Tartalom

Kategória: 1998/ 6

Könyvtárpolitika
Herman Ákos: Gondolatok egy működő szervezet: a MOKKA ürügyén 3
Deanna B. Marcum: A nagy digitális válság 11
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 13
Fonyó Istvánné: A BME KTK funkciója és fejlesztésének súlypontjai 13
Tóthné Király Katalin: Egy főiskolai könyvtár a harmadik évezred küszöbén 20

Műhelykérdések
Noszkay Erzsébet: A könyvtár mint nonprofit szervezet menedzsmentje 30

Könyv
Vályi Gábor: Egy emlékalbum üzenete 40
Futala Tibor: Alkalom az emlékezésre: a közelmúltban jelent meg Bassola Zoltán posztumusz önéletírása 43

Konferenciák
Könyvtárosok a Kongresszusi Központban 46

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 54

Címkék