Tartalom

Kategória: 1998/ 3

Könyvtárpolitika
Nagy Attila: Fátum vagy próbatétel 3
Lehmann, Klaus-Dieter: Az európai nemzeti könyvtárak együttműködése 15
Nurminen, Tuulikki: A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 20

Évforduló
Kenyéri Kornélia: Perújrafelvétel Landerer Lajos ügyében 29
Hermann Róbert-Szoleczky Emese: “Fényesebb a láncnál a kard…” 1848-49-re emlékezünk a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 34

Könyv
Győri Erzsébet: Zalainé dr. Kovács Éva: A Total Quality Management alkalmazása a könyvtárban 38
Suppné Tarnay Györgyi: A NAT könyvtári segítésének szép példája 39
Vajda Kornél: A hermeneutika univerzalitásáról avagy könyv a multimédiáról 41

Műhelykérdések
Megalakult a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Közgyűjteményi Szakosztálya 46

Perszonália
Tisztelgés Rózsa György előtt 49
Jónás Károly: Vályi Gábor köszöntése 51

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Címkék