Tartalom

Kategória: 2000/10

Könyvtárpolitika
“…a szakma nagy várakozással tekint a Könyvtári Intézetre…” Beszélgetés dr. Dippold Péterrel 3

Fórum
Nagy Attila: Az “Olvasás Éve” az Egyesült Királyságban, Észtországban – és Magyarországon? 10

Műhelykérdések
Balogh Lídia: Szociológiai szaktájékoztatás számítógépes adatbázisok segítségével a FSZEK-ben 16
Balogh Ferencné: Falusi olvasók könyvtárképe 24
Varga Éva: Könyvtárközi kölcsönzés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban 1999-ben 32

Konferenciák
-y-y: Oktatás-módszertani konferencia a könyvtárosképzésről 38
Pogányné Rózsa Gabriella: Friedrich Adolf Ebert nézetei a könyvtárosképzésről 42

Perszonália
Poprády Géza: Juhász Gyula 70. Születésnapjára 48

Könyv
Pogány György: A budapesti sajtó adattára 1873-1950 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Címkék