Asbóth Miklós (1943-2014)

Kategória: 2014/10

“… talán az égiek »tudás-templomát« igazgatja tovább, kritikus szemmel nézve: mi maradt ki a Kalocsa szócikkből…”

Tamás László1

2014. július 23-án, életének 71. évében elhunyt Asbóth Miklós nyugalmazott könyvtárigazgató, helyismereti könyvtáros, helytörténész, kollégánk, Kalocsa város megbecsült polgára.“Nyugdíjas könyvtárigazgató vagyok. Szeretem a könyveket és a könyvtártudományt. Régóta foglalkozom Kalocsa és a környék történetével. Olyan szerencsés vagyok, hogy világéletemben azzal foglakozhattam, amit egyébként is szeretek. Kedvenc hobbim még a modellezés. Szerkesztek egy Kalocsa történetével foglalkozó honlapot, ami a www.historiaecolocenses.hu címen érhető el.
A fentieken kívül szívesen foglalkozom modellezéssel, elsősorban a hajók érdekelnek. Szeretek barkácsolni is.
Bővebb információ az interneten található” – így fogalmazott önmagáról Miklós Facebook-névjegyén2.

Asbóth Miklós Sopronban született 1943. október 14-én, itt végezte általános és középiskoláit, és itt kezdte pályáját 1961-ben könyvesbolti gyakornokként, majd eladóként. Ez a szakma vitte őt az ország másik felébe, Kalocsára, ahová 1965-ben a könyvesbolt vezetőjévé nevezték ki. Innen csábították át tíz év elteltével igazi hivatása helyszínére, a Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtárba 1975 őszén, ahol kezdetben módszertanos, majd feldolgozó könyvtárosként dolgozott. A gyakorlatban szerzett ismeretek mellett a “szakmát” az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanulta meg 1976 és 1982 között könyvtár-történelem szakon.
1993-tól a Nagy Lajos Városi Könyvtár igazgatója, 1995-től a Városi Közművelődési Intézmények igazgatóhelyettese (e minőségében a könyvtár szakmai vezetője), majd 2006-tól a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár igazgatója lett nyugdíjba vonulásáig, 2012. február 29-ig.
Munkásságát szűkebb pátriája 1998-ban a Kalocsa Város Közművelődéséért, 2003-ban a Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja kitüntetéssel, szakmánk 2010-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Egyesületi Munkáért Emlékérem odaítélésével ismerte el. Ez utóbbi kitüntetés is jelzi, Asbóth Miklós a könyvtárosi, könyvtárvezetői munkásságát a szakma felé nyitottan, társakat keresve és találva, folyamatosan tanulva és tanítva, közmegbecsülést szerezve végezte.
1994-től – megalakulásától – aktív tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének, társszervezői szerepet vállalt annak V. országos tanácskozásának megrendezésében 1998-ban, és – nyugdíjba vonulásakor – tisztséget vállalt ellenőrző bizottságának élén.
Tette mindezt azért, mert Kalocsa számára nemcsak – amúgy is megbecsült – munkahelyet és vezetői pozíciót, hanem munkássága kiteljesedésére módot és tartalmat adó hellyé vált; hiszen ő nemcsak egy intézményt vezetett át az elmúlt húsz év szakmánkat ért változásain, hanem igazi lokálpatriótává válva, példamutató helyismereti gyűjteményt hozott létre, köztiszteletet kiérdemlő helytörténeti kutatóvá képezte magát, aki publikációival önmagáért beszélő emlékművet épített magának.
Publikációit felsorolják (59 tétel 2009-ig) az egykor általa vezetett könyvtár honlapján3, bízzunk benne, hogy e gondosan összeállított, tekintélyes felsorolás nem válik az internet illékonyságának áldozatává.
Amiket ő a legjelentősebbnek tartott: Kalocsa történeti kronológiája (1998), Kalocsai és Kalocsa környéki hidak (1999), Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája (2000), Ezeréves Kalocsa (2002), Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai (2004), Kalocsa katonai és civil áldozatai a második világháborúban (2004), de érdemes tanulmányozni a jelzett weblapot, hogy tudjuk és tudassuk: mit csinál a (helyismereti) könyvtáros…
Kalocsáról nemcsak írt, de elő is adott. Utolsó televíziós szereplése a “Hogyan épültek a 48-as házak? – előadás Kalocsa településszerkezetéről” című könyvtári rendezvényről szólt4, ez idén február elején volt adásban.
Ezután már csak halálhíréről, és a kalocsai színházban rendezett megemlékezésről tudósíthatott a helyi média.
Kegyetlen gesztus a sorstól, hogy a halálához vezető rosszullét akkor érte, amikor egyesületünk vándorgyűlésére készült, szülővárosába, Sopronba.

Kedves Miklós! Tudom, hogy Sopronban, Kalocsán, megyédben, a szakmában, a helyismereti könyvtárosok körében sokáig emlegetni fogják a neved.

1 Asbóth Miklósra emlékeztek a színházban. (A Kalocsa TV felvétele.) Ld.: http://www.kalocsatv.hu/videok/asboth-miklosra-emlekeztek-a-szinhazban.4828; továbbá: Asbóth Miklósra emlékeztek Ld.: http://kalohirek.hu/hir/kalocsa/2014-08-05/40773/asboth_miklosra_emlekeztek
2 Ld.: https://www.facebook.com/miklos.asboth.3/about?section=bio
3 Ld.: http://www.tpkkalocsa.hu/?page_id=677
4 http://www.kalocsatv.hu/videok/hogyan-epultek-a-48-as-hazak-eloadas-kalocsa-telepulesszerkezeterol.4085

Címkék