Könyvtárak összefogása a társadalomért

Kategória: 2006/11

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

Országos Könyvtári Napok,
2006. október 4-14.

Köztudott, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint az “Összefogás” Programbizottság idén is megszervezte, megtartotta a Könyvtárak összefogása a társadalomért – immáron megszokott című, és ugyancsak megszokott módon nagyszabású, az egész országra kiterjedő, a társadalom széles rétegeit megszólító, bekapcsoló, felvillanyozó, minden szempontból nagyhatású programját. Mivel a szervezők, élükön az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökével, Fodor Péterrel, valamint az “Összefogás” Programbizottság, élén Ramháb Mária elnökkel idén is igen tartalmas köszöntővel nyitották meg a programot, érdemes ezt teljes terjedelmében közölnünk:

“Az Informatikai és Könyvtári Szövetség évtizedes hagyományának megfelelően ebben az évben is megrendezi az Országos Könyvtári Napokat, amely ezúttal a társadalomért való összefogásra hívja fel a könyvtárakat.

A 2006. évi programsorozat az ország hét régiójában kiemelt helyszíneken zajlik október 4-14-ig, amelyekhez több száz könyvtár csatlakozott. A programszervezők arra kívánják az emberek figyelmét ráirányítani, hogy a könyvtárak a helyi társadalom olyan közösségi, információs és kultúraközvetítő intézményei, amelyek összefogással az emberek életminőségét javító szolgáltatások sokaságát képesek nyújtani.

Az események alatt célunk a folyamatos tanulás, innovatív gondolkodás, cselekvés, az egészség értékének, a játékosság fontosságának hangsúlyozása. Különösen figyelünk azoknak a rétegeknek az esélyteremtésére, akik ön­erőből vagy egyáltalán nem, vagy csak részben tudnának boldogulni valamilyen hátrányos életkörülményük miatt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal olyan megállapodást szeretnénk aláírni, amely a programok folytatásaként – az együttműködő szervezetekkel közösen – egyre több új szolgáltatásnak teremti meg az alapjait. [A megállapodást - mintegy a program beindításaként - 2006. október harmadikán írta alá Hiller István miniszter és Fodor Péter, az IKSZ elnöke. A dokumentum teljes szövege lapszámunk belső borítóján olvasható! - a szerk.]

Szeretnénk, ha minél többen elfogadnák hívásunkat: ‘A könyvtárba mentem, gyere utánam!’ , és részt vennének a rendezvényeken, megismernék a könyvtárak szolgáltatásait.”

A programban résztvevő intézmények hét témakörben és hét kiemelt helyszínen (a nyolcadik helyszín, Kecskemét, illetve a kecskeméti Katona József Könyvtár az összegzés és a program megvalósulása mérlegének megvonására szolgált) kínáltak az olvasóknak olyan lehetőségeket, amelyekkel az adott témakörben tájékozottabbak lehetnek és tudatosabb döntéseket hozhatnak. A gyönyörűen megkomponált program fő helyszínei a következők voltak:

•  2006. október 4. Könyvtárak a tudásért (Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár),

•  2006. október 5. Könyvtárak az innovációért (Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár),

•  2006. október 8. Könyvtárak a játékosságért (Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár),

•  2006. október 9. Könyvtárak az egészségért (Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár),

•  2006. október 10. Könyvtárak az információs társadalomért (Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár [beszámolónkat lásd e számunk Konferenciák rovatában - a szerk. ]),

•  2006. október 12. Könyvtárak az esélyteremtésért (Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár),

•  2006. október 14. Könyvtárak a kultúrák sokszínűségéért (Szekszárd, Illyés Gyula Megyei Könyvtár).

Nem véletlen, és a program megszervezésének nemcsak tudatosságára, alapos végiggondoltságára, de arra is igen jellemző, hogy ezt a programot az apróságokig elmenően is képesek voltak a szervezők végigvinni és megvalósítani, hogy a program logója éppen hét “hajszállal” ábrázolja a központi figurát. Ezek a “hajszálak” egy-egy alapinformációt közölnek. Kibontásuk, hasznuk elmagyarázása, mibenlétük megvilágítása a következőképpen történt. De azt, hogy miként és mire hívták fel a könyvtárak a különböző témák kapcsán a figyelmet, remek eligazítást nyújthatnak az alább bemutatott reklámoldalak. Tehát:

Könyvtárak a tudásért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha tanulásához könyveket, információkat keres,

ha továbbképzi magát, hogy lépést tartson szakmája fejlődésével, vagy új foglalkozással ismerkedne meg,

ha szívesen venne részt távoktatásban, de ehhez internetes tanulóhelyre van szüksége,

ha meg akarja ismerni a digitális írni-olvasni tudás alapjait,

ha különböző adatbázisokban, tudástárakban tájékozódna,

ha nyelvtudását szeretné megkönnyíteni korszerű multimédiás tananyagok, eszközök használatával,

ha nincsenek ugyan tanulmányi kötelezettségei, de tudását, ismereteit örömmel bővítené!

Könyvtárak az innovációért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha miértekre választ keresve akarja megismerni és megérteni a körülöttünk lévő világot,

ha kíváncsi mások megvalósult ötleteire, terveire,

ha tudásukat átadó, innovatív emberekkel akar találkozni,

ha saját ötleteit szívesen megosztaná másokkal,

ha vállalkozását, tevékenységét dinamikusabbá, sikeresebbé tenné,

ha kreativitásához gondolatébresztő könyvekre, információkra van szüksége,

ha hisz az innováció társadalmat formáló erejében!

Könyvtárak a játékosságért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha elhiszi, hogy játszani minden életkorban érdemes,

ha megtapasztalta már a közös játék örömeit,

ha szeretne együtt játszani családjával, barátaival vagy játék közben új ismerősöket szerezni,

ha kíváncsi a játékok történetére vagy érdeklik a játékos könyvek,

ha szívesen kipróbálná játékkészítés közben ügyességét,

ha a játékban nem csak nyerni, de veszíteni is tud,

ha szeretné, hogy könyvtára játékokat is kölcsönözzön!

Könyvtárak az egészségért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha egészséges, ezért fontosnak tartja a korszerű táplálkozást, a megfelelő mozgást, testének, lelkének ápolását,

ha fiatal, de küszködik a felnőtté válás fizikai és lelki problémáival,

ha már nem egészen fiatal, de szeretne sokáig szellemileg és fizikailag fitt maradni, derűs lélekkel elfogadni az idő múlását,

ha szeretne felkészülni a harmonikus párkapcsolatra, a gyermekvállalásra, az örömteli terhességre, a csecsemő és a kisgyermek gondozására, a család egészséges életmódjának kialakítására,

ha szeretne életmódot változtatni, megszabadulni káros szenvedélyeitől, a mindennapi stressztől, kimerültségtől,

ha beteg, speciális diétára, kímélő életmódra, különleges tornára, lelki kapaszkodóra van szüksége,

ha beteget ápol otthon, és nem tudja, kihez fordulhat segítségért ebben a nehéz élethelyzetben!

Könyvtárak az információs társadalomért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha a hazai vagy a világ bármely könyvtárából szüksége van egy műre, azt könyvtárosa közreműködésével az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer segítségével megkaphatja,

ha otthonából nem éri el az internetet, de kíváncsi a világhálón megtalálható információkra,

ha szeretné igénybe venni a közérdekű és közhasznú portálok szolgáltatásait, e-ügyintézéshez, pályázatokhoz információra, illetve elektronikus benyújtásukhoz technikai feltételekre van szüksége,

ha bármilyen kérdése van, segít a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása,

ha a rádiók, televíziók magyar vonatkozású műsorai érdeklik, amelyekről tájékozódhat a www.nava.hu weboldalakon, és a felvételeket megtekintheti a könyvtárak NAVA-pontjain!

Könyvtárak az esélyteremtésért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha akadálymentes környezetben önállóan szeretne olvasni, zenét hallgatni, tanulni,

ha gyengénlátó, és olvasásához nagyító eszközökre, felolvasógépre van szüksége, vagy vakbarát internet-szolgáltatásokat venne igénybe,

ha öregbetűs könyveket vagy hangoskönyveket szeretne kölcsönözni,

ha nagyothallóként indukciós hurok használatát vagy a jelnyelvet ismerő könyvtáros segítségét igényli,

ha tartós betegsége vagy mozgásképtelensége miatt otthonához kötött, és kéri könyvek, hangoskönyvek, kazetták, CD-k házhozszállítását,

ha Ön vagy hozzátartozója különböző egészségügyi okok miatt szolgáltatásainkat csak speciális eszközökkel tudja igénybe venni,

ha gyermeke tanulásában, fejlődésében bármilyen formában akadályozott, és ezért szakkönyvekre, fejlesztő anyagokra van szüksége!

Könyvtárak a kultúrák sokszínűségéért

Forduljon könyvtárához, könyvtárosához…

ha meg akarja ismerni a kultúrák sokszínűségét,

ha különböző nemzetiségek nyelvén információkat, olvasnivalót keres,

ha szívesen részt vesz a nemzetiségek kulturális programjain,

ha tájékozódni akar a hazánkban élő nemzetiségek szervezeteiről, tevékenységéről,

ha bekapcsolódna a kulturális civil szervezetek munkájába,

ha a nemzetiségek nyelvét tanulni, gyakorolni, hagyományait ápolni szeretné,

ha a különböző nemzetiségek történelmét, élő kultúráját kutatja!

Ha így egyben, egyszerre olvassa az ember ezeket a szövegeket, szinte már az az érzése, tán túl sok is a jóból. Érdemes azonban meg-megállni egy-egy pontnál, egy-egy “ha”-nál, és rágondolni, belegondolni, hogy külön-külön, egyenként mindegyik nemcsak teljesíthető, nemcsak megvalósítható, hanem immáron egészen természetes gyakorlat is. A program és a könyvtárak ezt egyébként élőben is bemutatták a megfelelő helyszíneken és az éppen aziránt érdeklődők körében. És ez volt a lényeg. Az Összefogásnak az a hasonlíthatatlan jelentősége, hogy a könyvtárak megmutatják mire képesek, mi mindennel tudnak előrukkolni az év szinte minden napján, folyamatosan. Nagy bemutatkozások, nagy önfeltárulkozások voltak ezek a könyvtári napok. És sikerült megszerezni iránta a kellő érdeklődést is. Nemcsak a résztvevő-érdeklődő kicsinyek és nagyok sokaságát, de a könyvtárügyben egyébként olyannyira visszafogottnak látszó médiumok érdeklődését is. A programsorozat bevezetőjeként a FSZEK-ben megtartott sajtótájékoztatón nem a könyvtári rendezvények kapcsán oly sokszor megfigyelhető érdektelenség, az a sajátos szokás vált láthatóvá, amely szerint az ilyen sajtótájékoztatókra a kezdő újdondászokat lehet csak elküldeni volt a jellemző. A nagy napilapok vezető tudósítói voltak kíváncsiak Schneider Márta kulturális szakállamtitkár, Fodor Péter és Ramháb Mária bevezetőire, a rádió és a tévék tudósítói is jelen voltak. A bemutatkozás sikerült, ez a tizennégy nap a könyvtárak jegyében telt. És hogy abban telt, annak az eredményeit sokáig, igen sokáig érezhetjük és regisztrálhatjuk majd. Hála a szervezőknek, akik olyan programot állítottak össze, amely megérdemelte az országos közfigyelmet, és hála a résztvevőknek, akik állták a sarat, valóban azt és úgy nyújtották, amint az a plakátokon, szórólapokon, meghívókon, programokon, reklámokon ígérték. E sorok szerzője még azt tenné hozzá röpke beszámolójához, hogy egyre inkább úgy érzi, egy nagy, egységes, alaposan átgondolt folyamatot figyelhet meg. Talán nem oktalanság felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire egy irányba, mennyire következetesen együtt haladnak olyan különböző dolgok, mint könyvtári stratégia, a vándorgyűlések programjai és – nem utolsó sorban – az Összefogás programpontjai.

Címkék