Tartalom

Kategória: 2000/ 6

Könyvtárpolitika
A minőség kora a könyvtárban 3

Műhelykérdések
Monok István: A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban 18
Redl Károly: Az Országgyűlési Könyvtár mint a törvényhozás könyvtára 24
Bánkeszi Katalin: A Neumann-ház az Internet Galaxison 29

Fórum
Koltay Tibor: Kell-e az információtudomány a Könyvtárosok kézikönyvébe? 33

Extra Hungariam
Sz. Nagy Lajos: A finn oktatási minisztérium könyvtárpolitikai programja 2000-2004 36

Konferenciák
A muzeális könyvállományt őrző gyűjtemények első találkozója 42
P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilván-tartásai 44

Könyv
-ri-ko: Katalógustörténet, s ami a történetből következik 50
Nagy Júlia: Könyv az olvasóktól – az olvasásról 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Címkék