A nemformális oktatás az “Iskola másként” oktatási program keretében Temesvárott

Kategória: 2014/ 9

Általános vélemény az, hogy “a tanköteles diákok nemformális oktatása valamilyen oktatási tevékenység megszervezését jelenti nem szokványos környezetben, a helyi közösség, a társadalom, ill. a civil szervezetek bevonásával” (Căpiţă et all., 2007: IV) és tervezett tevékenységek révén valósul meg.“Iskola másként. Tudj többet, legyél jobb”: egy 2011-ben, a romániai Tanügyminisztérium által kezdeményezett program, amely a kötelező közoktatásban résztvevő tanulókra vonatkozik, és célja, hogy az ország valamennyi oktatási intézményből, az óvodásoktól az érettségizőkig, bevonjanak mindenkit egy egyhetes interaktív programsorozatba a tanév második félévében, amikor sokféle közegben megfordulhatnak, gyakorlati tevékenységeket végezzenek vagy éppen szociális helyzeteket ismerhetnek meg. A javasolt tevékenységek összegyűjtése, megtervezése és lebonyolítása a tanügyi személyzet feladata, amely a megyei tanfelügyelőségek és a Tanügyminisztérium jóváhagyásával valósulhat meg.
A program célja a kezdetektől változatlan:

“fejleszti és kamatoztatja a tanulók tehetségét, iskolán kívüli érdeklődési körüket és kompetenciáikat, minél szélesebb és érdekesebb szakterületen kínálva nekik foglalkozásokat, nemformális tevékenységeken keresztül, amelyek összhangban vannak a szükségleteikkel”
(A diákok országos tanácsa, 2014, [online]).

A tanárok nagy többsége kezdetben azt gondolta erről a kezdeményezésről, hogy egy feleslegesen elpocsékolt hét, de fokozatosan, a mind jobban és tudatosabban megszervezett tevékenységeket látva, és “az iskolacsengő nyomásától felszabadulva” (Gheorghiţă, 2014, [online]), vagyis elfogadva a nemformális oktatás célszerűségét, a program egyre szélesebb körben kezd elterjedni, évről évre egyre többeket győz meg ennek hasznosságáról, bizonyítva az oktatási-nevelési módszerek összetettségét.

“Az Iskola másként program lehetőséget nyújt arra, hogy az iskolák szorosabb kapcsolatot hozzanak létre más iskolákkal, különféle intézményekkel és szervezetekkel, amelyeknek fontos szerepük van a nevelés terén.
A kezdeményezés eredményeinek példázására meg lehet említeni azt, hogy hatékonyabban követi a tanulók érdeklődését, azokra a tevékenységekre összpontosít, amelyek általuk kedveltebbek, és olyan partnereket tud az iskola mellé állítani, akik a hagyományos kereteken túl is népszerűsítik az oktatást.”
(Popescu, 2012, [online])

A temesvári Nyugati Tudományegyetem Politikatudományi, Filozófia és Kommunikációtudományi Kara által kezdeményezett tevékenységek jelentős előnye az “Iskola másként” hét rendezvényei alatt az, hogy közvetlenül vonja be saját hallgatóit a tanulóknak szánt rendezvények népszerűsítésébe, szervezésébe és lebonyolításába, ami jó lehetőséget nyújt arra, hogy az elsajátított elméleti tudást a gyakorlatban is kamatoztassák, hogy felelős állampolgári magatartást tanúsítva önkénteskedjenek az általuk képviselt tudományos közösség életében.
A hallgatókat nagyon motiválta az az ötlet, hogy “segítenek” a kar szakképzéseinek és jó hírének a népszerűsítésében a középiskolások körében, így az oktatási folyamat részükre is új kihívásokat hozott.
Jelen cikk szerzői személyesen foglalkoztak az információ- és dokumentációs tudományok szak hallgatóinak a koordinálásával, és megfigyeléseiket, amelyek a nemformális oktatás előnyeire vonatkoznak, azokra a tevékenységekre alapozták, amelyeket az “Iskola másként” program keretén belül valósítottak meg.
A Politikatudományi, Filozófia és Kommunikációtudományi Kar kezdeményezője volt (már a program kezdeti időszakától), különféle kapcsolatok kialakításának, ennek partnerei temesvári iskolák és a helyi Pedagógusok Háza, valamint Temes, Karánsebes, Hunyad, Mehedinţi és Arad megyei középiskolák voltak.
Írásunkban általánosságban és tömören szeretnénk bemutatni a kar által 2011 és 2014 között javasolt tevékenységeket és oktatási előnyöket, amelyekben az érintett tanulók és egyetemi hallgatók részesültek: interaktív előadások, műhelyek, kreatív versenyek, kiállítások, tanulmányutak, az oktatási kínálat megismertetését célzó rendezvények stb. Ezeknek a rendezvényeknek jól meghatározott célkitűzései voltak: a felsőfokú és a középiskolai oktatás közötti kapcsolatok megerősítése, pályaorientációs tanácsadás diákoknak és a továbbtanulási lehetőségek megismertetése.
Az “Iskola másként” programot megelőzve, az információ- és dokumentációs tudományok szak már 2007-től kezdődően olyan gyakorlati jellegű tevékenységeket szervezett, ahol a hallgatók közvetlenül ajánlhatták a középiskolásoknak a fakultás szakképzéseit. A közeli korosztályok könnyebben találták meg azt a közös hangot, amelyen könnyedén véleményt cserélhettek.
2008 márciusában, a Politikatudományi, Filozófia és Kommunikációtudományi Kar és a temesvári, karánsebesi, dévai pedagógiai líceumok közötti együttműködési szerződések értelmében házigazdái voltunk egy nagy méretű rendezvénynek, amelyen jelen volt több mint 80 diák és tanár a fenti iskolákból. A kar különböző tanszékeinek oktatói bemutató előadásokat tartottak, amelyeket a középiskolás diákok szintjéhez igazítottak, éspedig tantárgyközi megközelítésekben. Az egyetemi hallgatók elkísérték a diákokat, hogy nevezetes kulturális létesítményeket és intézeteket látogassanak meg (Szépművészeti Múzeum, Érseki Katedrális Múzeuma, Agenda hetilap szerkesztősége, Német Kulturális Központ, British Council könyvtára).
Az “Iskola másként” program több lehetőséget nyújtott ahhoz is, hogy a különböző szintű oktatási intézmények partnerségeket alakítsanak ki.
2012-ben, a már meglévő egyezmények értelmében, amelyeket a kar és a Temes megyével szomszédos megyékben lévő középiskolákkal kötöttek, az egyetem szervezett egy “népszerűsítő karavánt”, amely interdiszciplináris csapatokból állt, olyan tanárokból és hallhatókból, akik valamennyi szakirányt képviselték.
Céluk ismét az volt, hogy megerősítsék az oktatási intézmények közötti kapcsolattartást, hogy pályaorientációs tanácsadást nyújtsanak a diákoknak, de az is, hogy a különböző szakképzésekre járó hallgatóknak gyakorlati jellegű tevékenységeket biztosítsanak.
A csapat különböző megyék helységeinek oktatási intézményeit látogatta meg: Resica, Anina, Új-Moldova, Lugos, Karánsebes, Herkulesfürdő, Orsova, Szörényvár (Drobeta-Turnu Severin), Arad, Borosjenő, Pankota, Brád, Vajdahunyad és Déva.
A 2013-as “Iskola másként” hét rendezvényei alatt azoknak a tanulóknak, akik az “egy napig hallgató” című programot választották, amelyet a Politikatudományi, Filozófia és Kommunikációtudományi Kar szervezett, érdekes tapasztalatban volt részük. Interaktív műhelyeken vehettek részt, a felsőbbéves egyetemisták irányították őket az egyetem épületében, tájékozódhattak az Eugen Todoran Központi Egyetemi Könyvtárban, vagy részt vehettek a “Szófia világából” című filozófiai esszéírási versenyen, amelyet Mészáros Claudiu tanársegéd irányított. A következő oktatási intézmények vettek részt a programokon: C. D. Loga Kollégium, Egészségügyi Líceum, “Zöld ház” Faipari Líceum – Temesvárról, a buziásfürdői Elméleti Líceum, a vajdahunyadi Traian Lalescu Informatikai Kollégium.
A 2014-ben szervezett rendezvények keretén belül a társadalomtudományi tantárgyakból szervezett tantárgyi versenyek országos szakaszai is zajlottak, amelyeket temesvári középiskolákban tartottak. Ebből az alkalomból a filozófiából, logikából és polgári ismeretekből kimagasló eredményeket elért diákokat fogadták a karon. Ezeknek a tanulóknak, de tágabban minden olyan személynek, akik ezekben a napokban meglátogatták a temesvári Nyugati Tudományegyetemet, a reklám- és dokumentáció szakos hallgatók szerveztek egy versenykiállítást, amelynek témája a “Fogadj örökbe egy könyvet” volt. A tanulóknak és egyetemistáknak szóló versenyt szintén ők díjazták. Ez a megmozdulás csupán első lépése volt egy nagyszabású tervnek, amelynek célja az olvasás népszerűsítése, valamint a könyvadományozás, hogy ezekből később a diákok, hallgatók és iskolai könyvtárak választhassanak. Fontos, hogy a tanulóknak ajánlott programokról időben értesítették a partnerintézményeket, és a megyei tanfelügyelőségek weblapjaira is felkerültek a programajánlók.
A reklám- és dokumentáció szakos egyetemi hallgatók az “Iskola másként” hét programjaiban való részvételen kívül minden évben részt vesznek egy “Extra-Mural Vizit” típusú tanulmányi kiránduláson, amely alapvetően azt a célt szolgálja, hogy megismerjék a közkönyvtárak, iskolai és egyetemi könyvtárak felépítését és működési elveit, és az egyéb, nemzeti jelentőségű információs és dokumentációs rendszerek szerkezetét Romániában. Ez a fajta tevékenység azon alapszik, hogy a hallgatók megfigyelik a valós szakmai összetevőket. Ezeken a látogatásokon a hallgatók részt vehettek a Romániai Könyvtárosok Egyesületének (Nagyvárad, 2013) és a Román Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos Egyesületének (Marosvásárhely, 2012) országos tanácskozásain. Hallgatóink egy része tagja is már ezeknek az egyesületeknek.
Kedvező és azonnal látható eredménye a nemformális tevékenységekbe való bekapcsolódásnak az volt, hogy hallgatóink át tudták látni a könyvtári dolgozók valós munkakörülményeit, megtapasztalhatták szakmai elhivatottságukat, amelyek sokszor társultak kedvezőtlen, sőt gátló munkakörülményekhez, hiszen a romániai könyvtárak és levéltárak nehéz helyzetben vannak az alulfinanszírozásuk miatt. A legnagyobb örömöt az jelentette számunkra, hogy hallgatóink tündököltek a jobbnál jobb és ötletesebb megoldásokban, néhányuk félénksége, visszahúzódása mögött valódi irodalmi tehetségeket vagy szervezési egyéniségeket fedeztünk fel.
Az iskolán kívüli tevékenységek, amelyeket a reklám- és dokumentáció szakos egyetemi hallgatók közvetlen bevonásával szerveztünk, nagyon jó visszajelzéseket kaptak diákjainktól is, akik értékelték – többek között – azt a rugalmasságot és azokat a lehetőségeket, ahogyan kiválasztottuk és megszerveztük ezeket a programokat. Látható minőségi eredmények, amelyeket hallgatóink szereztek: csapatépítés, összetartás, új kompetenciák kialakítása (a hallgatók kísérleteztek azzal, hogyan boldogulnak a közönséggel, úgy, hogy a kar bemutató asztalánál teljesítettek szolgálatot, eligazítást nyújtottak a látogatóknak, ajánlották a középiskolásoknak a kar által nyújtott továbbtanulási lehetőségeket, irányították a vendégeket az egyetem folyosóin és könyvtárában).
Ilyen tapasztalatok után a hallgatók már képesek voltak arra, hogy önállóan megszervezzék saját rendezvényeiket, a tanárok irányítása nélkül.

* * *

A nemformális oktatásra irányuló kezdeményezéseknek, amelyek az “Iskola másként” középiskolai oktatási program keretében valósulnak meg, pozitív oktatási eredményei lehetnek az egyetemi hallgatókra vonatkozóan is. Fontos lenne, hogy a kezdeményezést kiterjesszék a felsőoktatásra is; a tervezésbe és lebonyolításba bevonják a hallgatókat, egyetemi oktatókat, és kapcsolatokat építsenek a középfokú közoktatási rendszerrel, szakmai egyesületekkel és társaságokkal, esetleg cél lehetne a potenciális munkáltatók felkutatása is.
A hagyományos, egymásra építkező oktatási modelleknek – úgy tűnik – nincs már nagy keletje az egyetemisták körében. Úgy gondoljuk, hogy ha a hasonló projekteket kiterjesztenék a felsőfokú oktatásra is, akkor az kedvezően befolyásolná a hallgatók tanulási kedvét és kreativitását.
Nyilvánvaló, hogy napjaink oktatási rendszerében a tanulási típusok összetettsége – formális, nemformális, informális, a tanulási módszerek sokfélesége, a tantárgyközi megközelítések és a tanulási helyszínek változékonysága – iskola, szakmai közeg, család stb., hozzájárul a tanulási eredmények és a minőség növekedéséhez, a tanulók és egyetemi hallgatók egyéni és szakmai kompetenciáinak fejlesztéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a nemformális oktatás előnyei és az egyetemi kerettantervhez tartozó előadások csak úgy érvényesülnek és használhatók hatékonyan, ha az egyetemi oktatók hathatós mentori támogatást és erőfeszítést vállalnak.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Căpiţă, L.-Căpiţă, C.-Stametescu, M. (2007). Educaţie non-formală, comunicare şi istorie. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării [Nemformális oktatás, kommunikáció és történelem. Bukarest, Oktatási és Kutatási Minisztérium].

Chelaru, D.-Chelaru, A.-Trifa, L. (2010). Educaţie non-formală, educaţie pentru viaţă. Bacău: Egal [Nemformális oktatás, az életre nevelés. Bákó, Egal].

Consiliul naţional elevilor (2014). Şcoala altfel 2014 [A diákok országos tanácsa (2014). Iskola másként 2014 [online]. Elérhető: http://wedu.ro/scoala-altfel/ [Letöltve 2014-04-30].

Gheorghiţă, E. (2014). “Şcoala altfel”, o săptămână fără presiunea clopoţelului şi a lecţiei de 50 de minute. Mediafax.ro ["Iskola másként", egy hét az iskolacsengő nyomása és az 50 perces tanóra nélkül. Mediafax.ro [online], Április 7. Elérhető: http://www.mediafax.ro/social/scoala-altfel-o-saptamana-fara-presiunea-clopotelului-si-a-lectiei-de-50-de-minute-foto-9492194 [Letöltve 2014-04-30].

Popescu, A. (2012). Educaţia nonformală – definiţii şi perspective [Nemformális oktatás - meghatározások és perspektívák. Elérhető: http://www.nonformalii.ro/concepte/educatia-nonformala-definitii-si-perspective [Letöltve 2014-04-12].

Inspectoratul şcolar judeţean ţimis (2014). UVT – Activităţi propuse pentru programul “Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun! [Temes Megyei Tanfelügyelőség (2014). UVT - Javasolt tevékenységek az "Iskola másként - Tudj többet, legyél jobb!] Elérhető: http://www.isj.tm.edu.ro/anunturi/uvt-activitati-propuse-pentru-programul-scoala-altfel [Letöltve 2014-04-09]

(Fordította: Barátné Hajdu Ágnes)

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)