Tartalom

Kategória: 1998/12

Könyvtárpolitika
Bényei Miklós: A megyei könyvtárak feladatai a helyi irodalmi értékek számbavételében 3
Gyuris György: Egy megyei könyvtár tudományos tevékenysége a szegedi Somogyi-könyvtár példája alapján 12
Sonnevend Péter: A megyei könyvtár feladatai 20

Fórum
Horváth Tibor: Hej, iskolai könyvtárak! 28

Műhelykérdések
Balázs Géza: Digitális nyelvújítás 37

Extra Hungariam
Kastaly Beatrix: Újdonságok a restaurálásban és az állományvédelemben 40

História
Osváth Zsolt: A mûegyetemi könyvtár másfélszáz éve 52

Könyv
Mezey László Miklós: A “Máté-effektus” az olvasásszociológiában 54
Könyvtártörténet-írás a “keleti végeken” 56

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Címkék