Tartalom

Kategória: 2001/ 4

Könyvtárpolitika
Sonnevend Péter: Kistérségek könyvtári ellátása: vannak-e esélyek? 3
Vidra Szabó Ferenc: A legfontosabb könyvtári mutatók változásai 1989-1999 10
Pintér Katalin: Az Európai Unió az Országgyűlési Könyvtárban 24

Műhelykérdések
Süveges Katalin: Internet Fiesta 2001 29

Fórum
Fogarassy Miklós: Egy csendes esemény kihangosítása 34
Bak Borbála: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 37
Havas Katalin: Visszaadjuk az olvasás örömét 42
Balogh Anikó: Az Olvasás Éve apropóján 43

História
Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a 18. század első negyedében, Oroszországban 46
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 8. 53

Könyv
Bartók Györgyi: Szó és kép 56

FELHÍVÁS szekció-előadás tartására 60

Címkék