Olvass nekem! Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet

Kategória: 2015/ 9

A gyermekkönyvtárosok minden időben elsőrendű feladatuknak tekintették az olvasóvá nevelést, hiszen pontosan tudják, a gyermekek életében milyen jelentős szerepe van az irodalommal való első találkozásnak. Szakmai körökben közhelynek számít az a gondolat, hogy a gyermekek a szépirodalmi alkotásokon keresztül ismerik meg a kultúra alapvető értékeit, továbbá az irodalmi művek – többek között – alkalmasak szorongásaik föloldására, választ adnak erkölcsi problémáikra, összességében tehát a művelődés szolgálata mellett gazdagítják a gyermekek érzelmi kultúráját. A mai virtualizálódó világban az olvasás szerepe sajnálatos módon csökken, formái pedig átalakulóban vannak. Ám egy hivatásának élő, az ügynek elkötelezett gyermekkönyvtárosnak mindenkor az a feladata, hogy megszerettesse a rábízott gyerekekkel az olvasást, hiszen ez az egyetlen olyan, financiális ráfordítást nem, vagy alig igénylő, tudást gyarapító, ugyanakkor remek szórakozást kínáló időtöltési mód, amely egész életre szóló, értékes útravalót adhat a gyerekeknek. Azonban, hogy milyen könyvet érdemes a kiskorúak kezébe adni, az igencsak nagy körültekintést igényel. Aki egy kicsit is tájékozott a gyermekeknek szánt könyvek kínálatában, az bizony gyakorta elbizonytalanodik, hogy a hatalmas merítésből melyik is legyen az a kötet, amelyik valódi értéket képvisel, és ennek megfelelően nyugodtan adható a gyermekolvasók kezébe. Szükség van tehát olyan „iránytűre”, amely segíti eligazodni a szülőt, a pedagógust és a könyvtárost is. Nos, ilyen iránymutató kis füzetet adott ki a pécsi Csorba Győző Könyvtár. A kiadvány, amelyet vidám, színes rajzok tesznek még szerethetőbbé, a 3-6 évesek számára gyűjti össze a legfontosabb tanácsokat, ismereteket, könyvajánlókat és játékokat. A kötetke szerzői, Béres Judit, Péterfi Rita, Villányi Rózsa, Szabolcsiné Orosz Hajnalka, valamint közreműködői, Bánhegyi Dorina, Bauer Kitti, Borsányi Gáborné, Pajor Zsófia, illusztrátora, Steiner Lídia kitűnő munkát végeztek. A füzetes kiadvány ugyanis nemcsak a könyvtárhasználat, az olvasóvá nevelés alapelveivel „kínálja” meg az érdeklődőket, de a főszerkesztő, Béres Judit Olvasásra nevelés az óvodáskorban című „mini-esszéje” számos értékes és megszívlelendő gondolattal gazdagítja a szülők, nevelők tudását. Péterfi Rita olvasásszociológusként és gyakorló könyvtárosként, több évtizedes tapasztalatok birtokában osztja meg tudását az érdeklődőkkel, majd ezután következik, színes „felhőkbe burkolt” háttérrel a különféle kiadványtípusok (Leporellók, képeskönyvek; Versek, dalok, verses mesék; Én-mesék; Állatos mesék; Népmesék) jellemző „tulajdonság jegyeinek” leírása. A felkínált kategóriáknak megfeleltetve sorakoznak, szerzők szerinti betűrendben az elolvasásra ajánlott kötetek rövid ismertetői, mellettük minden esetben a bemutatott könyv színes borítójának képe látható. Külön fejezetben kaptak helyet, Mit és Miért olvassunk gyermekeinknek? cím alatt az ún. Foglalkoztatók és Ismeretterjesztő könyvek. A szerkesztők ebben a részben is a bemutatott kötet rövid ismertetőjét nyújtják, mellette a kötet színes borítójának képével. Külön értéke a munkának, hogy a kiadvány záró fejezetében Szakirodalmi ajánlók szülőknek címmel, remek kézikönyvek, pszichológiai és pedagógiai tárgyú, ismeretterjesztő munkák szerzőjét, címét és rövid ismertetőjét adja olvasóinak. A 28 oldalas, karcsú füzetke záró „akkordjaként” a pécsi gyermekkönyvtár használatáról, a beiratkozás feltételeiről és a nyitva tartásáról tájékozódhatnak az ifjú olvasók és szüleik, akik ismereteiket a kiadvány által ajánlott, a Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtárának remek interaktív honlapjával (http://borbirodalom,baralib.hu) is kibővíthetik.
A kötet értékéből természetesen semmit sem von le az a tény, hogy azonos címmel 1995-ben, a Könyvtári Intézet (akkor még Könyvtártudományi és Módszertani Központ) kiadásában Bocsák Veronika, Benkő Zsuzsanna és Hölgyesi Györgyi szerzői közreműködésével megjelent egy vaskos kötet, amely a ’70-es évektől 1994-ig dolgozta fel, címleírások és rövid recenziók formájában a hazai könyvkiadásban megjelent, gyermekeknek szánt és ajánlott irodalmi alkotásokat.
A mostani remek kiadvány vitathatatlan érdeme, hogy a szülők, nevelők, gyermekkönyvtárosok számos jó ötletet, inspirációt, megerősítést kaphatnak ahhoz, hogy eredményesebben dolgozhassanak az olvasóvá nevelés terén. Minél szélesebb körben érdemes megismerni és másoknak is ajánlani a színes füzetet.
(Olvass nekem! Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet szülőknek. Főszerk. Béres Judit. Ill. Steiner Lídia. Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 28 p.)

Címkék