Ötven év a magyar kultúráért

Kategória: 2013/10

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Könyvtári Tanszéke 2013. augusztus 23-24-én konferenciát rendezett a debreceni népművelő-könyvtáros képzés megindulásának ötvenedik évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a Református Kollégium adott helyet, amelyen több mint száz volt hallgató, oktató és társintézményekből meghívott kolléga vett részt.Fekete Károly rektor megnyitó szavait követően Goda Éva, aki maga is részese volt e képzésnek, jelenleg a főiskola tanára, köszöntötte a megjelenteket, és gyertyagyújtással emlékeztek azokra a tanárokra, volt hallgatókra, akik már nem lehetnek közöttünk.

A programban ezután elhangzott Lupkovicsné Major Edit tolmácsolásában Szövényi Zsolt ny. minisztériumi főosztályvezető köszöntője, aki kiemelte, hogy a népművelő-könyvtáros képzésnek a

“lényege az emberre irányul, az embert, az emberi közösséget szólította meg, és a kultúra értékeire figyelmeztetve a társadalmat, a nemzetet szolgálja. Ez a segítő, az embert szolgáló szakma alapjában embert növelő, embert nevelő: értelmiségi hivatás.”

Goda Éva előadásában a tanítóképzéshez kapcsolt népművelő-könyvtáros képzés ötven év alatti változásait: irányait és szakaszait vázolta fel. Majd Gáborjáni Szabó Botond főiskolai docens a Könyv, az olvasás és Debrecen “magánál nagyobb híre” címmel tartott kultúrtörténeti előadást. Lukovics András a debreceni Művelődési Központ ny. igazgatója, szintén volt hallgató, szubjektív véleményét fogalmazta meg a népművelői munka eredményeiről és kudarcairól Hajdú-Bihar megyében. Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa (volt hallgató) Public Library, avagy népkönyvtár Magyarországon címmel tartott könyvtártörténeti előadást. Végül Kulcsár Kornélia, az intézményben a hároméves informatikus könyvtáros képzésben végzett könyvtáros A könyvtár(os) szerepének változása az információs társadalomban címmel mutatta be feladatköréhez tartozó munkáját.

Az ötvenéves jubileumra a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával A debreceni népművelő-könyvtáros képzés 1963-2013 címmel jubileumi évkönyv jelent meg Goda Éva és Suppné Tarnay Györgyi szerkesztésében, amelyben a szerkesztők bemutatják a képzés történetének 1963-tól 1981-ig, illetve 1976-tól 2013-ig terjedő szakaszát. Ezeket követően a kötetben szerepelnek a konferencián elhangzott előadások, a volt hallgatók által írt pályaképek, az oktatók és hallgatók névjegyzéke, s a képzéshez kapcsolódó fényképek. A konferencia résztvevői oklevél kíséretében átvehették a jubileumi évkönyv egy-egy példányát.
A konferenciához kapcsolódva tekinthették meg a résztvevők az oktatók munkáiból válogatott kiállítást. A nagyerdei Régi Vigadóban tartott eufórikus hangulatú baráti vacsorán hangzott el Nagy Zoltán (volt hallató), az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője múltidéző pohárköszöntője.

A rendezvény második napján került sor az egykori iskola épületének külső falára tervezett – de a város által csak belülre engedélyezett – volt hallgatók által állított emléktábla leleplezésére. Avató beszédet Máté László (volt hallgató) ny. címzetes igazgató mondott, és koszorút helyezett el a hallgatók nevében Mándy Gábor.
A program további részében megtekinthették a résztvevők a Déri Múzeum Munkácsy-trilógiáját, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület Kollégiumának iskolatörténeti kiállítását Ormosi László egykori hallgató vezetésével.
A népművelő-könyvtáros képzés idején és azóta is sok vitát kiváltó elképzelésként tartották számon, hogy a könyvtáros képzést a 24/1962 (VII. 14.) sz. kormányrendelet összekapcsolta a népművelő képzéssel – egységes közművelődési szemléletet és ismereteket nyújtva a képzésben résztvevőknek. Azóta a gyakorlat igazolta ennek az elképzelésnek a helyességét. Ahogy a népművelő pályán dolgozóknak is javára vált a nagyobb pontosságot igénylő, széles körű tájékozottságot nyújtó, az önműveléshez hozzásegítő könyvtáros szakma ismerete, úgy a könyvtáros munkakörökben dolgozók is jól hasznosíthatják a népművelési ismereteket, például a könyvtári rendezvények szervezésekor, vagy más művelődési intézményekkel való kapcsolatok kiépítésében, velük való együttműködésben.
A későbbi, 1976-1993 közötti művelődéspolitikai elképzelésnek is volt pozitív hozadéka, amikor a könyvtári és népművelési ismereteket szakkollégiumként kapcsolták a tanítóképzéshez. Ez elsősorban a tanítók kultúraközvetítésben való szélesebb körű jártasságát mozdította elő tanítványaik javára, illetve iskolai könyvtári feladatok ellátására készítette fel a hallgatókat.
A szakképzés színvonalának emelését a négyéves tanító-könyvtár szak bevezetése jelentette az intézményben 1993-2006 között, majd a kommunikáció-informatikus könyvtáros szak 2002-2006 között, illetve a hároméves informatikus könyvtáros alapképzés bevezetése 2006-tól. Mint közismert, a bolognai rendszer sem hozta el a végleges jó megoldást. Láthatóan máig kiforratlan a szakképzés helyzete, annál inkább megbecsülendő a népművelő-könyvtár szakon végzett – Debrecenben 2362 diplomát szerzett – szakember elkötelezett, felelősségteljes, a szakmát folyamatosan megújító, több évtizedes munkája, amely példaként szolgál az újabb generációknak.
Ha ma, a képzés megindulásának ötvenedik évfordulóján körbenézünk az országban, mindannyiunkat örömmel és büszkeséggel tölthet el, hogy a kultúra, a közművelődés szinte minden területén találkozunk a debreceni képzőből indult kiváló szakemberekkel. Közöttük akadémikus, kandidátus, MTA-osztályvezető, egyetemi és főiskolai oktatók sora, minisztériumi államtitkár, OSZK-osztályvezető, KSH Könyvtára főigazgatója, egyetemi könyvtárak igazgatói, s főként a Dunától keletre megyei, városi könyvtárak igazgatói, osztályvezetői, iskolai könyvtárosok, a közigazgatás művelődési területein dolgozók, művelődésiház-igazgatók, klubvezetők, televíziós és rádiós műsorvezetők, szerkesztők, múzeumigazgató, színházigazgató, díjazott filmrendező, festőművész található, és természetesen a munkájukat kollégáik és közönségük által megbecsült beosztottak. A szakmai fórumok jó lehetőséget adnak az ország különböző régióiban dolgozó volt hallgatók rendszeres találkozására, szakmai, baráti kapcsolataik ápolására, egymás munkájának segítésére.

Jómagam abban a szerencsében részesülhettem, hogy 29 évig taníthattam a debreceni főiskolán, és ezt követően jó néhányukat oktathattam a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakán is – nem egy esetben a gyermekeiket is!
A Debreceni Tanítóképző Intézetben/Főiskolán/Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán/Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán végzett hallgatók pályáját követve, eredményeiket ismerve megállapíthatjuk, hogy a képzésben szerzett ismereteikkel, azokat folyamatosan továbbépítve gazdagították és jól szolgálták, szolgálják a magyar nemzeti kultúrát.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)