Köszöntő

Kategória: 2012/12

Kedves Olvasóink!

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat decemberi száma ezúttal nem a szokásos, rovatokra tagolt tartalommal jelenik meg, hanem tematikus számként, amelynek apropóját az adja, hogy szeretnénk újraéleszteni azt a hagyományokkal bíró rendezvényt, amely lehetőséget ad a világ különböző pontjain élő és dolgozó magyar könyvtárosoknak, hogy Magyarországon találkozzanak, megismerjék egymást, kölcsönösen beszámoljanak munkájukról, terveikről, eredményeikről, és közösen gondolkodjanak a jövőről, az együttműködés lehetőségeiről. 2013 tavaszán – mintegy kilenc év kihagyás után – ismét szeretnénk megrendezni a Magyar Könyvtárosok Világtalálkozóját, hogy személyesen is megvitassunk aktuális és stratégiai jelentőségű kérdéseket.

Utoljára 2004-ben találkoztak a számos országból érkezett kollégák. Azóta nyolc év telt el, de ez idő alatt is élő kapcsolat volt a hazai és a határon túl dolgozó könyvtárosok között. Közös konferenciák, szakmai találkozók adtak lehetőséget az eszmecserére, a megoldandó feladatok, problémák feltárására. A határ menti magyar könyvtárak is rendszeresen szerveztek közös programokat az odaát élő magyar könyvtárosok részvételével.
Évente került sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a Kárpát-medencei könyvtárosok háromnapos találkozójára Csongrádon, ahol szakmai kérdésekről hangzottak el előadások, és jó hangulatú programokon jöttek létre tartós szakmai és baráti kapcsolatok.

A szórványban élő magyarokkal is vannak élő kapcsolataink. A történetüket megőrző dokumentumok összegyűjtésében, a hagyatékok kezelésében, valamint a helyi gyűjtemények feltárásával összefüggésben rendszeres az együttműködés az anyaországi és a kinti kollégák között. Napjainkban is folynak az egyeztetések a veszélyeztetett, ritka, megmentendő dokumentumokról. A múlt feltárása, az emlékek megóvása, az anyanyelv és a kultúra megőrzése egyaránt fontos kérdések ezeken a területeken. Több jelentős program indult a szórványban élők hagyatékának megmentésére. A pályázati forrásokból elnyert anyagi támogatásnak köszönhetően feltérképező, kutató munka folyt, és megkezdődött a kinti hagyatékok feltárása – az ott élő magyarok kultúrájának, történeti értékeinek fennmaradása érdekében.

Fontos eredményként könyvelhetjük el, hogy a Kárpát-medencei könyvtárosok számára a Publika Magyar Könyvtári Kör – a Könyvtári Intézettel együttműködésben – oktatási hálózatot épített ki a határon túli intézményekkel karöltve, és magyar nyelvű szakmai tanfolyamokat rendezett a kint élő könyvtárosoknak. A számítógépekkel felszerelt képzőhelyekre Magyarországról utaztak ki oktatók, hogy digitalizálásról, korszerű technológiai megoldásokról tartsanak tanfolyamokat. Az a tény, hogy a tanfolyamokon az oktatás magyar nyelven folyt, többszörös jelentőségű: a magyar anyanyelvű könyvtárosok számára biztosította a szakmai ismeretek alapos elsajátítását és a magyar nyelvű könyvtáros szakkifejezések használatát is.

A fiatal könyvtárosoknak is adódik lehetőségük tapasztalatokat szerezni és megismerni az anyaországban működő intézményeket. Számukra ösztöndíjprogramokat szerveznek, amelyeknek során hosszabb időre az anyaországba látogatva ismerhetnek meg intézményeket, szolgáltatásokat, és tapasztalataikat otthon hasznosíthatják, átadhatják a kollégáiknak. A vendégek és a vendéglátók megismerhetik egymás napi munkáját, eredményeit. Mindkét fél számára értékes tapasztalatokkal szolgálnak ezek a találkozók. Legutóbb az Országgyűlési Könyvtár fogadta az ösztöndíjasokat és szervezett számukra gazdag programot. Számos könyvtárba is ellátogattak a vendégek, hogy a lehető legsokrétűbb tapasztalattal térhessenek haza. (Lásd e számunkban “A könyvtár, ami összeköt” című interjút! – A szerk.)

Csak néhány pillanatképet vázoltunk fel a számos lehetőségből, amelyek a rendszeres szakmai egyeztetést biztosítják. Azt is meg kell állapítanunk, hogy ezek a távoli kapcsolatok nem tudják pótolni a személyes találkozók adta lehetőségeket. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a Világtalálkozót ismét megrendezzük.

A konferenciát kétnaposra tervezzük, és igyekszünk több fontos témát érinteni a plenáris előadások és a műhelybeszélgetések során. Nyilván nem lesz mód arra, hogy minden aktuális témát megvitassunk a rendezvény keretei között, ezért arra gondoltunk, hogy néhány említésre méltó, fontos gondolatról előzetesen cikkeket kérünk olyan kollégáktól, akik aktívan részt vesznek a kapcsolatok életben tartásában. Szíves figyelmükbe ajánlom az alábbi írásokat, amelyek kiegészítik a tervezett konferencia előadásait.

Címkék