Tartalom

Kategória: 2002/11

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2002. évi állapotáról 3

Fórum
Benkő Samu: Gondolatok a könyvtárosságról 18

Műhelykérdések
Bényei Miklós: A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején 28
Mándli Gyula: Helyismereti tevékenység a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban 34
Zágorec-Csuka Judit: Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában 47

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 10. 53

Könyv
A kályha, amelytől el kell indulni 55
Változatok Ingres hegedűjére 58

Címkék