Tartalom

Kategória: 2000/ 5

Könyvtárpolitika
“Az információhoz jutás nem lehet földrajzi kérdés”. Beszélgetés Rockenbauer Zoltán kul-tuszminiszterrel 3
A közkönyvtár és információs szolgáltatásai 7
Nagy Krisztina: A kulturális törvény és a parlamenti pártok 9

Lectori salutem
Kovács Sándor Iván: A könyvtár békéje 15

História
Gerő Gyula: Emlékezés a(z) “(h)őskorra” 20

Műhelykérdések
Bartos Éva: A helyi társadalom igényének hatása a közkönyvtári szolgáltatásokra, megjele-nésük módja és eszközei 30

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Orosz könyvtárakról 36

Könyv
Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban 43
Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből 46

Konferenciák
Koltay Tibor: Divatok, projektek, napi gyakorlat 48
Hadrovics Gábor: Látogatás a lipcsei könyvvásáron 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Címkék