Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 7

„Az EMMI tervezetében (az OSZK és a DEENK jogosultsága mellett) két szakkönyvtárat emel ki: az Országgyűlési Könyvtárat és a KSH Könyvtárat. A módosító javaslat együttesen rögzíti valamennyi országos szakkönyvtár gyűjtőkör szerinti illetékességét, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az említett intézmények hátrányosabb helyzetbe kerülnének.” (Székelyné Török Tünde)

„A munka során fog kiderülni, milyen szerkezeti megoldás mutathatja meg legjobban témánk keretében a korszak lényeges eltéréseket mutató belső szakaszait (koalíciós időszak 1945-1947/1948, nyílt proletárdiktatúra 1948/1949-1953, ’új szakasz’ 1953-1956). Volt-e egyáltalán ’új szakasz” a könyvtárügyben? Az 1956 végén kezdődő Kádár-korszak könyvtárügyének története – lehetőleg mielőbb – külön tárgyalást kíván.” (Sonnevend Péter)

„A SALIS-konferencia a szokásoknak megfelelően esti fogadással kezdődik. Az ételek és italok megválasztása bizony nem egyszerű feladat ennyi kényes gyomor és válogatós-allergiás vendég számára. Visszasírtam a hagyományos magyar vendéglátást, ahol mindenki azt eszi, amit kap. Az alkohol kérdése is érdekes ebben a közegben. Nyilván nem folyhat szabadon a sör-bor-pálinka, mint például az orvosi könyvtárosok konferenciáján, de könyvtáros kollégáink a H. Kovács és a tejellenőr közti skálán nem feltétlen az utóbbihoz állnak közel.” (Hajnal Ward Judit)

Címkék