A SALIS 36. konferenciája*

Kategória: 2014/ 7

A SALIS

Könyvtárunk, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár három különgyűjteményt működtet, ezek egyike a Kábítószerügyi gyűjtemény1. A sikeres működtetéséhez elengedhetetlen a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás. 1999-től tagjai voltunk az ELISAD-nak (European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs), az Európai Alkohol és Kábítószer-ellenes Dokumentációs Központok és Könyvtárak Szövetségének. 2009-ben könyvtárunk rendezte meg az ELISAD éves értekezletét, melyről a 3K-ban is hírt adtunk.2 2014-ben az ELISAD beleolvadt az amerikai szervezetbe, a SALIS-be.
A SALIS (Substance Abuse Librarians and Information Specialists3) az alkohol, dohány és egyéb kábítószerek területén működő könyvtárosok és információs szakemberek nemzetközi szövetsége. A nonprofit szervezet 1978-ban alakult meg. A szervezet fő célja, hogy lehetőséget nyújtson tagjainak ahhoz, hogy kicserélhessék gondolataikat és tapasztalataikat az addikció területével kapcsolatos információnyújtásban. Jelenleg közel 80 szakemberrel lehet felvenni a kapcsolatot a levelezőlistán keresztül. A negyedévente megjelenő Hírlevelükben híreket, könyv- és folyóirat-ismertetőket jelentetnek meg, programokra hívják fel a figyelmet. Évente konferenciát szerveznek.

Rutgers Egyetem Alkohológiai Tanulmányok
Központja

A SALIS idei konferenciájának a New Jersey Állam Egyeteme: a Rutgers4 Alkohológiai Tanulmányok Központja (Center of Alcohol Studies, CAS) volt a házigazdája. A CAS5 az első interdiszciplináris kutatóközpont, amely az alkohol és az alkohollal kapcsolatos problémákkal és a kezelésével foglalkozik. Megalapítása a Yale Egyetemen történt. Az 1930-as és 1940-es években Howard W. Haggard orvos állt a Yale Egyetem Alkalmazott fiziológia és biodinamikai laboratóriumának az élén, ahol az Alkohológiai Tanulmányok részleget E. M. Jellinek irányította. Többek között tanulmányokat folytatott az alkohol szervezetre gyakorolt hatásáról. A Központhoz köthető az első függőségekkel foglalkozó oktatási program, valamint egy szakfolyóirat megjelentetése, amely az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb múlttal rendelkezik. 1940-től adja ki a Quarterly Journal of Studies on Alcohol folyóiratot, amelyet ma Journal of Studies on Alcohol and Drugs6 néven jelentet meg. 1962-től működik a központ a Rutgers Egyetemen.

A SALIS-konferencia

A 36. SALIS-konferencia címe beszédes: Nézzünk vissza, lássunk előre. Gondolatok a múltról, tervek a jövőre. (Looking forward, looking back. Reflections on the Past and Planning for the Future).
Több prezentáció foglalkozott a múlttal, így a házigazdák részéről, a CAS igazgatója, Robert Pandina a központ és az alkohológiai folyóirat történetét ismertette. Gail Milgram (professzor emerita, CAS) az intézetben dolgozik annak a Rutgers Egyetemhez csatolása óta. Több mint harminc évig volt az Egyetem Oktatási Részlegének az igazgatója. Ő mutatta be az Alkoholtanulmányok első Nyári Iskoláját. 1943-ban még a Yale Egyetemen működő alkohológiai kutatócsoport szervezte meg az alkohológiai szemináriumot, aminek a mintájára alakultak ki a kurzusok. Célja az alkoholbetegségről szóló ismeretek terjesztése és a szakemberek, aktivisták együttműködésének segítése volt. Bár az évek alatt sokat változott az iskola tananyaga, az oktatás formája, de idén, 70 év után is megnyitja kapuit egy hétre, hozzájárulva a Rutgers Egyetem sikeréhez.
Andrea Mitchell (SALIS ügyvezető igazgatója) a szervezet 36 éves múltjáról, történetének legfontosabb mérföldköveiről beszélt az előadásában.
A múlt eredményei mellett a különböző intézmények jelenleg folyó kutatásait, jó gyakorlatait is bemutatták a kollégák. Ilyen volt pl. a Nemzetközi Alkohol Információs Adatbázis (IAID-Research)7 bemutatása, az Alkoholpolitikák Nemzetközi Szervezetének (ICAP) nyilvános bibliográfiai adatbázisa. Jelenleg mintegy 50 ezer lektorált folyóiratcikk, konferencia előadás, könyvismertető stb. adatait tartalmazza 2003-tól, nem csak angol nyelvterületről. Örömmel hallottuk, hogy 40 magyar cikk is megtalálható benne.
A kanadai, angol, amerikai digitalizációs projektek közül a kanadai Addiktológiai és Mentálegészségügyi Központ (CAMH)8 Könyvtára munkáját emeljük ki, amelynek célja a “szürke irodalom” beépítése a digitális gyűjteménybe, a központ repozitóriumába.
A Hazelden Betty Ford Alapítvány9 az USA legnagyobb alkohol- és egyéb függőségekben szenvedő betegek kezelő- és rehabilitációs helye. 15 központot működtetnek az Államokban. A kezelés mellett megelőzési, oktatási programokat is szerveznek a családok számára.
Washington és Colorado államban engedélyezett a marihuána orvosi célú használata. A Washingtoni Egyetem Alkohol- és Kábítószer-függőségi Intézete a marihuánáról tudományos információkra alapuló weboldalt10 készített a nagyközönség részére. Ezt az oldalt mutatta be az intézet könyvtárosa. A weboldalon tájékoztatókat találni általában a marihuánáról, annak egészségi, mentális hatásáról a különböző korosztályokra, és segítséget kaphatnak a marihuánafogyasztók is.
Az open access dokumentumok “ingyenességé”-ről szóló előadás nagy erénye volt, hogy a három szerző három szemszögből: a kutató, a könyvtáros és a folyóirat-kiadó perspektívájából láttatta a témát.
Két nagysikerű előadást szeretnénk még kiemelni, mind a kettőt a Rutgers Egyetem professzorai tartották. Michael Lesk (Kommunikációs és Információs Iskola) prezentációja a tudományos kutatásban használt digitális eszközök változásáról szólt. Az egyszerűbb tartalmak digitalizálásától mára a művészi képek digitalizálásáig jutottunk el. A legfontosabb kérdés, hogy vajon a kritikai kutatás természete is úgy változik-e, mint ahogy az eszközök változnak. A számítógép analízisre alapozott kutatás ugyanazt a fajta kérdést veti-e fel, mint a történelmileg papír alapú kutatás? Helen White, a Rutgers Egyetem szociológiai tanszékének professzora a fiatal felnőttek (18-25 év) szerhasználatának változásáról tartott előadást. Főiskolai diákok és nem főiskolai hallgatók körében végzett két összehasonlító tanulmányát mutatta be sok grafikon segítségével. Kutatásának egyik témája a kritikus életkori szakasz szerhasználati ártalmainak csökkentése különböző beavatkozásokkal.
Elvin Morton Jellinek (1890-1963)
A konferencián kétórás előadássorozat foglalkozott E. M. Jellinekkel, Rejtély és spekuláció. Adalékok E. M. Jellinek megtéréséhez (Mystery and speculations. Piecing together E. M. Jellinek’s Redemption). Különös figyelemmel hallgattuk a Jellinekről szóló előadásokat, amelyek, mint az “alkoholizmus atyját” emlegették. Ő definiálta először az alkoholizmust mint betegséget. Az alkoholbetegek becslésére az általa kialakított Jellinek-formulát használják még a mai napig sok helyen, pl. Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatalban is.
Az 1950-es években az alkoholizmus szakterület elismert szakértőjeként az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi központjában dolgozott. Az ismert szakmai tevékenysége mellett azonban az életrajza még mindig nem teljes. Az 1990-es évek végéig még azt sem lehetett tudni, hogy magyar származású volt-e, mivel foglalkozott az 1930-as évek végégig. Ron Roizen szociológus, Hajnal Ward Judit, a CAS információs szolgálatának igazgatója munkatársaival és tanítványaival már évek óta kutatják életét. Kutatásuk eddigi eredményét foglalták össze az előadássorozatban. Beszéltek az eddig ismertté vált életrajzi adatairól. Például Jellinek New Yorkban született, édesanyja amerikai volt, édesapja pedig magyar. 3-4 éves korában költöztek Magyarországra, ahonnan 1920-ban menekült el, és 1930 körül tűnt fel az Egyesült Államokban. Megtudtuk, mely magyar szakemberekkel vette körül magát (Angyal András, Róheim Géza, Banay Ralph) az amerikai egyetemeken. Hajnal Ward Judit tagja a Könyvtári Figyelő szerkesztőbizottságának, publikál a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban. Rendszeresen jár Magyarországra és előadásokat tart szakmai rendezvényeken. Tavalyi látogatásakor felkért minket arra, hogy kapcsolódjunk be a kutatási témájukba. Anyaggyűjtésünk eredményéről posztert készítettünk, amelyet szóban is bemutathattunk a konferencián. Címe: E. M. Jellinek személyének és munkásságának jelenléte a magyar szakirodalomban (“The impact of E. M. Jellinek’s personality and work in the Hungarian literature”). A magyar alkohol-helyzet bemutatása mellett összefoglaltuk E. M. Jellinek szakmai munkásságának hatását a magyar alkohológia területén. Egész korán, már az 1960-as évek végén hivatkoztak Jellinek munkáira, használták betegségmeghatározását, formuláját. Métneki János az egyik legismertebb hazai szakértője az alkoholizmus elleni harcnak. 1961-ben találkozott egy WHO-értekezleten Jellinekkel, akinek haláláig együtt dolgoztak az Encyclopedia of Problems of Alcohol szerkesztőbizottságában. A magyar egészségpolitika máig használja az alkoholizmus diagnosztikájának protokolljában, az alkoholstratégia tervezetében Jellinek meghatározásait. Áttekintést adtunk Kelemen Gábor és munkatársai (Pécsi Tudományegyetem) szakmai és életrajzi kutatásáról a cikkeik alapján. A példákban végig követhető a szerzők véleményének formálódása Jellinek magyarságát illetően, a magyar alkohológiára gyakorolt hatására vonatkozóan. A poszterünk bemutatása után, a visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a poszter megjelenítése és tartalma is sikeres volt. Nagy örömmel töltött el minket, hogy az amerikai kollégák külön-külön, név szerint kiemelték a szerepünket, segítségünket bizonyos kutatási területükön.

Kísérő rendezvények

A rendezvény ideje alatt ünnepeltük meg a Journal of Studies on Alcohol and Drugs megalapításának 75. évfordulóját. Az ünnepség előtt csoportunknak bemutatták az intézetet, megnéztük a tárlókban elhelyezett kordokumentumokat. A CAS könyvtárát11 is bejártuk, ahol külön Jellinek-sarkot alakítottak ki. A könyvtár alkoholfogyasztással és azzal összefüggő egészségi problémákkal foglalkozó nyomtatott és elektronikus dokumentumokat tár fel és szolgáltat. A gyűjtemény 150 ezer könyvből, folyóiratból, konferencia-anyagból, tanulmányból és kormányzati dokumentumból áll. Több különgyűjteményük is van, pl. az alkohollal kapcsolatos monográfiák, cikkek, fényképek történeti gyűjteménye, vagy az alkoholtartalmú italok hirdetései az 1970-es évektől 2004-ig. Az alkoholizmus és más addikciók hazai és nemzetközi tudományos szakirodalmához a könyvtár használói adatbázisok segítségével férnek hozzá. Negyedévente megjelentetnek hírlevelet, amiben az intézet és a könyvtár nagyobb projektjeinek eredményeit teszik közzé, híreket jelentetnek meg, bemutatják az új kollégákat. Aktívan részt vesznek az oktatásban. Minden évben több önkéntes könyvtárszakos hallgatót is alkalmaznak. A könyvtár része a Rutgers Egyetem Könyvtári Rendszernek, de a téma iránt érdeklő laikusok számára is nyitva áll.
Részt vettünk egy digitalizálási workshopon is, ahol bemutatták nekünk a készülő Jellinek Archívumot. A már eddig beszerzett magyarországi dokumentumok is bekerülnek az archívumba. Megbeszéltük, hogy továbbra is segítjük a projektet a magyar dokumentumok felkutatásában és az archívumba küldésével.
A hét végén módunk nyílt New Yorkba látogatni. A bolondos, de gyönyörű tavaszban sétáltunk a virágos városban. Igyekeztünk megnézni a fontosabb nevezetességeket és elmentünk a New York Public Libraryba is. A sok szép, modern épület után jó volt a gyönyörű márvány és fa burkolatú olvasótermekbe lépni. Az egyikben Munkácsy Mihály Milton című festményét láttuk.

Köszönet

Örülünk, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy az évek hosszú során az európai alkohol és egyéb kábítószerekkel foglalkozó könyvtárosokkal és információs szakemberekkel kialakult együttműködés mellett az amerikai, kanadai kollégák munkáját is megismerhettük. Köszönjük munkahelyünknek a GYEMSZI-nek, hogy lehetővé tette a gyűjtemény kezelőjének a konferencián való részvételt, és a SALIS-nek az ösztöndíjat, amivel Palotai Mária előadó részvételét támogatták. Külön köszönettel tartozunk Hajnal Ward Juditnak a projektbe való meghívásért és a helyszínen nyújtott sok segítségért. Igyekszünk a New Brunswickban szerzett személyes kapcsolatokat és dokumentumokat idehaza megosztani a kábítószerügyi különgyűjteményünket segítő hazai szakemberekkel.

JEGYZETEK

* New Brunswick, New Jersey Egyesült Államok, 2014. április 29-május 2.
 1 http://www.eski.hu/new3/konyvtar/droginfo.php?menu=konyvtar
 2 Kovács Beatrix-Palotai Mária: Nemzetközi kábítószerügyi konferencia könyvtárosoknak és információs szakembereknek. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 1. sz. 45-49. p.
 3 http://www.salis.org
 4 https://www.rutgers.edu/
 5 http://alcoholstudies.rutgers.edu/
 6 www.jsad.com
 7 http://www.drinksresearch.org/
 8 http://www.camh.ca/en/hospital/Pages/home.aspx
 9 http://www.hazeldenbettyford.org/
10 http://learnaboutmarijuanawa.org/
11 http://library.alcoholstudies.rutgers.edu/

Címkék