Tartalom

Kategória: 1998/ 9

Könyvtárpolitika
“Információ nélkül nincs demokrácia”. Beszélgetés Hámori József kultuszminiszterrel 3
Rády Ferenc: A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében 7

Konferenciák
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 30. Vándorgyűléséről 16
Fehér Miklós: Statisztikák 18

Műhelykérdések
Aby Smith: Állományvédelem jövő időben 21
Werner Ákos: Szakember vagy értelmiségi? (Esettanulmány) 24

Könyv
Vajda Kornél: Egy helyismereti csaknem-csúcsműről 36
Győri Erzsébet: Koltay Tibor: Elektronikus levelezés… 40

Extra Hungariam
Poprády Géza: Ünnepélyesen megnyitották a British Library új épületét 41

Perszonália
Kitüntetések 45
In memoriam Fülöp Géza (1928-1998) 45

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 47

Címkék