Tartalom

Kategória: 2014/ 6

Könyvtárpolitika
Kenyéri Katalin: Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint

Műhelykérdések
Tomasovszki Anita: „Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez”
Gaálné Kalydy Dóra: Angol szaknyelvi képzés gyakorló könyvtárosoknak a Könyvtári Intézetben

Konferenciák
Fabó Edit: Londoni konferencián ismertetett magyar sajtóforrások

Napló
Lukáts János: A nemzetiségi irodalmak és a magyar irodalom külkapcsolatai

História
Mátyás Melinda – Szluka Péter – Vasas Lívia: Az idézés kezdete és formai jellegzetességeinek változása a legkorábbi orvosi folyóiratok tükrében
Ásványi Ilona: „… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ’alak’, siralmasan megbukott…”

Könyv
Dippold Péter: E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai

Címkék