Változások a MOKKÁ-ban

Kategória: 2005/11

A Magyar Közös Katalógus Egyesület ez évi két közgyűlésén fontos változásokról hozott döntést. A változások egyrészt a célokat, feladatokat érintik, másrészt – az előbbiekkel összefüggésben – szervezeti kérdéseket jelentenek.

A célok és feladatok három területen bővültek:
1. A minisztérium Könyvtári Főosztályának kívánságára a MOKKA a jövőben az Országos Dokumentumellátó Rendszer központi katalógusaként is működni fog.
2. A közös katalógus építése a régi nyomtatványok feldolgozására is ki fog terjedni, létrehozzák ennek adatbázisát is.
3. A MOKKA támogatja az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) létrehozását.

A szervezeti változások szintén bővülést jelentenek:
1. Az eredetileg tizenhat, jelenleg (a BME-OMIKK összeolvadásból következően) tizenöt alapító könyvtáron kívül további könyvtárak lehetnek a MOKKA Egyesület tagjai.
2. Módosul az egyesület szervezeti rendje: az eddigi szervek – közgyűlés, elnökség, szakbizottság, felügyelő bizottság – a tagozat formációval bővül, konkrétan a Régi Nyomtatványok Tagozattal, rövidebb nevén: MOKKA-R tagozattal.

Az ODR katalógusfunkció lehetőségéről már a múlt évben készült egy megvalósíthatósági tanulmány. Ennek megvitatása, aktualizálása után és alapján, a közgyűlési döntést követően kezdődhet meg a MOKKA- és ODR-adatbázis összevonása. 2004 folyamán 19 könyvtár nyert NKA-pályázaton, vállalva egyben azt is, hogy feltölt a MOKKA adatbázisába. A pályázati feltételek között szerepelt a MOKKA-kompatibilitás feltételeinek megteremtése. Mivel a kiírás előtt nem kérdezték meg a MOKKA illetékeseit a MOKKA-kompatibilitás követelményeit illetően, az egyesület is csak ebben az évben foglalkozott e kérdéssel. Végül is – technikai kérdésről lévén szó – azt a döntést hozta az egyesület közgyűlése, hogy a MOKKA-kompatibilitás konkrét feltételeit a MOKKA honlapjára fel kell tenni. (A honlap aktualizálása e cikk leadásának időpontjáig még nem történt meg, de az illetékesek szerint rövidesen meglesz.) A MOKKA Egyesület – az ODR-ben, illetve a MOKKA-R tagozatban vállalt szerepüktől függően – a MOKKA szempontjából következő típusú könyvtárakkal bővülhet: törzskönyvtár, partner könyvtár, résztvevő könyvtár, illetve muzeális gyűjteménnyel rendelkező törzskönyvtár, muzeális gyűjteménnyel rendelkező partner könyvtár, muzeális gyűjteménnyel rendelkező résztvevő könyvtár. A feltételeket a MOKKA Egyesület alapszabálya, illetve a MOKKA-R tagozat ügyrendje tartalmazza. (A módosított alapszabály szintén a honlapon lesz olvasható, de amíg fel nem kerül, a MOKKA titkárságától a poprady@oszk.hucímről kérhető az elküldése.)
A MOKKA-R Tagozat tagkönyvtárai a muzeális gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak lehetnek, de a MOKKA-R tagság nem jelent automatikusan teljes jogú MOKKA tagságot. A MOKKÁ-ba történő felvételről, csakúgy mint a többi könyvtár esetében is, kérelemre a MOKKA Egyesület közgyűlése dönt. A MOKKA-R tagozat ügyrendje nem része az egyesület alapszabályának. A tagozattal kapcsolatos ügyekben – amíg az információk meg nem jelennek a MOKKA honlapján, a tagozat projektvezetője, Hegyi Ádám tud tájékoztatást adni (hegyi@bibl.u-szeged.hu ).
Az EKKA támogatása szakmai tanácsadói szerepet, a know-how átadását jelenti. Szervezeti változást igénylő vonzata nincs.
A MOKKA Egyesület 2004. évi tevékenységéről az egyesület közhasznúsági jelentése számol be.

Címkék