Tartalom

Kategória: 2004/ 2

Könyvtárpolitika
Skaliczki Judit: Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) fejlesztésének irányai 3
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári trendek a statisztikai adatok tükrében (1998-2002) 7
Sonnevend Péter: Könyvtárügyünk az ezredfordulón – a statisztika tükrében 24

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A kistelepülési könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek kialakítása 36
Lencséné Bogár Anikó: On-line cikkrepertórium a Széchenyi István Egyetem Könyvtárában 41

Konferenciák
Borostyániné Rákóczi Mária: Tudásalapú társadalom – információs műveltség 45

Extra Hungariam
Mikulás Gábor: Új könyvtárvilág 48

Perszonália
Futala Tibor 75 éves 51
Zsidai József: Pallaghy Andrásné (1950-2003) 54

Könyv
M.L.M.: Kismonográfia Somogy vármegye könyvtárának százhúsz esztendejéről 56
V. Ecsedy Judit: Gyakorlatias Kalauz 58

Címkék