Tartalom

Kategória: 1998/ 4

Könyvtárpolitika
Török András: “A kurátorság tizenkét grádicsa” 3
Papp István: Előzetes tájékoztatás az 1999. évi NKA pályázatokról 10
Redl Károly: Változások a Nemzeti Kulturális Alap pályázati feltételeiben 11
Az IKSZ és az MKE elnökének levele a miniszterhez 13
Javaslatok a Könyvtári Intézet és az Országos Könyvtári Kuratórium tárgyában 14
Vajda Erik: Észrevételek és javaslatok az Országos Könyvtári és Közgyűjteményi Fejlesztési Program koncepciójához 21
Az MKE elnökségének észrevételei az önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása tárgyában 25

Évforduló
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag 27

Műhelykérdések
Gomba Szabolcsné: Körkép a magyarországi retrospektív katalóguskonverzióról 30
Sz. Nagy Lajos: A Helsinki Egyetemi Könyvtár fejlesztési stratégiája (1998-2005) 38
Veszprémy László: A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár – a Honvédség legrégibb működő könyvtára 40

Könyv
Vajda Kornél: Egy régi könyv aktualitása 45

História
Szerafinné Szabolcsi Ágnes: A debreceni városi nyomda a felvilágosodás és a reformkor idején 49

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

 

Címkék