Múltra épülő jövő és együttműködés

Kategória: 2016/ 7

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája, 2016.
Ez volt a tízedik konferencia azóta, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár partnereként bekapcsolódott a Kárpát-medencében élő magyar könyvtárosok évenkénti konferenciájának szervezésébe, rendezésébe. Az időpont is a szokásos volt: május utolsó hétvégéje, vasárnap és hétfő. A vendégszerető fogadtatás szintúgy a szokásos: meghitt, barátságos, figyelmes, amikor kell, ünnepélyes. A város is a megszokott képét mutatta: zöld, virágzó, illatos. A légkör, a hangulat ugyancsak ismerős: felszabadult, őszinte, szakmai-baráti szempontból tartalmas.A korábbi időkben, mikor a találkozó még háromnapos volt, azaz kedden is tartott, a program következő struktúrában valósult meg: vasárnap érkezés, közös esti bográcsozás;  hétfőn komoly tanácskozás; kedden kirándulás. A konferencia napjainak csökkenésével a struktúra is módosult: vasárnap érkezés és „összehangoló” közös programok, például kiállítás-megnyitás, valamint esti bográcsozás, hétfőn  egésznapos tanácskozás, állófogadással bezárva. Majd  – mivel a megbeszélnivaló évről évre egyre  több, a két nap pedig mindenhogy csak két nap – a vasárnapi repertoár egyre gazdagodott, ezt tapasztalhattuk az idei konferencián is.
Ami a konferencia szellemiségét illeti, a csongrádi találkozó évről évre egyre inkább azt a szellemet sugározza, azt a jó érzést erősíti a résztvevőkben, hogy egyenrangú partnerek felelősségteljes szakmai tanácskozásáról van szó. A fő kérdés immár nem az, hogy ki segít kinek, hanem, az, hogy ki és hogyan működik együtt. Ezt a megállapítást részben objektív, ún. külső okok eredményezik, hiszen a képviselt országok többsége immár az Európai Unió tagja, de a társulás felé tart már Szerbia is, és reményeink szerint javulnak a kilátások Ukrajna szempontjából is, egyelőre legalább a vízummentesség elérésével. Nem felejtjük el persze, hogy az említett tagországok kisebbségben élő magyar könyvtárosai a partnereink, a helyzet mégis sokat változott, és ebben talán Magyarország kiegyensúlyozott belső nemzetiségi politikájának és kifelé sugárzott nemzetpolitikájának egyaránt befolyásoló szerepe van.
A változás, a kiegyensúlyozódás hátterében ugyanakkor találunk belső, szorosan vett szakmai okokat is, hiszen kapcsolatainkban olyan, évek óta megerősödött, az egységesülést elősegítő szakmai folyamatok lelhetők fel,

  • mint a Könyvtári Intézet által kialakított, évtizedes múltú „Kárpát-medencei könyvtáros továbbképző hálózat”;
  • mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megbízásából Haraszti Pálné által működtetett IFLA-HUN levelezőfórum, amely a napi információcsere lehetőségét hivatott biztosítani minden magyar ajkú könyvtáros számára;
  • mint a házelnöki kezdeményezéssel, az Országgyűlési Könyvtár támogatásával megteremtett fél-évtizedes Kárpát-medencei ösztöndíj-rendszer (a témáról a hétfői programban előadás is hangzott el Redl Károly részéről, a Könyvtár, ami összeköt címmel – az előadás szerkesztett változata e számunkban olvasható – (A szerk.);
  • mint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által ugyancsak fél évtizede a határon túlra is kiterjesztett, Márai-program. Ez utóbbiról és egyéb, az NKA által nyújtott lehetőségekről is szólt hétfői előadásában Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatóságának főigazgatója.

A május 29-én, vasárnap megnyitott kiállításon Kukkonka Judit (Szeged) és Hicsik Dóra (Szabadka) fiatalos lendülettel és szakmai magabiztossággal mutatta be közös munkáját, a két város századfordulós és XX. század eleji irodalmi életének emlékeit a korabeli újságok és lapok tükrében –  mindezt a digitális technika lehetőségeit mértéktartóan és  ízlésesen felhasználó posztereken. Amint a Szabadka-Szeged tengelyre épülő irodalmi élet bemutatása volt az első közös program tárgya, úgy a konferencia utolsó előadása is Szeged-Szabadka 120 éves könyvtári kapcsolatairól szólt, mégpedig Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Könyvtár igazgatója előadásában.
Az idei konferencia tematikáját és kulcsszavait így foglalhatnánk össze: a közös szellemi örökség megőrzése, múltra épülő jövő és együttműködés. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, a tanácskozás levezető elnöke, Bedő Tamás Csongrád város polgármestere és Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke  bensőséges hangú köszöntője után ez a tematika és ez az attitűd volt meghatározó az egész konferencián.
Nagy Mihály (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) nyitóelőadása keretet adott a tanácskozásnak, felvázolva a magyar kultúra lehetséges szerepét a Kárpát-medencében, amely szerint „felemel”, azaz formálja az emberek attitűdjét, kompetenciáit, továbbá „összehoz”, azaz közösséget, társadalmi kohéziót teremt, valamint „gyarapít”, azaz nemzeti tőkét, értéket teremt és növeli a versenyképességet. A kultúra társadalompolitikai céljait a kulturális alapellátás biztosításában és a közösségfejlesztésben, a cselekvő közösségek megteremtésében jelölte meg. Jól esett hallani, hogy a könyvtárakat, mint olyan intézményeket említette, amely minden települést, minden állampolgárt elér, hiteles információt nyújt, az élet minden dolgában eligazít. Megállapítása szerint a könyvtárak szerepe nélkülözhetetlen lesz továbbra is a tudáskörnyezet formálásában, az információs társadalomtól a tudás társadalmán keresztül az innovációs társadalomhoz vezető út kialakításának folyamatában. (Nagy Mihály előadásának szerkesztett változata e számunkban olvasható – A szerk.)
A hétfői előadások sorában a közös szellemi örökség védelméért, megőrzéséért, az azonosságtudat megtartásáért kifejtett tevékenységről hallgattuk meg Halász Albert igazgatót (Lendva) a szlovéniai magyar olvasáskultúra múltjáról és jelenéről, Bodnár Róbertet (Kolozsvár)  a digitális gyűjteményekről, Káldos Jánost (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár)  a nemzeti könyvtár Kárpát-medencében betöltött szerepéről, Kontár Juditot (Galánta)  a város híres személyiségeiről, valamint a galántai könyvtárban összegyűjtött adattárról, Berényi Esztert (Szabadka) a háromnyelvűség jelenlétének különleges kihívásairól a könyvtárosi munkában.
Felelősségteljes, elkötelezett, ugyanakkor problémafelvető előadást hallottunk Rabbi Zsolttól (Pélmonostor), aki a kisebbségek jogait szabályozó horvátországi törvények nyomán adott helyzetképet az 1991 óta működő központi –  fiókok nélküli –  kisebbségi könyvtárak működéséről, nehézségeiről, gondjairól. (Az ő előadásának szerkesztett változatát is közöljük – A szerk.) Varga Éva (Beregszász) a kárpátaljai szórványban élő mintegy 70 ezer főnyi magyar lakosság könyvtári ellátásának gondjait ismertette, megdöbbentő számadatokat sorolva: a rahói járásban csupán 1 százalék, a técsői járásban 1,6, a huszti járásban 0,7 százalék a magyar nyelvű könyv a 78 magyar kisebbségi könyvtár állományában.
A konferencia derűs színfoltja volt az Omerovic Heléna és Tenodi Marijana (Szabadka) párosnak az óvodás korosztállyal folytatott vidám tevékenységének a bemutatása; azután Kiss Lászlónak (Sepsiszentgyörgy)  az iskolai könyvtárakért vállalt, a Fekete-tengertől az Északi-tengerig megtett kerékpárútjáról készült, fergeteges kampányfilmje; Bálint Tünde (Zenta) iskolai könyvtárosnak az olvasási szokások, a könyvtárhasználat jellemző megnyilvánulásait bemutató képsorozata; Bedő Melinda (Csíkszereda) hangulatos élménybeszámolója a 2009-2014 között megvalósult, Bill Gates által támogatott Biblionet projekt újszerű, olykor meglepő kihívásairól. (Az előadás szövege e számunkban olvasható. – A szerk.)
Külön kell szólni Ramháb Mária, az NKA Bizottság tagja, az IKSZ elnöke, vasárnap délután megtartott konzultációjáról, ami új elemként került a konferencia programjába. A meghirdetett cím alapján az NKA könyvtámogatásáról szólt a tájékoztató, amit valóban nagy érdeklődéssel vártak az érintett külhoni könyvtáros kollégák. A könyvtámogatás ügyén túl nagyon korrekt és átfogó tájékoztatást kaptak a résztvevők az NKA működésének, struktúrájának aktuális változásairól, ezek után pedig felszínre kerülhettek a könyvtámogatási program szervezési, „logisztikai” problémái. Erről az előadómak és a hallgatóknak egyaránt voltak kérdései, javaslatai, végül a jövőre nézve kimondottan hatékony egyeztetés alakult ki. Ezután Ramháb Mária – a fogékony, érdeklődő, aktív részvételt érzékelve – tájékoztatást adott a KSZR-ről, mint bizonyítottan hatékony, speciális könyvtárellátási rendszerről, mint olyan magyarországi könyvtár politikai megoldásról, amelynek híre a szomszédos országokba is eljutott már, és amelynek modelljét érdemes volna a Kárpát-medencei könyvtárosokon kívül az ottani fenntartókkal, az ágazati irányítás képviselőivel is megismertetni, átvételre ajánlani. Tény, hogy a konzultációnak szinte nem akart vége szakadni, pedig igen vonzó program várt még a társaságra. A történtek tanulságát érdemes volna a jövőre nézve is átgondolni. Lehet, hogy a konferencia műfaji kereteit, egyúttal a megszokott, rendszeres együttműködési kereteinket még szélesebbre lehetne tágítani szerte a Kárpát-medencében.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)