Domsa Károlyné Szabó Alojzia (1943-2014)

Kategória: 2014/ 5

2014. február 6-án, életének 71. évében elhunyt Domsa Károlyné, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára nyugalmazott főigazgató-helyettese. Életének első és egyetlen munkahelye az MTA Könyvtára volt, munkáját mindvégig odaadással és hozzáértéssel végezte, a könyvtár iránti hűsége és elkötelezettsége vitathatatlan volt.Domsa Károlyné Szabó Alojzia 1943. március 26-án született Budapesten. Iskoláit is itt végezte, és 1966 júniusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-arab szakon szerzett diplomát, júliustól pedig már az Akadémiai Könyvtár dolgozója volt.
Munkáját a Nemzetközi Csereszolgálatnál (amit akkor Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjának neveztek) először mint helyettesítő kezdte, majd hamar, 1969-ben csoportvezető lett. Az Akadémia 150 éves évfordulójára szervezett munkálatok során tudományos titkári megbízást kapott (1973), és ő volt az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexének az egyik szerkesztője. Közben megszülettek a gyerekei, de 1977 szeptemberétől kezdve már osztályvezetőként működött a csereszolgálatnál. Könyvtári munkássága alatt végig fontosnak tartotta az állománygyarapításnak ezt a módját, és főigazgató-helyettesként is megtartotta ezt a munkakört.
A nyolcvanas években bekapcsolódott a könyvtári közéletbe, majd 1989. február 1-jével, amikor az előző főigazgató-helyettes, Rejtő István nyugdíjba ment, főigazgató-helyettes lett. A következő években az idősödő Rózsa György főigazgató válláról egyre több terhet vett le, ezt ismerték el 1993-ban az ügyvivő főigazgató-helyettes kinevezéssel. Amikor 1996-ban Rózsa György nyugdíjba ment, az MTA elnöke átmeneti időre megbízta a könyvtár vezetésével. Majd sor került Engel Pál kinevezésére, aki 1996. július 1. és 1997. szeptember 30. között volt a könyvtár főigazgatója; mellette főigazgató-helyettesként ott állt Domsa Károlyné, aki szakmai tudásával és helyismeretével komoly támasza volt a főigazgatónak. Amikor a könyvtár ismét főigazgató nélkül maradt, 1997 és 2006 között egyedüli vezetőként (bár csak főigazgató-helyettesi kinevezéssel) mindent megtett az intézmény fennmaradásáért és jövőjéért.
A kilencvenes években a könyvtár sok szempontból nehéz helyzetbe került a változó gazdasági és társadalmi környezet miatt, és élénk viták kísérték a működését. Ennek egyik oka az volt, hogy a rendszerváltozás utáni új helyzetben az Akadémia és intézetei is keresték a helyüket. Az 1994-es akadémiai törvény megteremtette a jogi lehetőségeket, de a könyvtárnak meg kellett oldania vezetőcserével és az egyre csökkenő költségvetési támogatással járó nehézségeket. Továbbá megoldást kellett találnia az állománygyarapítás, a számítógépes rendszer fejlesztésének és továbbépítésének, illetve az intézeti könyvtárakkal teremtett kooperációnak új módjaira. Ezekben az években több akadémiai bizottság és terv próbálta megoldani a könyvtár válságos helyzetét, Domsa Károlyné végig ott állt a könyvtár élén, és áldozatos munkát végzett a könyvtárért, az olvasókért, az Akadémiáért. Ezt az áldozatos munkát végül az Akadémia vezetése is elismerte, 2004-ben felterjesztették a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésre, amit 2005. március 15-én a köztársasági elnöktől vehetett át. Egy év múlva pedig, nyugdíjba vonulásakor a Bibliotéka Emlékérem-díjat kapta meg kiemelkedő szakmai munkásságáért.
Emeljünk ki, említsünk meg néhány könyvtári eseményt, eredményt a 1999-
2005 közötti évekből, amikor Domsa Károlyné szervezőkészségének, vezetői tudásának nagy szerepe volt:
2001-ben tudományos ülésszakkal, tanulmánykötet kiadásával, kiállítással ünnepelte meg alapításának 175. évfordulóját a könyvtár. Ez alkalomból Domsa Károlyné kezdeményezésére a könyvtáralapító Teleki József tiszteletére emléktábla került a sziráki kripta falára. A sziráki kripta gondozása Domsa Károlynénak szívügye volt, nem csak az évfordulóhoz kapcsolódóan.
2003 őszén átadásra került az új törökbálinti raktárrész.
Megújult a könyvtár integrált számítógépes rendszere is, lezajlott az ALEPH 505-ös verzióra való váltás. A hagyományos cédulakatalógus lezárult, a könyvtár online katalógusa 329 931 rekordot tartalmazott már ebben az időben. Megújult az olvasóterem és az Infocentrum számítógépes környezete is.
A Könyvtár népszerűsítése érdekében megújult a honlap, három videofilm, valamint tizenhat darabos képeslap-sorozat is készült. A digitalizálási tervek közül több is megvalósult, így a honlapra felkerülve széles körben hozzáférhető vált az Ender-gyűjtemény és a Pápai-Páriz peregrinációs album.
A hazai könyvtári programok mellett – ODR, MOKKA stb. – több nemzetközi projektben is részt vett a könyvtár. Ezek közül kiemelkedik a Stein Aurél munkásságára vonatkozó kutatás, amelynek eredményeiről több, itthon és külföldön rendezett konferencián számoltak be a Keleti Gyűjtemény munkatársai.
A könyvtár kiadványainak megjelentetése is folytatódott és számos kiállítás készült (jubileumi, Stein, Bolyai, Rákóczi, Kossuth).

Domsa Károlyné nemcsak az Akadémiai Könyvtárért dolgozott, hanem tevékenyen részt vett a könyvtáros szakma országos ügyeiben, így az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) Munkabizottságában, az OM Elektronikus Információszolgáltatás Könyvtári Bizottságában, a NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya a Határon Túli Magyar Könyvtárak Pályázatait Elbíráló Szakértő Bizottságban. Alapító- és elnökségi tagja volt az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, elnöke a Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatnak, állandó meghívottja az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának, valamint a Pro Bibliotheca Alapítvány Kuratóriumának.
Nem lenne teljes a megemlékezés, ha nem írnánk pár szót arról, hogy milyen ember volt Domsa Károlyné. Közös munkánk során nagyon intelligens, igen művelt nőnek ismertem meg, aki a kultúra több ágában is jártas volt, ami nagyban segítette abban, hogy munkáját magas színvonalon és elkötelezetten végezze. Következetes, jó vezetőnek láttam, ugyanakkor mindvégig barátságos volt a munkatársakhoz. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)