Könyvtárvilág

Kategória: 2013/12

Az MKE webmagazinja

Előzmények

Pályázat
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA) támogatást nyert (azonosítási szám: NEA-KK-12-SZ-0419) webmagazin létrehozására, illetve három szám elkészítésére. A pályázat keretében az MKE és a pályázat megvalósítói vállalták egy elektronikus újság létrehozását, és első három számának megjelentetését korszerű kommunikációs eszközökkel.Célja
Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete jelenleg mintegy 2300 fős a tagsággal rendelkezik, akik 30, részben működési hely szerint szerveződő területi (általában megyei), részben könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek szerint működő szakterületi szervezetekbe tömörülve végzik civil szakmai tevékenységüket, az ország egész területére kiterjedően.
A webmagazinnal az volt a célunk, hogy az immár 78 éve működő, nemzetközi relációban is elismert, az olvasáskultúra, az elektronikus írástudás terjesztésében, az élethosszig tartó ismeretszerzésben nagy múlttal bíró MKE tevékenységéről friss felületen és formában adjunk hírt, növelve imázsunkat a szakma és a társadalom előtt. A kiadvány korszerű formában jeleníti meg az egyesület és az egyesületi tagok munkájával létrehozott értékeket. A magazin elősegíti a 30 szekcióban tevékenykedő 2300 tagunk, valamint partnerkapcsolataink együttműködését, az MKE és az IFLA (könyvtáros szervezetek nemzetközi szövetsége) történéseinek nyomon követését. Bemutatkozási lehetőséget nyújt a szekciós programoknak, valamint a publikációs tevékenységet folytató “web újságíró” és potenciális “web újságíró” kollégáinknak hírek, újdonságok, szakmai anyagok közlésére, ezzel növelve egyesületünk átláthatóságát, hitelességét.
Az ország egész területére kiterjedően működő egyesületünk tagsága igényli a folyamatos tájékoztatást a szervezet életének fontosabb eseményeiről. Ezt korábban az MKE Hírlevéllel oldottuk meg, de ez lap nem tudta, nem tudja teljesíteni azt az igényt, hogy 30 tagszerveztünk önálló, értékes tevékenységeiről érdemben számot adjon. Elektronikus újságunk – sok más információ nyújtása mellett – ennek a belső közösségi igénynek is eleget tesz.

Indokoltsága
Az online média ereje, hatása szinte napról-napra növekszik; meghatározó szerepe van a civil szervezetek társadalmi elfogadottsága és megítélése szempontjából is. Az MKE média-megjelenései, jelenlegi kiadványaink, weblapunk és hírlevelünk mellett szükségünk volt a mai kor elvárásainak megfelelő, kommunikációs céljaink újszerű megvalósítását szolgáló saját elektronikus újságra. A webmagazin megjelenésével nagyobb társadalmi nyilvánosságot szerezve, hatékonyabban tudunk megjelenni célcsoportjaink, támogatóik és potenciális támogatóink körében.

Célcsoportjai
Az új online újság főbb célcsoportjai: az MKE-tagok, a potenciális tagok; könyvtárak és könyvtárosok; civil közgyűjteményi és kulturális szervezetek; együttműködő és potenciális partnerek, támogatók és kapcsolati hálónk további tagjai: az oktatási intézmények, a KKDSZ, a kulturális intézetek, a könyvkiadók, a könyvkereskedők, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szakmai kollégiumok, a szimpatizáns, érdeklődő magánszemélyek és maga a “média”.
Minthogy az MKE szoros kapcsolatot ápol a határon túli magyar szakmai társszervezetekkel, elektronikus újságunk célcsoportjának az ő tagságukat is tekintjük.

Megvalósítás

Névválasztás
Az elektronikus időszaki kiadvány elnevezésére pályázatot írtunk ki 2013 februárjában az MKE tagjai körében az MKE honlapján. A beérkezett szavazatok alapján a tagok Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja címet támogatták. A szavazás eredményéről Fehér Miklós, az MKE főtitkára tájékoztatta az MKE elnökségét, amely a szavazatok alapján többségben javasolt névformát hagyta jóvá. Így a magazin neve Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja lett.

Szerkesztőség
• A Webmagazin főszerkesztője: Kóródy Judit, a Magyar Telekom Infotéka vezetője, az Infodok Kft. ügyvezetője, az MKE Műszaki Szekciójának vezetőségi tagja.
A Webmagazin szerkesztői:
Amberg Eszter – az OSZK Projektigazgatóságának jogász-könyvtáros munkatársa, az MKE Jogi szekció vezetőségi tagja,
Barátné Hajdu Ágnes – tanszékvezető egyetemi docens, az MKE alelnöke,
Bazsóné Megyes Klára – ny. könyvtárigazgató, az MKE Tanácsának elnöke,
Demecs Éva – a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja,
Fehér Miklós – az OSZK Könyvtári Intézet osztályvezetője, az MKE főtitkára,
Gerencsér Judit – a Kúria Jogi Szakkönyvtár vezetője, az MKE Jogi Szekció titkára.

Szerzők
A webmagazin három új számának létrehozásában tizenöt önkéntes segédkezett, akik cikkek írásával járultak hozzá a munka sikeréhez, illetve az azóta megjelent számok cikkeinek megírásában is nagyon sok lelkes szakmai önkéntes cikkírót üdvözölhettünk, akiknek ezúton is nagyon köszönjük munkájukat és segítségüket.

A webmagazin szerzői és rovatszerkesztői között köszönhetjük Hamburger Antalnét, az Apáczai Nevelési Központ Könyvtár (Pécs) gyermekkönyvtára vezetőjét és Keszi Erikát, a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár ny. főtanácsosát, kulturális menedzsert, protokoll- és rendezvényszervezőt, akik saját rovatukban írásaikkal nagymértékben hozzájárultak és hozzájárulnak online újságunk szakmai sikeréhez.

Tartalom, főbb rovatok
A pályázat által támogatott három lapszámban és a következő számokban is szakmánk valamennyi szegmensét be kívántuk mutatni a webmagazin segítségével.

A kiadvány rovatai
Köszöntő
Az MKE elnöke köszöntője.
Civil infó
Egyesületünk tevékenységét segítő, civil élethez kapcsolódó friss információk linkkel és programajánló.
Szervezeti élet
MKE szervezeteinek és szekcióinak bemutatása, a szervezeti programok beszámolói.
Szakmai műhely
Projektek, témák, irányvonalak, fejlesztések.
MKE és IFLA hírek
Az MKE és az IFLA működésével, fenntartásával kapcsolatos hírek, konferenciabeszámolók.
Tudósítónk jelenti
Tudósítások eseményekről, kiállításokról, konferenciákról, rendezvényekről.
Portré
Alkotó könyvtáros, MKE vezetők, szervezeti vezetők.
Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban
Beszámoló képzésekről, szakmai kirándulásokról.
Mentor
Könyvtárosok szakmai felajánlásai az MKE-szervezetek, illetve -szekciók számára.
Könyvajánló
Könyvtárosoknak ajánlott szakmai kiadványok, cikkek, adatbázisok.
Sziporkák
Humoros történetek szakmánkkal kapcsolatban.

Webmagazinunk civil szervezetek és a könyvtár- és információtudomány területén működő cégek, intézmények számára is elérhető, megfizethető reklámlehetőséget kínál.

ISSN-szám
Az elektronikus újságot regisztráltattuk az Országos Széchényi Könyvtár ISSN-irodájában is. A kiadvány mindenben teljesíti a regisztrációs feltételeket. 2013. június 12-én kaptuk meg a kért névre a hivatalos ISSN-számot: ISSN 2064-1443.

Formai felépítés

A webmagazin projektjének keretében elvégeztük a http://mke.info.hu/ oldalon működő honlapunk megújítását is. Az eddig nem működő honlap-szolgáltatásokat működőképessé tettük, megváltoztattuk a honlap külalakját, a tartalmát újrastrukturáltuk, máshogy jelenítjük meg, illetve új anyagokat töltöttünk fel, hogy méltó alapjául szolgáljon a webmagazinnak, amelynek működtetéshez pedig tárhelybővítéssel éltünk.A pályázat megvalósítása során frissítésre került az MKE honlapjának keretrendszere, és kialakításra került az elektronikus újság szerkezete is. A webmagazin projekt informatikus műszaki szerkesztője, Zonda Zoltán felel a műszaki szerkesztésért, a honlap és a webmagazin designjának kialakításáért, illetve a magazin tartalmi feltöltéséért. A szakmailag sok kihívást jelentő feladatok során egy olyan új honlap és online médium jött létre, ami online tartalomszolgáltatás nyújt, alkalmazza a web 2.0-s közösségi funkciókat, lehetőséget nyújt a keresésre az egyes tartalmi elemek között és archívummal is rendelkezik.

A webmagazin egyik nagyon fontos előnye, hogy a felhasználói igények alapján megtekinthetőek a különböző számok tartalmi elemei az adott számra való kattintással, illetve lehetősége van a rovatok cikkeinek együttes megtekintésére is. A felhasználók számára a webmagazin cikkei és elemei kereshetőek is, ami nagymértékben megkönnyíti a tartalmak elérését és megtalálását.

Megvalósult eredmények

MKE honlap:
• Korábbi tartalmak újra elérhetővé tétele
• Új struktúra
• Új design
• Új menüpontok
• Továbbfejlesztett tartalom
Webmagazin:
• Online tartalomszolgáltatás
• Közösségi funkciók kialakítása
• Kereshetőség
• Archívum

Összegzés

A webmagazin összehangolt szakmai munkafolyamat eredménye, amely már számos eredményt hozott; igyekszünk minél többet tenni érte a jövőben is, és hasonlóan folytatni a megkezdett munkát.
Az elektronikus kiadvánnyal a legfőbb célunk az MKE tevékenységének bemutatása, imázsának növelése, az egyesület és az egyesületi tagok munkája értékeinek megjelenítése, szervezeteink és szekcióink, valamint partnerkapcsolataink hosszú távú együttműködésének továbbfejlesztése volt. Ez megvalósult, hiszen a kiadvány eddig megjelent öt számában az összesen harminc szervezetünk közül már több szervezet részletesen be tudott mutatkozni, hírt adunk szakmai kompetenciákról, bemutattunk sok-sok követendő gyakorlatokat, a kapcsolatépítéshez portrékat, személyes felajánlásokat prezentáltunk. De természetesen a célok elérése hosszabb távú feladat, így az MKE elkötelezett abban, hogy a projekt lezárultát követően is fenntartja és működteti a webmagazint, és folyamatosan közreadja a következő számokat!
Őszintén reméljük, hogy a Könyvtárvilág betölti küldetését, elnyerve tagjaink, a szakma, a civil szféra, a társadalmi szerepvállalásunkat segítő támogatók és az érdeklődők tetszését – olvasottsága egyre nő és nő.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eddig megtiszteltek bennünket javaslatukkal, a segítő közreműködésükkel. Számítunk a továbbiakban is az érdeklődésükre, ötleteikre, javaslataikra.

Természetesen a magazin szerkesztősége továbbra is lehetőséget biztosít hírek, információk, cikkek publikálására, ezeket várja az mke.verzo@gmail.com címen.

Impresszum-adatok:

Könyvtárvilág. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete webmagazinja.

Elérhetőség: http://mke.info.hu/konyvtarvilag
ISSN 2064-1443
Megjelenik 2013. május 1-től, kizárólag webes formában.
Periodicitás: évi 6-10 szám.

Felelős kiadó:
Bakos Klára elnök,
Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Főszerkesztő: Kóródy Judit.
Szerkesztők: Bazsóné Megyes Klára, Demecs Éva, Fehér Miklós, Gerencsér Judit, Hamburger Antalné, Keszi Erika Zsuzsanna.

Műszaki szerkesztő: Zonda Zoltán.

Szerkesztőség:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
1827 Budapest, Budavári Palota F épület.

Telefon/fax: 06-1-311-8634
E-mail: mke.verzo@gmail.com
Honlap: http://mke.info.hu/konyvtarvilag

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)