A 3K-val kapcsolatos olvasói felmérés eredményei

Kategória: 2012/11

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztősége 2012 szeptemberében kérdőíves felmérés formájában tájékozódott az olvasók lapról alkotott véleményéről, meglátásairól, valamint a jövőre vonatkozó tervek megítéléséről.

Az elektronikus kérdőívre a lap szeptemberi számában és a Katalisten hívtuk fel a kollégák figyelmét, ennek köszönhetően összesen 90 személy áldozott rá egyenként tíz-tíz percet, hogy meglátásaival segítse a szerkesztőség munkáját. Ezúton is köszönjük a segítségüket!
Ez a kisszámú minta semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak, de a vélemények jelentős mértékben hozzájárulhatnak a lap működésének további alakulásához. A következőkben néhány mondatban összegezzük a válaszok alapján kirajzolódó legfőbb eredményeket.A válaszadók összetétele tükrözte a hazai könyvtáros szakma, azon belül is a rendszeres olvasóink körében mutatkozó sokszínűséget. A válaszadók átlagéletkora 40 év, közöttük jelentősen több a nő (72%), mint a férfi. Iskolai végzettség tekintetében mindenki magasan iskolázott, a diplomások aránya 71 százalék, közöttük is jelentős számban (a teljes minta 12%-ában) vannak jelen azok, akik tudományos fokozattal is rendelkeznek. Nagyszámú egyetemi hallgató is forgatja a 3K-t, ők értelemszerűen egyelőre csak középiskolai végzettségűek. Lakhely szerint nézve 28 százalék budapesti, 60 százalék városi és 12 százalék falusi válaszadónk volt.
A foglalkozásukat tekintve 53 százalékuk dolgozik könyvtárban. Közülük fele-fele arányban vannak a vezető és nem vezető beosztásúak. 31 százalékuk informatikus könyvtáros szakos egyetemi vagy főiskolai hallgató. A további 16 százalék között nyugalmazott könyvtárosokat, felsőoktatásban dolgozókat és egy fő információbrókert találhatunk.
Célunk elsősorban az előfizetők véleményének megismerése volt, de örömmel vettük, hogy olyanok is elmondták a véleményüket, akik semmilyen formában sem előfizetői lapnak (22%). Az előfizetők többsége intézmény (68%), de a kitöltők között voltak, akik maguk fizetik elő a 3K-t (7%). A használat tekintetében a legjellemzőbb, hogy minden lapszámból csak egy-egy érdekesnek tűnő cikket olvasnak el (47%), ám több olyan lelkes olvasónk is van, akik minden lapszámot elejétől a végéig elolvas (11%).
A lap rovataival való elégedettség – iskolai érdemjegyekkel leírva – jó, hiszen a különböző rovatok egyenként és összesen is a négyes körüli átlagot kaptak a kérdőív kitöltőitől. A lap általános megítélése szintén jó, a kitöltők 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a 3K-val “inkább elégedett” vagy “nagyon elégedett”.
A szerkesztőség számára a legfontosabb cél a jövőbeli fejlesztési lehetőségekről alkotott vélemények megismerése volt. Jelenleg minden folyóirat számára kihívást jelent, hogy miként tudja kihasználni az elektronikus megjelenés adta lehetőségeket. A válaszadóink folyóirat-olvasási szokásainak egyik fő jellemzője a ragaszkodás a nyomtatott kiadáshoz. Rákérdeztünk, hogy “Amikor Ön folyóiratot olvas, a nyomtatottat vagy az elektronikus változatot részesíti előnyben?”. A válaszlehetőségek közül a legtöbben a párhuzamos használatot jelölték meg (47%), ez után közvetlenül a nyomtatott verzió preferálása következett (41%). Konkrétan a 3K esetében 55 százalék tette le a voksát a párhuzamos megjelenés, 44 százalék pedig a nyomtatott kiadás mellett. Tanulságos, hogy a kizárólagos elektronikus használatot egyetlen válaszadónk sem igényelte.
A nyomtatott kiadás mellett a válaszadók többsége igényt tart a párhuzamosan megjelenő és bőséges elektronikus tartalomra is. A folyóiratokkal szemben egyre inkább elvárás, hogy teljes szöveges elérést adjanak a tartalomhoz. A közelmúltig – 2012 októberéig – a 3K esetében a nyomtatott változatot féléves késéssel követte az adott lapszám válogatásának elektronikus verziója. A többség (91%) szerint fontos lenne, hogy egy év elteltével (a nem előfizetők számára is) a teljes szöveg elérhető legyen. Az archívumban való kereshetőség tekintetében ugyanez az eredmény született: majdnem mindenki (90%) szerint kívánatos lenne a tartalomhoz való korlátlan hozzáférés. Ezekben a kérdésekben – mondhatjuk így: – a szerkesztőség ez év őszén elébe ment az igényeknek.
Az elektronikus kiadás tekintetében kérdés lehet, hogy szóról szóra megegyezzen-e a nyomtatott kiadással, vagy megengedhetőek bizonyos eltérések. Az elektronikus változatban kevésbé vannak jelen a terjedelmi megkötések, ahogyan a lap nyomdai jellege (fekete-fehér) sem szab korlátokat. Bőségesebb illusztráció, esetenként a nyomtatott lapszám kereteit szétfeszítő, terjedelmes írások is megjelenhetnek elektronikus formában. A válaszadóinknak 21 százaléka szerint kívánatos lenne, hogy szóról szóra megegyezzen a nyomtatott és az elektronikus változat, míg a többség (70%) vélekedése szerint az elektronikus változat legyen bővebben illusztrált. 9 százalék nem foglalt állást e kérdésben.
Végül egy viszonylag kényes területen, az ár kérdésében is megkérdeztük olvasóink véleményét. Jelenleg a 3K egyéves előfizetési díja (immáron négy éve változatlanul) 4800,- forint. Kíváncsiak voltunk, hogy amennyiben a gazdagabb tartalmú elektronikus változat is járna a nyomtatott lap mellé az előfizetők számára, úgy hajlandóak lennének-e a lapért többet fizetni. Ebben a kérdésben tapasztalhattuk a legnagyobb bizonytalanságot, hiszen 7 százalék nem válaszolt, 26 százalék pedig a “Nem tudom eldönteni” válaszlehetőséget jelölte meg. 12 százalék szerint a jelenlegi ár is magas, 31 százalék gondolta úgy, hogy a kiadónak ugyanennyiért kellene adni a lapot, együtt a gazdagabb tartalmú elektronikus változattal, míg a válaszadók maradék 24 százaléka hajlandó lenne valamivel többet is fizetni, amennyiben gazdagabb tartalmú elektronikus változat is járna a folyóirat mellé.
A Könyvtári Intézet és a 3K szerkesztősége nevében köszönjük mindazoknak, akik véleményükkel hozzájárultak a lap tartalmáról, színvonaláról és arculatáról szóló együttes gondolkodáshoz. Bízunk benne, hogy a jövőben a vélemények figyelembevételével még gazdagabb formában, még informatívabb tartalommal jelenhet meg Magyarország legnagyobb példányszámú könyvtáros szakfolyóirata.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)