Látogatottsági vizsgálat a Hamvas Béla Városi Könyvtárban

Kategória: 2015/ 9

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015. április 13-18. és május 11-16. között egy-egy hetes látogatottsági vizsgálatot végzett. A felmérések idejét úgy választottuk ki, hogy minkét hét „átlagos” legyen, ne zavarja meg munkanap-átrendezés vagy nagyszabású iskolai-városi rendezvény. A vizsgálat eredményei a két hét átlagából származnak.
A felmérés módszertani hátterét a Pest Megyei Könyvtár (PMK) Hálózati Csoportjának köszönhetjük. (lásd: Péterfi Rita írását e számunkban. A szerk.)A vizsgálat előkészítése és lebonyolítása

A vizsgálandó időszakok kiválasztása után a PMK Hálózati Csoportjával történő többszöri egyeztetés során alakult ki a felmérés menete. A vizsgálatot önkéntesek és – a középiskolások számára kötelező 50 órás közszolgálati munka keretében – diákok végezték.
A felmérésről hirdetést tettünk közzé a könyvtár Facebook-oldalán és honlapján, valamint levélben tájékoztattuk a középiskolákat. A meghirdetett alkalmak hamar beteltek, 10 és 16 óra között önkéntesek, 16 és 18 óra között, illetve szombat délelőtt középiskolások jelentkeztek az időpontokra. Egy munkanapot 2 órás intervallumokra osztottunk, így hétköznap 4, szombaton 2 idősáv keletkezett.
A vizsgált munkanapokon nyitástól zárásig a könyvtár bejáratánál minden látogatót tájékoztattunk a felmérésről,  majd átadtunk neki egy A/7-es méretű űrlapot, amit távozáskor le kellett adnia. Az adminisztrációt végző személyek rögzítették a belépés és kilépés idejét, a látogató nemét és korát, valamint a kölcsönzés tényét.

A munkanap végén az űrlapokat borítékba tettük és lezártuk. Az űrlapok feldolgozása során az Excel táblázatkezelő programot használtunk.
A táblázatban a következő adatok szerepeltek:

  • sorszám,
  • érkezés időpontja,
  • távozás időpontja,
  • a könyvtárban tartózkodás időtartama,
  • a könyvtárban tartózkodás időtartama percre átszámolva,
  • a látogató neme,
  • a látogató kora,
  • a kölcsönzés ténye,
  • A könyvtárban tartózkodás időtartamának jelölése (az adatok feldolgozása során) 15 perces intervallumokra elosztva (8 órás nyitva tartás esetén 32; 4 órás nyitva tartás esetén 16 intervallum).

Elemzés

Könyvtárunk szolgáltatásait a vizsgált két időszakban (április 13-18 és május 11-16 között) 1447 fő vette igénybe. A nemek szerinti megoszlás azonos a trendekkel, a könyvtárat közel kétszer annyi nő használta, mint férfi.

A kor szerinti megoszlás tekintetében elmondhatjuk, hogy a könyvtárat közel 60 százalékban aktív korú használók látogatták, 30 százalék 14 éven aluli és 10 százalék nyugdíjas korú látogató vette igénybe szolgáltatásainkat a vizsgált időszakban.

 

Az 1447 használó a teljes évre kivetítve 37.622 látogatást jelent. Ha ezt az adatot Százhalombatta lakosságához viszonyítjuk, akkor elmondhatjuk, hogy a város minden lakója évente kétszer jön el az intézményünkbe.

Erősen módosítja a képet a csoportos látogatások száma (iskolai vagy egyéb csoportok, például nyugdíjasok). A csoportos látogatások – értelemszerűen – nem egyenletesen vannak jelen a könyvtár életében; iskolai szünetek, nemzeti ünnepek stb. közeledtével számuk jelentősen megnő. A vizsgált időszak csoportos látogatásainak száma átlagosnak mondható.

Szolgáltatásainkat minden korosztály igénybe veszi. A 14 éven aluliak a gyermekkönyvtárat, a Városi Archívumot és bizonyos esetekben a zenei könyvtárat látogatják; az aktív és nyugdíjas korú használóink a felnőtt- és gyermek részlegünket, a Városi Archívumot és a zenei könyvtárunkat egyaránt igénybe veszik.

Használóink a vizsgált időszakban átlagosan közel fél órán keresztül (28,6 perc) vették igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Amennyiben figyelembe vennénk a csoportos látogatásokat, az itt töltött átlagos idő megnőne, hiszen az óvodás és iskolás csoportok általában 60-90 percet töltenek el nálunk.

 

A könyvtári tartózkodási idő korok és nemek szerint különböző. Legtöbb időt az aktív korban lévő férfiak töltöttek a könyvtárban, átlagosan 44 percet. Őket követik a nyugdíjas férfiak 27 perccel, majd a nyugdíjas nők következnek 26 perccel. A 14 éven aluli lányok átlagosan 25, a 14 éven aluli fiúk 24 percet; legkevesebb időt, 23 percet az aktív korú nők töltöttek a könyvtárban a vizsgált időszakban. Az adatelemzés során kiderült, hogy az aktív korú férfiak átlagos 44 perces tartózkodási idejét az internethasználattal eltöltött idő emeli meg ennyire, ugyanis nem ritka a három-négy órás internetezés sem.

A dokumentumok kölcsönzésének tekintetében elmondhatjuk, hogy a könyvtárhasználók közel 50 százaléka kölcsönözött a vizsgált időszakban A nem kölcsönzők jelentős százaléka a könyvtári látogatás során csak visszahozta a nála lévő dokumentumokat, új kölcsönzést nem kezdeményezett.

A következő grafikonokon naponként látható az átlagos használói jelenlétet kétheti átlaga. Az első grafikon a 14 éven aluli, a második a felnőtt, a harmadik pedig a teljes látogatottságot tükrözi a nyitvatartási idő 15 perces felosztásában. Ezek az adatok azt tükrözik, hogy az adott időpontban hány gyermek, illetve felnőtt veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A 14 éven aluliak kiugró adatai csoportos látogatást jelezhetnek (a gyermek- és zenei könyvtárban, illetve a Városi Archívumban).
A grafikonok nem tükrözik a könyvtár részlegeinek kihasználtságát, hiszen a felnőtt korú használók akár kísérőként is megjelenhetnek a gyermekkönyvtárban, illetve nem biztos, hogy belépnek a felnőtt könyvtár olvasói terébe, hiszen használhatják a folyóirat olvasót, illetve az internetezési lehetőséget, esetleg a könyvtár közösségi tereit. A Hamvas Béla Városi Könyvtárat ugyanis nemcsak kölcsönző helyként használják a városlakók, hanem közösségi térként is, hiszen ez az egyetlen hely Százhalombattán, ahol hétköznap 8, szombaton 4 órán át kulturált környezetben tölthetik el az időt.
Hétfő

 

Kedd

Csütörtök

 

Péntek

 
 
 

Szombat

Összefoglalás

Összességében elmondhatjuk, hogy a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban a használói jelenlét folyamatos, a nyitvatartási idő alatt átlagosan és folytonosan 10-16 fő veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A vizsgált időszakban naponta 140 személy látogatott el hozzánk.
Az átlagos használati idő 28,6 perc. A legtöbb időt – átlagosan 44 percet – az aktív korú férfi könyvtárhasználók töltik az intézményben, a legkevesebbet – 23 percet – az aktív korú nők. A látogatottsági vizsgálat adatainak elemzése alatt merült fel a gondolat, hogy a legközelebbi felmérés során, az űrlapon szerepeltessünk a könyvtár különböző részlegeinek (pl. internet, folyóirat olvasó stb.) használatára vonatkozó kérdéseket is. Ezáltal árnyaltabb képet kaphatunk szolgáltatásaink igénybevételéről, a különböző részlegek leterheltségéről.
A következő látogatottsági vizsgálatot 2016 őszére tervezzük.

Címkék