtetéseket szakmai lektorálással hitelesíteni. A különböző metrikák kiemelt szereplője a Scopus, amely folyóiratok, könyvek és konferenciaanyagok hivatkozásait is feldolgozza, összesen több mint 60 millió tételt tartalmaz. A SciVal szolgáltatásban pedig a kutatói hálózatok feltérképezése mellett a szabadalmakban megjelenő szakirodalmi hivatkozásokat is feldolgozzák. Cseplész Anita regionális igazgató a cég könyvtáraknak nyújtott támogató szolgáltatásairól: a gyűjteményszervezés, kutatói munkaszervezés, döntéshozatali támogatás és felhasználóképzés számára kínált lehetőségekről számolt be. Külön előadásban értékelte a Mendeley előnyeit: a szolgáltatás a kutatásszervezés számára kínál lehetőségeket.

 • Chemical Abstracts Service

Április 14-én délután a Chemical Abstracts Service tartott konzorciumi találkozót a SciFinder-előfizető intézmények számára. Veli-Pekka Hyttinen beszámolt arról, hogy a kémiai és anyagtudományi adatbázis 2017-ben újabb csomagokkal bővül. Ezek közül a MethodsNow és a PatentPak csak SciFinder-előfizetők számára lesz hozzáférhető. Előbbi a kémiai reakciók részletes leírásait tartalmazza, utóbbi pedig a kémiai információkat is közlő szabadalmakat dolgozza fel. A harmadik, ChemZent nevű csomag önállóan is megrendelhető, a Chemisches Zentralblatt 1830 és 1969 közötti kereshető archívumát tartalmazza.

 • Arcanum Adatbázis Kft.

Április 21-én délelőtt Biszak Sándor tartott előadást az Arcanum Digitális Tudománytárral kapcsolatos kérdésekről. A telt házas programon szóba kerültek a digitális állomány gyarapításának technikai és jogi kérdései, a gyűjtemény használatának elméleti és gyakorlati szempontjai. A keresőfelület használatát Reisz T. Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár címzetes főigazgatója mutatta be egy konkrét történeti téma kutatásán keresztül. A kialakuló beszélgetésben Nagy-Luttenberger István, a Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója is beszámolt az Arcanummal folytatott együttműködés pozitív tapasztalatairól.

 • Gale Cengage

Április 21-én délután Chris Houghton mutatta be a Gale legújabb fejlesztéseit. Az Artemis Literary Sources a hallgatók, kutatók szakirodalomban való eligazodását hivatott segíteni nemcsak bibliográfiai feldolgozással, hanem a lehetséges kutatási témák grafikai ábrázolásával is. Az irodalomtudományi tartalmak mellett a Gale aggregált folyóirat-adatbázisát is bemutatta, amely több mint nyolcezer teljes szövegű folyóiratot tartalmaz. Az oktatásban használható irodalmi forrásokat bemutató szolgáltatás már mobiltelefonra optimalizált felületen is elérhető.

 • Thomson Reuters

Április 28-án délelőtt Marcin Kozakowski köszöntője után Klementyna Karlińska-Batres a Web of Science adatbázisról tartott előadást. A cég teljes szolgáltatási portfóliója magában foglalja a szakirodalomban való eligazodást, a kutatási teljesítmény mérését és elemzését, az intézmény- és személynevek egységesítését. Az adatbázis összesen egymilliárd kereshető hivatkozást tartalmaz, csak a tudományos követelményeknek megfelelő folyóiratokat dolgozzák fel. Az adatfeldolgozás során folyamatosan egységesítik az intézményi és szerzői neveket, egyre szorosabb az együttműködés a szerzői azonosítókkal, különösen az ORCID-dal. Az előadó beszélt az Emerging Sources Citation Index (ESCI) című új kezdeményezésről, amely nagyobb hangsúlyt fektet a regionális folyóiratokra és a robbanásszerűen növekvő kutatási területek szakirodalmára. A Web of Science-ben immár lehetőség van a tanulmány hatását jelző hivatkozások mellett a tanulmány iránti érdeklődést jelző letöltések és megtekintések számát is megfigyelni. Az előadó a végén a tudományos teljesítmény mérésének lehetőségeit mutatta be, kiemelve, hogy a szolgáltató három új metrikát is bevezetett az elmúlt időszakban. Zárásként röviden a tudományos közléseket támogató Endnote szoftver is bemutatásra került.

 • Wolters Kluwer

Április 28-án délután a Wolters Kluwer kiadócsoport két részlege is bemutatkozott az alkalmon. Az Ovid munkatársa, Grzegorz Proszczuk a Lippincott Williams & Wilkins orvosi folyóirat-csomagot mutatta be. Az UpToDate bizonyítékon alapuló klinikai döntéstámogató rendszert pedig Nagy Dezső ismertette az érdeklődőkkel. Az UpToDate 2017-től szerepel majd az EISZ kínálatában. A napi kórházi munkában használható adatbázis a hagyományos könyvtári adatbázisoktól eltérően nem teljes szövegű folyóirat- vagy könyvcsomaghoz biztosít hozzáférést. A friss szakirodalmat szemlézve összegzi az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredményeket. A szolgáltatás az általános orvosi munka során használható a betegség azonosítására és a megfelelő kezelés meghatározására. A kórtermi munkát segíti a mobiltelefonra és táblagépre optimalizált felület, illetve az offline munkafolyamatok lehetséges alkalmazása is.

 • Elsevier

Május 5-én az Elsevier egészségügyi szolgáltatásaival lehetett megismerkedni. Igor Nikitin köszöntője után Jawad Sayadi mutatta be a Clinical Key adatbázist. A szolgáltatás egyrészt hasonlít az UpToDate rendszeréhez, másrészt több Elsevier-folyóirathoz is teljes szövegű hozzáférést biztosít. Felkért előadóként Hoczopán Szabolcs, a SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársa éppen azt emelte ki, hogy a Clinical Key-re történő előfizetéssel több, a ScienceDirectben nem szereplő folyóirat esetén tudtak a megrendelésekkel spórolni. Nemcsak olcsóbban jutottak hozzá a korábban külön rendelt folyóiratokhoz, hanem a kínálatot is sikerült ezzel bővíteniük. Ximena Alvira mint korábban gyakorló orvos ismertette az adatbázis használatát és előnyeit, Tim Morris pedig röviden összefoglalta a szolgáltatás lehetséges integrálását a könyvtári rendszerbe.

 • EBSCO

Május 12-én délelőtt Tony Zanders számolt be az EBSCO nyílt forráskódú megoldásokat érintő kezdeményezéséről és támogatásáról. A kezdeményezés célja, hogy a könyvtári igényekhez igazodó, szabadon hozzáférhető, személyre szabható és fenntartható megoldások jöjjenek létre. A projekt eredményeképp 2017 decemberében válik hozzáférhetővé az alapvető integrált könyvtári rendszerben alkalmazandó modulokat tartalmazó, szabadon fejleszthető, nyílt forráskódú csomag. A projekt kiemelt célja, hogy a jövő könyvtári rendszerét a könyvtári igényekhez igazítsák, ezért minden könyvtáros, informatikus, programozó jelentkezését várják a https://www.futureisopen.org/ oldalon. A program második felében felkért előadóként Aranyi Zoltán, a SZTE Klebelsberg Könyvtár munkatársa számolt be a könyvtár tapasztalatairól az EBSCO Discovery Service alkalmazásáról. A Qulto céggel közösen testre szabott felület több előfizetett és szabadon hozzáférhető adatbázis tartalmában biztosít egyidejű keresést. Bartha Réka Nefelejcs, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársa szintén az EBSCO Discovery Service egyetemi alkalmazását mutatta be, külön kitérve a könyvtári marketingtevékenység fontosságára. A rendezvény zárásaként Jan Luprich röviden összefoglalta az EBSCO adatbáziscsomag EISZ-en belül történő változásait és az e-könyvekre vonatkozó lehetőségeket.

 • ProQuest

Május 12-én délután Michael Leuschner és Czeglédi Éva mutatták be a ProQuest szolgáltatásait. Az aggregátor cég kínálatában folyóiratok, e-könyvek, napilapok, szabadalmak és további források érhetők el. A ProQuest Central minden tudományterületre kiterjedő adatbázis több mint harminc adatbázis tartalmát egyesíti. A SciTech adatbázis elsősorban a természettudományi és műszaki tudományok területen kínál forrásokat. A két szolgáltatás bemutatása után az előadó összegezte a 2015. évi próbahozzáférés tapasztalatait, és reményét fejezte ki, hogy 2017-től már az EISZ-en keresztül közös előfizetéssel tudják az intézmények megrendelni a ProQuest szolgáltatásait.

 • Springer Nature

Május19-én délelőtt Cem Üzüm és Sergio Gonzalez beszélt a két cég egyesülésével előállt új helyzetről. A Nature és a Springer két kiemelt szakterülete (élettudomány és társadalomtudomány) jól kiegészíti egymást; a két korábbi cég eltérő értékesítési és marketingstratégiáját azonban még össze kell hangolni. A SpringerLink és a Nature folyóiratok nem lesznek kizárólag összekapcsolva megrendelhetők, tehát az előfizetők továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy mely tartalmak előfizetésére van igényük és lehetőségük. Az egyes adatbázisok tartalma mellett külön kiemelték a mindenki számára ingyenesen hozzáférhető Nature Index szolgáltatást, amely a legkiemelkedőbb tudományos teljesítmények méréséhez és összehasonlításához kínál segítséget. A Nature Index a Scopus-tól és Web of Science-től eltérően csak a legfontosabb 68 folyóirat hivatkozásait figyeli.

 • Alexander Street

Május 19-én délután Adam Gardner az Alexander Street tudományos videó-adatbázisát mutatta be. A szolgáltatásban több tematikus csomag férhető hozzá, például a gazdaságtudomány, történelem, előadóművészet, pszichológia területén. A tudományos videók elsősorban az oktatás területén hasznosíthatók. Mindegyik csomag esetén a videókhoz több más funkció mellett angol nyelvű feliratozás, metaadatok és zeneművek esetén kotta is tartozik.

 • Wolters Kluwer

Május 24-én a Wolters Kluwer két magyarországi cégcsoportja mutatkozott be. Takács Tibor a Complex Jogtárat ismertette. Az adatbázis könyvtárak számára IP-alapú azonosítással is elérhető, ugyanakkor a személyre szabható kényelmi funkciók eléréséhez a felhasználó saját jelszavával is be tud lépni a felületre. A hatályos jogszabályok gyűjteménye, iratminták, szakmaspecifikus tartalmak mellett így például változásfigyelést és további kényelmi funkciókat is el lehet érni az adatbázisban. A jogszabályok feldolgozásához 53 ezer tárgyszót használtak, a keresőfelületet pedig folyamatosan fejlesztik a felhasználói igények ismeretében. Réffy Balázs az Akadémiai Kiadó 2017-től bevezetésre kerülő orvosi folyóiratcsomagját ismertette, amely négy kurrens folyóirat mellett több archív címet és egy keresőfelületet tartalmaz. Páll Zoltán és Vajda Lőrinc a kézikönyveket tartalmazó MeRSZ szolgáltatást mutatták be. Az XML-alapú könyveket kínáló online felületen jelenleg az Akadémiai Kiadó húsz kézikönyve érhető el. A szolgáltató a következő évben – tervei szerint – száz fölé növeli a hozzáférhető címek számát.

A rendezvénysorozaton elhangzott előadások vetítései hozzáférhetők az EISZ Titkárság honlapján: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/27-tinprez2016.html 

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)