Tartalom

Kategória: 2006/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
A helyismereti munka aktuális kérdései 3-6
Fehér Miklós: Mi újság a gyermekkönyvtárakkal? Avagy kezdjünk szembenézni a tükörrel őszintén, önámítás nélkül 6-11

MŰHELYKÉRDÉSEK
Hock Zsuzsanna: Iskolai könyvtár – híd a családok és az olvasás felé 12-16
Mezey László Miklós: Az évkönyv haszna és a titok nyitja 16-22
Ásványi Ilona: Szakfelügyeleti vizsgálatok. A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006-ban 22-28
Beke Gabriella: Egészségügyi szakkönyvtár felhasználói szemmel 29-34

HISTÓRIA
Borbély Levente: A csíksomlyói Márton Áron Gimnázium könyvtára 35-40

MEMENTO
Droppánné Debreczeni Éva: Száz éve nyitott meg az Országos Pedagógiai Könyvtár 41-48

PERSZONÁLIA
Papp István 75 éves 49-52

KÖNYV
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 53-57
Tóth Andrea: Libraries and librarianship in Hungary 2006 57-59
Büky László: Szentendre iskolái 59-60

Címkék