Tartalom

Kategória: 1998/11

Könyvtárpolitika
Gyõri Erzsébet: Könyvtári ellátórendszerek ma és holnap 3
Tóth Gyula: Könyvtári ellátórendszer mûködtetése aprófalvas megyékben 5
Kiss Gábor: Az ellátórendszerek strukturális problémái 12

Konferenciák
Horvát-magyar könyvtári konferencia 18
Lukács Zsuzsanna: Koordinációs feladatok a nemzetiségi könyvtárak dokumentum-ellátásában 20
Kovács Sándorné: A horvát kisebbség könyvtári ellátásának báziskönyvtári tapasztalatai 24

Extra Hungariam
Deák Nóra-Koltay Klára-Koltay Tibor: Beszámoló az ALA konferenciájáról 30
Hegyközi Ilona: Mozaikképek Amszterdamból 33
Boda Miklós: Névfelvételi ünnepség a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtárban 38

Műhelykérdések
Guszmanné Nagy Ágnes-Bodó Boglárka Rita: Helyismereti tevékenység Heves megye közmûvelõdési könyvtáraiban 40

Könyv
Kertész Gyula: Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Címkék