Tartalom

Kategória: 2004/ 1

Könyvtárpolitika
Az állományapasztás néhány kérdése 3

Műhelykérdések
Ottovay László: A Könyvek Központi Katalógusa megújult formában 15
Arató Antal: Fejtő Ferenc Könyvtár Fehérvárcsurgón 18
Kovács Mária: A gyermekkönyvtár szerepe az olvasóvá nevelésben és az információközvetítésben 21

Konferenciák
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának jubielumi ülése 24
Tóth Loránd: Egy kurrens nemzeti bibliográfiai műhely az ezredfordulón 25
Koltay Klára: Bibliográfiai munka a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban 30
Horváth Tibor: Zárszó 35
Bozzai Judit: A könyvtár jövője – a jövő könyvtára 38

Perszonália
Kövendi Dénes: Emberszagot érzek 42
Csík Tibor: Horváth Tiboré az első Füzéki István Emlékérem 50

Könyv
M.L.M.: Önazonosságtudat és a kultúra Közép Európában 53
Bényei Miklós: Újabb adalékok a hungarika bibliográfiához 55
A Magyar Iparművészet az ezredfordulón 57

Címkék