A 75 éves Varga Csaba professzor és a könyvtárak

Kategória: 2016/ 6

Varga Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Jogtudományi Intézetének munkatársa, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Intézetének professor emeritusa 2015 májusában fordult az Országos Széchényi Könyvtárhoz, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz, hogy felajánljon tudományos munkája, intézményes kapcsolatai révén birtokába jutott határon túli nyomtatott kiadványokat, valamint saját tudományos munkásságának egészét reprezentáló, digitalizált könyveket. A Magyar Elektronikus Könyvtár ez utóbbi negyven művet időközben már feldolgozza és azóta szolgáltatja. A magyar jogtudomány iskoláinak munkásságát feldolgozó, a jogtudomány elméleti alapjait vizsgáló, a XX-XXI. századi magyar és közép-európai történelem folyamatait alapjaiban meghatározó jogrendszer és jogkultúra sajátosságait tárgyaló művei új, friss színt hoztak a MEK által szolgáltatott jogtudományi gyűjteményrészbe. Nem egy műve, mint például az Igazságtétel jogállamban című könyv olyan forrásdokumentumokat tesz hozzáférhetővé, amelyek nem vagy csak nehezen volnának kutathatók.

Varga Csaba professzor adománya, a benne, de már a jogi életművek gondozásában, szerkesztésében és közreadásában is megnyilvánuló, a könyvtárak megőrző és szolgáltató szerepével lényegileg azonos szemlélet, valamint a tudományos munkától elválaszthatatlan régi és alapos könyvtárhasználói tapasztalat bátorított fel arra, hogy könyvtárképéről, illetve a hazai könyvtárüggyel kapcsolatos meglátásairól kérdezzem. Az interjú végül úgy formálódott, hogy a közbevetett kérdések zavaróak lennének. Nem utolsó sorban pedig szeretettel köszöntöm 75. születésnapja alkalmából!

Címkék