„Könyvtár, ami összeköt” 2011–2015

Kategória: 2016/ 7

Megtisztelő számomra, hogy ismét itt állhatok a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájának előadói pódiumán, és beszámolhatok programunk elmúlt öt évéről.Ahogy elkezdődött

A programmal kapcsolatos első lépésre akkor került sor, amikor készültünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete alapításának 75. évfordulójára. Az egyesület akkori vezetése úgy döntött, hogy erre az ünnepi alkalomra meghívja a határon túli magyar könyvtáros szervezetek vezetőit is. Amikor az Országgyűlés elnöke értesült erről a szándékról, jelezte, hogy szívesen találkozna a szervezetek vezetőivel. A találkozó előkészítése az Országgyűlési Könyvtár feladata lett. Így került sor 2010. november 30-án a találkozóra, amely a Határon túli magyar könyvtárosok kerekasztala címet kapta. A beszélgetés alapvetően két részből állt. Az első részben Kövér László házelnök ismertette nemzetstratégiai koncepcióját, a második részben pedig kötetlen keretek között vendégeink beszéltek az őket foglalkoztató kérdésekről. A megbeszélés konklúziója az volt, hogy a házelnök bejelentette, 2011-től pályázatot hirdet határon túli fiatal magyar könyvtáros szakemberek számára.
A pályázat kiírására első alkalommal – néhány hónapos előkészítő munka után – 2011 áprilisában került sor. A felhívás szerint a programra felsőfokú végzettséggel és legalább öt év könyvtárban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező könyvtárosok pályázhattak, akiknek életkora nem haladta meg a 35 évet.
A pályázóknak rövid (5-8 nyomtatott oldal terjedelmű) pályamunkát kellett benyújtaniuk az alábbi kutatási témák egyikében:

 • Könyvtárak a nemzetpolitikai feladatok szolgálatában (gyűjteményszervezés, szolgáltatáspolitika, szolgáltatásmarketing).
 • Egy meglévő nemzetpolitikai gyűjtemény bemutatása.
 • Nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi digitális adattár létrehozása, működtetése, az együttműködés lehetséges formái.

Az ösztöndíjasok feladatai voltak:

 • Az Országgyűlés működésének, a különböző parlamenti szervezetek munkájának a megismerése.
 • Az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményének, feladatainak, szolgáltatásainak megismerése.
 • A pályázati kiírásban szereplő egyik téma önálló feldolgozása.
 • Közös munka a pályázati tematikának megfelelően.
 • Írásos beszámoló készítése az egyhónapos munkáról.

A nyertes pályázók az alábbi juttatásokat kapták:

 • A nyertes pályázók az ösztöndíj időszaka alatt díjazásban részesültek, ennek összege 250.000.- Ft. volt.
 • Az ösztöndíjasok részére szállást és utazási költséget biztosítottunk.

A csongrádi segélykiáltás

A pályázati felhívást közzétettük számos fórumon, levelezőlistán (KATALIST, IFLA-HUN), különböző sajtótermékekben híradásokat adtunk, azonban a pályázatok csak nem érkeztek. Ekkor, 2011 májusában került sor arra, hogy itt Csongrádon, a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján ismertessem a programunkat. Ezt afféle segélykiáltásnak szántam, hiszen nagy fiaskó lett volna, ha nem jelentkeztek pályázók. Már az előadás után volt, aki rögtön jelezte, hogy ő bizony beadja a pályázatát. Végül megérkezett a többi pályázat is; és a mai napig élő tapasztalatunk, hogy a pályázatok mindig a határidő lejárta előtti utolsó pillanatban érkeznek be.

Állandó programelemek

Az évek során kialakultak az állandó programelemek. Az együttlét első napja mindig egy közös kirándulás, városnézés, aminek az is a szerepe, hogy feloldja a kezdeti gátlásokat azok között, akik addig sohasem találkoztak, aztán egy hónapot együtt töltenek. Természetesen az első napok az ismerkedéssel telnek, minden pályázó a személyes bemutatkozás után rövid, általában vetített előadásban ismerteti pályamunkáját, jellemzi munkahelyét és az általa végzett szakmai tevékenységet. A program fontos eleme az Országgyűlés munkájának megismerése, amely részben előadások formájában történik, részben különböző testületek tevékenységével való közvetlen ismerkedéssel (Házbizottság ülésén történő részvétel, a plenáris ülés munkájának megtekintése a karzatról stb.). Általában ezzel párhuzamosan zajlik az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak, különböző munkafolyamatainak megismerése. Természetesen nem maradhat el az Országház épületének részletes bemutatása sem.
Ugyancsak az állandó programelemekhez tartozik a magyarországi könyvtári rendszer bemutatása, könyvtárlátogatások útján, amelyek során rengeteg elméleti és gyakorlati tapasztalattal gazdagodnak ösztöndíjasaink. Az elmúlt évek során mindig szerepelt a programban az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtára, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár.
A programban minden évben elhangzott néhány tudományos előadás, amit Bárdi Nándor, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetéből tartott, az alábbi címekkel:

 • Kisebbségi közösségek az interneten (kisebbségi adatbankok, szolgáltatások, a fejlesztés lehetőségei/nehézségei).
 • A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után, a kettős állampolgárság intézményének bevezetése és várható hatásai/az új lehetőségek.

Az ösztöndíjasok programjának szerves részét alkotja a könyvtáros szakmai szervezetek vezetőivel történő találkozó, amely mindig alkalmat jelent a szakmát foglalkoztató kérdések, problémák megismerésére is.
Az elmúlt évek során sikerült kitűnő együttműködést kialakítani a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros lap szerkesztőségével, akik vállalták, hogy a program zárását követően összegző körinterjút tesznek közzé, a résztvevők vélekedését tudakolva. Fontosnak tartjuk ugyanis egyrészt, hogy ösztöndíjasainknak legyen módja az egyhónapos itt-tartózkodás után összefoglalni tapasztalataikat, javaslataikat, másrészt, hogy az érdeklődők, a jövőbeli pályázók hiteles forrásból tájékozódhassanak a programról.

Mi is tapasztalatokat gyűjtöttünk

Természetesen az elmúlt öt év során mi magunk is, akik szervezik a programot, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és magunk is számos dilemmát fogalmaztunk meg:

 • Ragaszkodjunk-e a felsőfokú képzettséghez?
 • Fontos-e a kutatási tevékenységet erőltetni?
 • Hogyan lehet a közös munkavégzést megszervezni?
 • Hogyan lehet életben tartani a korábbi években kialakult szakmai kapcsolatokat?

A tapasztalatok elemzése során megfogalmaztuk a program elvi hátterét is, amely így hangzik:
„Az olvasásnak kiemelt szerepe van az anyanyelvi kultúra megőrzésében. A kisebbségi magyar közösségek tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a magyarság vállalása és a magyar anyanyelv használata szoros összefüggést mutat. A kisebbségi magyar közösségek megtartása szempontjából rendkívül fontos tehát az anyanyelv ápolása, az olvasás, aminek egyik intézményes hátterét a könyvtárak és az ott dolgozó könyvtárosok adják.”
Ez az elvi alap, amely meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket a program formálása, folyamatos fejlesztése során megteszünk.
Kiterjesztettük a közös munkavégzés lehetőségeit, amely alapvetően az alábbi intézményekben valósult meg:

 • Országgyűlési Könyvtár,
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtára,
 • Corvinus Egyetem Könyvtára (a felsőoktatásban dolgozó könyvtárosok részére),
 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a közművelődési könyvtárakban dolgozók részére).

Színesítettük a programokat a hazai könyvtári rendszer számos könyvtárának és intézményének megtekintésével: KSH Könyvtár, Alkotmánybíróság Könyvtára, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Pannonhalmi Apátság Könyvtára, Sárospataki Református Kollégium Könyvtára, Országos Idegennyelvű Könyvtár, Magyar Nemzeti Levéltár, Lakitelki Népfőiskola stb.
A program működési feltételeinek biztosításához nagymértékben hozzájárul, hogy az Országgyűlés Hivatala és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között kötött együttműködési megállapodás tartalmaz egy olyan pontot is, amely szerint az egyetem biztosítja a szállást a nyertes pályázók számára.
Az elmúlt év során két jelentős új elemmel bővült a program. Egyrészt felkértünk nagy budapesti könyvtárakat, hogy delegáljanak a programba egy-egy könyvtáros kollégát. Nekik nem kellett pályázniuk és nem kaptak ösztöndíjat, azonban minden szakmai programon részt vehettek. A cél ezzel az volt, hogy bővítsük azt a személyes ismeretségen alapuló szakmai hálózatot, ami befonja a Kárpát-medencét, és amely egy-egy szakmai kérdés megoldásában segítségül szolgálhat a programban résztvevők számára. Ezzel a módszerrel, tavaly kilenc fővel bővült a programban részt vevők száma. Másrészt bekapcsolódtunk a magyarországi könyvtári élet egyik legjelentősebb eseményébe az Országos könyvtári napok 2015 rendezvényeibe, mégpedig több helyszínen, Egerben, Kecskeméten és Budapesten. Sőt az ösztöndíjas és delegált kollégák részt vettek a program jubileumi záró eseményén, Kecskeméten is.

Hogyan lehet életben tartani a kialakult szakmai kapcsolatokat?

A program alapkérdésének tekintjük, hogy találjunk megfelelő módszereket arra, hogy az egyhónapos budapesti tartózkodás során kialakult ismeretségek, szakmai kapcsolatok ne enyésszenek el a hétköznapok sodrában. Ennek egyik legjobb módszere az ismételt személyes találkozó. Ezért az elmúlt évben mindenkit, aki a programban egyszer részt vett, meghívtunk egy esztergomi kirándulásra. Nagyon pozitív volt a fogadtatása a javaslatunknak, és bár személy szerint nem mindenki tudott eljönni, így is egy busz megtelt a régi ismerős érdeklődőkkel.
Ha egy mondatban kellene összefoglalást adni a Könyvtár, ami összeköt számszerű adatairól, akkor az így hangozhatna: az elmúlt öt évben 59 könyvtáros kolléga vett részt a programon, 7 ország 29 településéből, pontosabban 21 városból és 8 faluból.
Mindnyájukat szívünkbe zártuk!

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)