Új fiókkönyvtárral gazdagodott Pécs belvárosa

Kategória: 2013/ 2

“A könyvtáros munkájának ez ad értelmet: a szellem kincseinek
a közvetítésével másokat is gazdaggá tehet.”
(Czine Mihály)

A média örömmel tudósított a hírről, hogy Pécs történelmi központjában, a Király utca 9-ben, az egykori Pécsi Városi Könyvtár Igazgatási Központjának és a Kilenc Király Gyermekkönyvtárának helyén, 2012. május 16-án új fiókkönyvtárat nyitott a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár. A pécsi városi hálózat új könyvtára két megszűnt fiókkönyvtár állományának összevonásából jött létre.
A sétálóutcában lévő épület a XIX. század elejétől a neves Hamerli család vaskereskedése, raktára és lakása volt, amelyet a pécsiek mai is Hamerli házként ismernek. Az integrált könyvtár Tudásközpontba történő átköltözése után a szolgáltató terek és az irodák másfél évig kihasználatlanul álltak, kivéve az udvarban álló téglaépületet, amely a kezdetektől fogva könyvraktáraként működött és működik változatlanul.A könyvtár vezetése célul tűzte ki az épület újbóli könyvtárként történő megnyitását. Rengeteg erőfeszítés és tárgyalás után a városvezetést sikerült meggyőzni arról, hogy a kulturálisan majdnem “kiüresített” belvárosban ismét legyen könyvtár, amelynek az új, modern Tudásközpont mellett is van létjogosultsága.
Az első negyedévben megkezdett felújítási munkák során több mindent figyelembe kellett venni, persze elsősorban a rendelkezésünkre álló pénzforrást. Az épület belső átalakítása, felújítása megtörtént. Az épület egyik régi külső fala rendkívül vastag és egyeletlen volt, a kivitelező célszerűbbnek és jóval olcsóbbnak tartotta gipszkarton fallal takarni, amelybe szellőzőket építettek. Ugyancsak megújultak a mellékhelyiségek, a közlekedők, a lépcsőház és a rendezvényterem is.
A tágas, 150 négyzetméteres térben kialakítottunk egy hírlapolvasó sarkot, kölcsönzői teret felnőttek és gyerekek számára, gyermekkuckót, és három fő részére internetelérést.
A meglévő eszköz- és bútorkészletből biztosítani tudtuk a könyvek tárolására alkalmas polcokat, az olvasószolgálat bútorzatát és a szükséges informatikai eszközparkot is. De további új bútorokra és kiegészítő könyvtári berendezésekre volt szükség. Ezért a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot nyújtott be az intézmény a belvárosi fiókkönyvtárának szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésére. A sikeres pályázat keretében őszre állólámpák, asztalok, fellépők, folyóiratszekrények, fotelek, könyvszállító kocsik, szőnyegek, vitrinek kerültek a könyvtárba.
A Belvárosi Könyvtár 15 000 kötetes állománnyal nyitott, 10 500 kötet a felnőttek, 4500 pedig a gyermekek számára kínál olvasnivalót. Még május hónapban a könyvtár teljes könyvbeszerzési keretéből új megjelenésű könyveket vásároltunk (405 000 Ft/285 cím), valamint az Új Könyvek jegyzékén felhasználható keretösszeget is megemeltük, ezekkel az intézkedéssel az új könyvtár állományát nagyobb mértékben fejleszteni tudtuk.
A kisgyerekek mellett a középiskolásokat is várjuk, hiszen a Belvárosban több oktatási intézmény is található. A másik célközönség az idősebb korosztály, ők azok, akiknek túlságosan messze van a Tudásközpont, és idegenkednek az új technikáktól (plasztikkártya, beléptető rendszer, automata könyvkölcsönző és könyvbedobó). Kisebb, barátságos, otthonos környezetre vágynak. Így minden korosztály megtalálja a kedvére való környezetben az olvasnivalót.
A hírlapolvasó sarokban 37-féle újság, folyóirat közül válogathatnak a könyvtárlátogatók.
Egyelőre egyetlen könyvtáros dolgozik a könyvtárban, így a nyitva tartást ennek megfelelően alakítottuk ki: hétfő-kedd: 10-12 és 13-18; szerda: 13-17; csütörtök-péntek: 10-12 és 13-17 óra között fogadja a látogatókat.
Fontosnak tartottuk, hogy a Belvárosi Könyvtár az ott szolgálatot teljesítő könyvtáros szabadsága idején is nyitva legyen, ezért a Tudásközpont, illetve a Pécsi Városi Hálózat Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár dolgozóinak átcsoportosításával oldottuk, oldjuk meg a helyettesítést.

Forgalmi adatok
2012. május 16. és szeptember 30. között
(Szolgálati napok száma: 94)

Ezekből a forgalmi adatokból messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, ahhoz túl kevés idő telt el. Annyi azért látszik, hogy a látogatók száma a beiratkozott olvasók számához képest magas; ugyanez mondható el a helyben használt dokumentumok esetében is.
A beiratkozott olvasók számára az internethasználat ingyenes, a nyomtatás és a fénymásolás viszont térítésköteles.
A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár (Tudásközpont) és fiókkönyvtárai között biztosítottuk az olvasók számára az átjárhatóságot. Bárhol is iratkozik be az olvasó, a további kölcsönzési helyeken csak regisztráció történik, a kölcsönzés feltételei és a díjak is azonosak.
A könyvtár ünnepélyes átadása után, az érdeklődő közönség megtekinthette az elkészült Várkonyi Nándor nevét viselő emlékszobát is. Az 1975-ben elhunyt pécsi író, szerkesztő, az ősi kultúrák szenvedélyes kutatója, könyvtáros, “Pécs szent embere” (Németh László nevezte így) hagyatéka, könyvtára, bútorai kerültek az emlékszobába. Az emlékszoba hűen adja vissza Várkonyi Nándor egykori dolgozószobájának képét, a könyvespolcok s rajtuk a könyvek a negyven évvel ezelőtti elhelyezésük szerint láthatók ma is. Az érdeklődők (nyitvatartási időben – egyhetes előzetes bejelentkezéssel) megtekinthetik a Várkonyi Emlékszobát.
A könyvtár rendezvényeit a Közművelődési Osztály munkatársai szervezik, akik a lebonyolításban is részt vesznek.
2010 tavaszától az udvarban egy civil szervezet, a Velosophie Egyesület kerékpárkölcsönzőt és -javítóműhelyt működtetett. 2012. április végén a civil szervezet kiköltözött az épületből. Ezzel a teljes épületegyüttes a Csorba Győző Megyei-Városi könyvtár kezelésébe került.
Szombatonként a kapualjban alkalmi kiállításokkal, a könyvtár udvarán retro könyvvásárral csalogatjuk az arra járókat, a feleslegessé vált könyveinket és a régi bakelit lemezeket 100-400 forintért lehet megvásárolni. Ez a kedvezményes vásárlási lehetőség egyre népszerűbb, rendszeresen vannak visszatérő érdeklődők.
További fejlesztések és terveink: a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában pályázati felhívásra Paletta – Baranyai kreatív fiatalok közössége címmel. A projekt több helyszínen valósul meg, kettőnek (e-sajtó és fotó kreatív terület) a Belvárosi Könyvtár ad otthont, az épületében kialakítandó, foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek létrehozásával.
A helyiségek belső átalakításának és felújításának munkálatai folynak, folyamatban van a belső berendezés és eszközpark beszerzése.
Ezzel a projekttel a Pécsett szervezendő foglalkozások megtartásához szükséges infrastruktúra-fejlesztések, felújítások révén az intézmény kihasználtsága nagymértékben és hosszú távon nőni fog. A Belvárosi Könyvtár így új funkciókkal, képzési és szakköri tevékenységekkel bővült. A szükséges személyi feltételek a képzéshez a projektben biztosítottak, az intézmény az adminisztrációs feladatokat és a felügyeletet egyaránt ellátja.
Azzal a ténnyel, hogy újra működik könyvtár Pécs belvárosában, valamint a projekt megvalósulásával nagyon reméljük, hogy a Pécsi Városi Hálózat Belvárosi Könyvtárát még többen fedezik fel. A képzési és szakköri tevékenységgel további kapcsolódási pontok jöhetnek létre. Olyan használó központú könyvtár, amely valódi, közvetlen kapcsolatban áll olvasóival, és szolgáltatásait a gyorsan változó igényekhez tudja igazítani. A hagyományos értelemben vett tradicionális könyvtár, amely egyben információs központ is; e kettő elengedhetetlenül fontos a kihasználtság és látogatottság növeléséhez.
Jövőbe mutató elképzeléseinkkel remélhetőleg, elősegíthetjük a kulturális és közművelődési élet felpezsdülését a város központjában az Európa Kulturális Főváros 2010 program után újból.

Címkék