A könyvtár változásainak négy trendje*

Kategória: 2013/ 9

2011-ben a texasi Saint Edward’s Egyetem** megkezdte a könyvtára felújítását, és 2013 augusztusában fejeződtek be a munkálatok, ekkor indulhatott újra a könyvtár működése. Az elmúlt egy évben a könyvtár kiköltözött az épületéből, ez lehetőséget adott arra, hogy több újítást is kipróbáljunk. Az átmeneti időben a nyomtatott gyűjtemény raktárba került, így nem lehetett hozzáférni. A könyvtárosok pedig egy irodaépületbe kerültek, ahol egy folyosóból kialakított 15 irodaszobában kaptak elhelyezést, onnét látták el a szolgáltatásokat – referensz-ügyelet, közkönyvtári kölcsönzés, oktatás stb. A változások, amelyeket ez az átmeneti állapot követelt, könynyebbnek bizonyultak, mint vártuk, ugyanakkor tanulságai is bőven voltak. Úgy látom, mintha az elmúlt évben a jövőnkbe pillantottunk volna, és a sok változás közül négy trendet figyelhettünk meg. Ebben a cikkben ezeket fogom felvázolni.I. Megváltozott a könyvtár közege: a hagyományos könyvtár régebben egy hardver (könyvek, polcok, termek és szobák, épületek) volt, olyan, mint egy üzem. Az átalakítás időszakában – a hagyományoktól eltekintve – a könyvtárból szoftverüzem kezdett kialakulni. A könyvtár hálózati honlapja legalább olyan fontossá vált, mint az épület. Sőt, azok az olvasók, akik bejöttek az épületbe, ők is kénytelenek voltak a honlapon keresztül hozzáférni és használni a könyvtár szolgáltatásait és gyűjteményeit. Talán itt az ideje elismerni, hogy a honlap fontosabb mint az épület! Ezt az átalakulást, trendet felgyorsítja az elektronikus könyvek gyűjteményének növekedése. Fontos megjegyezni hogy a felújítás egy éve alatt az elektronikus gyűjtemény használata növekedett, és az év végére több professzor amiatt aggódott, nehogy a könyvtár lemondja az elektronikus könyveket, amikor az épület újra megnyílik. Ilyesmit természetesen nem terveztünk, de ez szemléletesen mutatja, hogy még azok a professzorok is, akik eleinte panaszkodtak a könyvgyűjtemény raktározása miatt, könnyedén áttértek az e-könyvállomány használatára. Ezt azért is érdemes külön megjegyezni, mert be kell látnom, hogy az elektronikus könyvgyűjtemény használófelülete és a fileszabványok hiánya még mindig szükségtelenül nehezíti az e-könyvek használatát.
Ez az átalakulás számos következménnyel járt, de a legfontosabb közülük talán az, hogy el kell ismernünk a átcsoportosítás, illetve az átképzés szükségletét ahhoz, hogy a könyvtár humán tőkéjét megvédjük. A könyvtár munkaközösségének többsége továbbra is a hagyományos szolgáltatások nyújtását végzi, arra összpontosít, de a kereslet e szolgáltatások iránt már évek óta csökkenőben van. Amennyiben továbbra is a jelenlegi számú munkatársi stábot szeretnénk fenntartani, kikerülhetetlen lesz komoly befektetéseket elindítani, és a leendő változásokat alaposan végiggondolni.

II. Megváltozott a könyvtár szellemi környezete. A könyvtár mint intézmény egész története során az információhiány közegében működött, vagyis az információhiány centrumában állva teljesítette hivatását. Az utóbbi tíz évben ez a környezet éppenséggel információs bőségre változott. Ez sarkalatos fontosságú változás, mert ahelyett, hogy a könyvtárak elszigetelt információs központok lennének, most információs csomópontok lettek a hálózatban. Évszázadokon keresztül információs monopóliumot élveztek, elvégre vagy a könyvtárban lelték meg az olvasók a szükséges információt vagy tudatlanok maradtak. De most a világhálón keresztül korlátlan mennyiségű forráshoz fér hozzá az olvasó, gyakran könnyebben és gyorsabban, mintha elmenne a helybeli könyvtárba.
A hálózat nyújtotta információbőség miatt át kell gondolni a hagyományos, manufakturális munkavégzést, és át kell állni az “ipari termelésre”. Így például könyvtárunkban az elmúlt évben a e-könyvállomány megháromszorozódott (100 000 e-könyvből 300 000-rel fejeztük be a 2012/13-as tanévet). Megjegyzem, a könyvtárnak egyetlen katalogizáló könyvtárosa van. Ebben a helyzetben, illetve környezetben az olvasó számára fontosabb a keresés, a felderítés, mint az adattár fenntartása. Vagyis amit nehéz megtalálni a könyvtárban, az valójában nem is létezik, hiszen ha pont azt nem is, hasonlót biztosan lehet találni, és ha nem is a helybeli könyvtárban, akkor máshol. Vagy legalábbis érdemes megpróbálni máshol, mert jó esély mutatkozik a sikeres keresésre. Tehát a könyvtár már nem élvez monopolhelyzetet, sőt alkalmazkodnia kell a kemény versenyhelyzethez, amelyben a szaktudás és a tartalom értéke olyan piaci szereplők kezében van, amelyek más szabályok és elvárások szerint döntenek és működnek. Valóban hatalmas, értékes és tudományos szempontból jelentős anyag került ki a könyvtárosok kezéből, és az olvasóközönség mind gyakrabban ki tudja elégíteni információs, kulturális, tanulmányi szükségleteit a könyvtáron kívül is.

III. A harmadik változást úgy írhatnám le: a könyvtár “ki lesz csomagolva”. Hagyományosan a könyvtár gyűjteménye, a szolgáltatásai és az épület együtt kellett hogy létezzen ahhoz, hogy működőképes legyen. De a gyűjtemények immár több mint tíz éve, lassan, de biztosan, elkerülnek a “felhőbe”. A folyóirat-gyűjtemények már az 1990-es évek óta átkerültek a virtuális szférába, most már a könyvek is megkezdték az átvándorlást. Ám az elektronikus gyűjtemények nagyon sok munkát követelnek ahhoz, hogy folyamatosan és szisztematikusan használhatóak legyenek. Új eszközökre és tudásra van szükség, viszont kevesebb emberre. A szolgáltatásainkat el lehet látni a hálózaton keresztül is. “Chat” renferensz szolgáltatást biztosítottunk az elmúlt évben, és ez aránylag népszerűnek bizonyult (ugyanakkor érdekes, hogy Skype-szolgáltatást is ajánlottunk, de az egyáltalán nem vált be). Szóval a “kicsomagolt könyvtár” sikeres modellnek bizonyult. A sors iróniája, hogy miután ezt bebizonyítottuk, visszaköltöztünk az új épületbe, ahol részben “visszacsomagoljuk” a könyvtárat.

IV. Alapvetően megváltozott a könyvtár szerepe. A hagyományos könyvtár közvetítő szerepet játszott a szerző és az olvasó között. Mára ez a szerep elhervadt, helyette a verseny került előtérbe. Ha az olvasó ki tudja kerülni a könyvtárat és a kívánt anyaghoz közvetlenül eljuthat, akkor el kell fogadjuk a tényt, hogy a könyvtárat ezután is ki fogja kerülni. Ez végül is logikus, hiszen az olvasók zöme nem a könyvtárhoz fordul először információért, hanem a Google-hoz meg a Facebookon a barátaihoz. Ezektől indul el, és csak szükség esetén fog a könyvtárhoz fordulni. Ez a tény több szakmai feltevést von kétségbe. Így például azt, hogy amíg a könyvtárosok a pontosságot értékelik és olyan használói felületet értékelnek, amelyek pontosak, az egyetemi hallgatók zöme az egyszerűséget keresi. Miután a neten a választék bőséges, nekik gyakran mindegy, melyik cikket vagy szerzőt találja meg, a találat a fontos. És be kell látnunk, hogy a hagyományos könyvtár használata ehhez a gyorsasághoz és egyszerűséghez képest igen bonyolult eljárásokat követel. Nemcsak a beiratkozás meg a napi bejárati igazoltatás, de maga a gyűjtemények elhelyezése és rendezése – akármennyire logikusnak tűnik a könyvtárosnak – ésszerűtlennek és szükségtelennek tűnik a használók többségének. E jelenségre, használói véleményre fel kell figyelnünk, és az eljárási labirintusokat le kell egyszerűsítenünk, mivel veszélyeztetik a versenyképességünket.

“To change or not to change”. Nyilván változni a változás kedvéért – nem éri meg. Rossz irányban változni pedig nem kívánatos, noha a változás mindig rizikóval jár. De tény, hogy a hálózaton más szereplők diktálják a változások folyamatait és irányait, a könyvtároknak marad az alkalmazás és a követéses reakciók sokasága. Helyi körülményeink azt mutatják, hogy minden rizikó dacára az imént felsorolt változások lehetőségeket is kínálnak a könyvtáraknak. Az olvasóközönség manapság nemcsak információfogyasztó, de információtermelő is. Ez a kétségbevonhatatlan tény szolgáltatási lehetőségeket kínál, amelyeket illik felmérni és adottságaink függvényében kiaknázni.
Összességében úgy tűnik, hogy a könyvtárak többféle irányú, egymástól eltérő jövő előtt állnak. És ha ez igaz, akkor lényegében vezetési-módszertani kihívás előtt is állunk mi, könyvtárosok. Persze másokat vakon utánozni, biztosan nem nyújt sikeres megoldást, de a helybeli lehetőségek és szerepek felismerése, és az ezek alapján készítendő stratégia optimizmusra adhat okot.

* A Magyar Könyvtárosok VII. Világkongresszusán, 2013. május 28-án a Parlamentben elhangzott előadás szerkesztett változata.
** Texas fővárosában, Austinban az egyetemet 1875-ben alapították a Szent Kereszt Kongregáció Testvérei (Congregatio a Sancta Cruce). Az egyetemnek ma 5500 hallgatója van. Lásd az egyetem honlapját: http://www.stedwards.edu, illetve a könyvtár honlapját: http://library.stedwards.edu

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)