Tartalom

Kategória: 1998/10

Könyvtárpolitika
“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel.” Beszélgetés Balogh Mihállyal, az OPKM új fõigazgatójával 3
Fogarassy Miklós: A könyvtári törvény és a dokumentumellátás országos rendszere 10
Középpontban a községi könyvtárak 14
Gyõri Erzsébet: Könyvtári ellátás falun 16
Bariczné Rózsa Mária: Könyvtár vagy könyvkölcsönzõ? 25
Siposné Nagy Julianna: Az olvasókért dolgozunk 27

Konferenciák
INTAMEL-konferencia 30
Kiss Jenõ: Célok és eredmények 31
Nagy Attila: Az írásbeliség világnapja 35
Bárdossy Gyöngyvér: Francia találkozások 36

Műhelykérdések
Bajner Imre: Történelmi vetélkedõ-sorozat 42

Könyv
Nyárutó 48
Lukáts János: Pesth-Ofentõl Budapestig… és tovább 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Címkék