Tartalom

Kategória: 2001/ 6

Könyvtárpolitika
Együttműködés a képzés fejlesztéséért a könyvtári rendszer korszakváltásában 3
A VIII. Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klub programjáról 9
Bánhegyi B. Miksa: A bencés monostorok olvasáskultúrája a középkorban 12

Fórum
Szili Erika: Tapasztalataim a MIT-HOL működésével kapcsolatban 17
Az ETO-korszerűsítés hírei 23

Műhelykérdések
Kocsy Anikó: Az a szépséges időszaki sajtó! 25
Kozmáné Sike Emese: Könyvtárosok a változás viharában 36
Iszály György Barna: Elektronikus könyvtár: jövő vagy már jelen!? 47

Extra Hungariam
Pátrovics Péter: Grazi leporelló 51

História
Ódorné Gracza Tünde: A könyvtáralapító Pekár Mihály 55

Könyv
Kultúrmenedzsment 58

Címkék