Kulturális javak Virtuáliában. A közgyűjtemények és a digitális tér

Kategória: 2012/ 6

A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál második napján, 2012. április 20-án a Millenáris fogadóépületének Lázár Ervin-termében Szellemi örökségünk digitális megőrzése címmel konferenciát rendezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Arcanum Adatbázis Kiadó. A megjelenteket Fehér Miklós, az MKE főtitkára köszöntötte; a rendezvény moderátora Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem oktatója volt.

Az előadások sorát Lovas Borbála, a Mandalat Munkacsoport tagja nyitotta meg a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) működéséről és alapelveiről szóló referátumával. Mint kifejtette, a digitális korban a kultúrának nemcsak reprezentatív terekben kell megjelennie, hanem mindenhonnan elérhetőnek kell lennie. Ebben a közegben a közgyűjtemények szerepe nemhogy csökken, éppen ellenkezőleg: a közeljövőben felértékelődik. Ha szolgáltatási funkciójuk háttérbe szorul is, továbbra is feladatuk marad a kulturális kincsek eredeti állapotban történő megőrzése, a digitális tartalmak folyamatos gondozása, ellátása a tájékozódást és a kutatást segítő metaadatokkal. Az internet nem helyettesíti, sokkal inkább kiterjeszti a közgyűjtemények tereit, hiszen alapvetően nem megőrzésre, hanem az információáramlás megkönnyítésére való. A virtuális térben megjelenő információk minden korábbinál hatékonyabban megsokszorozhatók (azaz: a felhasználók által saját gépeikre letölthetők), de igen sérülékenyek is.
Az előadó szólt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a MaNDA és az Arcanum közös adatbázisprojektjéről, amelynek keretében idén januártól nyolc intézmény – a Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtára, az Eszterházy Károly  Főiskola Könyvtára, az Evangélikus Országos Könyvtár, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, a Pápai Református Gyűjtemények Könyvtára, a Ráday Könyvtár és a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Intézet – körülbelül 250 ezer oldalnyi dokumentuma vált szabadon hozzáférhetővé a http://www2.arcanum.hu/2011 oldalon.
Végül szó esett a MaNDA alapelveinek 2011 novemberében kibocsátott öszszegzéséről, a Mandalatról (http://work.mandarchiv.hu/wp-content/uploads/2011/12/Mandalat-v0.9.pdf), amely egyelőre a 0.9-es verziószámot viseli. Az 1.0-s változatot a közgyűjtemények képviselőinek részvételével kívánják megalkotni.

Somfay Örs, az Arcanum marketingigazgatója először az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) legújabb fejlesztéseit ismertette. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)-konzorcium tagjai számára hozzáférhető adatbázis ma már harminchárom teljes folyóirat-sorozatot és 1,5 millió oldalnyi digitális tartalmat kínál. Szolgáltatásai közé tartozik egyebek között az online instant keresés, a dinamikus súgó és az eredeti oldalfelosztás kétoldalas nézetben. Mindezek – kiegészülve a lapozgató funkcióval – a közelmúltban 1,2 millió oldallal gyarapodott Magyar Digitális Múzeumi Könyvtárban (http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok) is megtalálhatók.
Az Arcanum Digitális Tudománytár Plusz négy blokkja (Periodika, Esentia, Vademecum, Enciklopedia) számára folyóiratokat, okmánytárakat és lexikonokat egyaránt digitalizáltak; céljuk a heti százezer oldal bevitele. 2012-es kiadványaik közé tartozik a Fejér György által alapított, utóbb Vörösmarty Mihály által is szerkesztett Tudományos Gyűjtemény, a Magyar Tudományos Akadémia 1834-től 1844-ig megjelent Tudománytár című folyóirata, Katona István jezsuita szerzetesnek a XVIII-XIX. század fordulóján kiadott negyvenkét kötetes Magyarország-története és a XX. század első harmadának megkerülhetetlen információforrása, a Révai nagy lexikona.
Az Arcanum új ARC-ON rendszere lehetővé teszi bonyolult szerkezetű adatbázisok rugalmas kezelését, a könnyű jogosultságkezelést és karbantartást, a rekordok összekötését térképekkel és megosztását a Facebookon.

A harmadikként felszólaló Horváth Sándor Domonkos a tömeges digitalizálással kapcsolatos problémákkal, elsősorban szerzői jogi kérdésekkel foglalkozott. (Előadásának szerkesztett szövege e tudósítás után olvasható. – A szerk.)

Vonderviszt Lajos, az Országos Széchényi Könyvtár e-szolgáltatási igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tömegdigitalizáció önmagában képtelen kielégíteni a felhasználók egyéni igényeit. Kellő mennyiségű automata szkennerrel ugyan gyorsan digitalizálni lehetne a nemzeti könyvtár állományának jelentős részét, de a nem lapozható kötetek nehézkesebb beolvasása, a korrektúra időigényessége, a régi könyvek esetében sokszor döcögő karakterfelismerés és a még élő alkotók szerzői jogai – mind-mind olyan tényezők, amelyek miatt nem érdemes megjósolni, mennyi idő alatt lehetne elektronikus formában hozzáférhetővé tenni valamennyi kiadványt.
Az OSZK e-könyvszolgáltatásáról (http://www.oszk.hu/eod/) Vonderviszt elmondta, hogy az érdeklődők a katalógusból választhatják ki a digitalizáltatni kívánt, a szerzői jog által már nem védett műveket, és ugyaninnen adhatják fel megrendeléseiket is. A költségekről előzetes kalkuláció készül; a feldolgozás állapotáról a vásárló elektronikus értesítőket kap.

A Nemzeti Kulturális Alap digitalizálási és tartalomszolgáltatási tevékenységéről Kenyeres István közgyűjteményi kollégiumvezető számolt be. 2006 és 2011 között százöt levéltári digitalizálási és adatbázis-építési projekt zajlott le az NKA támogatásával, 242 millió forint értékben. Az ötven országból napi 250-300 látogatót vonzó Magyar Levéltári Portálon (http://archivportal.hu/) több mint egymillió irat, 2,5 millió levéltári rekord, hárommillió digitális felvétel vált elérhetővé. Sor került a Magyar Országos Levéltár, három megyei és két egyházi levéltár, valamint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum összesen 318 ezer középkori oklevelének digitalizálására. Elektronikus formában publikálták továbbá tucatnyi megyei levéltár 128 ezer (köztük 7900 kéziratos) térképét, a Magyar Országos Levéltár 45 ezer kataszteri, 20 ezer határon túli, valamint 30 ezer kéziratos és egyedi térképét. Kétrétegű PDF-formátumban digitalizálták az Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt vezető testületeinek mintegy félmillió oldalnyi iratanyagát.
A múzeumok számára ugyanebben az időszakban ötvenegy digitalizálási projektet hirdettek meg 115 millió forint értékben. A múzeumi kiadványok adatbázisa ötezer kötetet és 1,4 millió oldalt számlál, a múzeumi képeslap-katalógusban (http://muzeum.arcanum.hu/kepeslapok/opt/a110529.htm?v=pdf&a=start) 200 ezer dokumentum érhető el.
Kenyeres István a közeljövőben megvalósítandó nagy projektek között említette a közös közgyűjteményi portált, amelyen a múzeumok, levéltárak és könyvtárak kiadványai és tematikus adatbázisai egyaránt megjelennek majd.

Tóth Máté az Európai Unióban zajló digitalizálási tevékenységet felmérő ENUMERATE-projektről (http://www.enumerate.eu/) referált, ennek tíz konzorciumi tagja között szerepel az OSZK is. A statisztikai felvétel során harminc állam (az EU-tagállamok, továbbá Man-sziget, Liechtenstein és Svájc) 1619 közgyűjteménye, a kilencvenkilenc magyar válaszadó közül ötvennyolc szolgáltatott teljes választ. A legtöbb, kétszáz körüli kitöltővel Spanyolország és Németország büszkélkedhet, míg például Franciaország mindössze eggyel szerénykedik. Az intézménytípusok között európai szinten a levéltárak, a múzeumok és a szakkönyvtárak, Magyarországon a levéltárak, a szak- és a felsőoktatási könyvtárak jártak élen az adatszolgáltatásban.
Hatvanhárom hazai kitöltő állította azt, hogy digitális gyűjteménnyel rendelkezik vagy digitalizálási tevékenységet folytat. A digitalizált dokumentumok között többségben vannak a fényképek, a levéltári iratok, a térképek és a képeslapok. Az intézmények 33 százalékának nincs leírt digitalizálási stratégiája, 22 százalékuknak van, 1 százalék nem tudja, van-e, míg 44 százalékuk nem felelt erre a kérdésre. A hosszú távú tervezést elsősorban a pénz- és szakemberhiány, valamint a létszámleépítések lehetetlenítik el. Ugyanakkor több biztató beszámoló érkezett “külön utas” digitalizálási törekvésekről.

A hetedikként felszólaló Markója Szilárd, az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) iroda- és könyvtárvezetője az Educatio Nonprofit Szolgáltató Kft. tartalomszolgáltató projektjeit mutatta be. A Sulinettel (http://www.sulinet.hu/) kapcsolatos legújabb hír, hogy április közepén megindította web2-es szolgáltatásait. A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (http://www.tankonyvtar.hu/hu) 2005-ben kezdte meg működését. Most 630 művet kínál teljes szöveggel és védett tartalommal. A természettudományok 340, az alkalmazott tudományok 187, míg a humaniórák alig másfél tucat címmel képviseltetik magukat. A dokumentumok 95 százaléka PDF-ben, 77 százaléka Wordben, kétharmada e-pub-formátumban is hozzáférhető. A tankönyvtár új szolgáltatásai közé tartozik a cikkszerkesztő, az archívum és a gyorsabb keresőfelület. A felsőoktatási-kutatói szféra igényeit kielégíteni hivatott EISZ (http://www.eisz.hu/hu) ez év elején újult meg a TÁMOP 4.2.5-ös projektjének köszönhetően.

Toronyi Zsuzsanna főlevéltáros a Magyar Zsidó Levéltár (http://www.milev.hu/) és az Europeana (http://www.europeana.eu/portal/) közötti együttműködés eredményeit ismertette. 2010 és 2012 között tíz intézmény vett részt az Európai Bizottság által támogatott Judaica Europeana (http://www.judaica-europeana.eu/) elnevezésű programban, amely az európai városokban fellelhető zsidó kulturális örökséget van hivatva bemutatni. A projekt közreműködői eddig összesen 3,5 millió digitális objektumot (könyveket, újságokat, levéltári iratokat, kép- és hangdokumentumokat) töltöttek fel, közös weboldalt hoztak létre, hírleveleket bocsátottak ki, konferenciákat, workshopokat, közös virtuális kiállításokat szerveztek. Mivel az egyes intézmények által digitalizált tartalom a saját oldalukon található, mindegyikre – így a zsidó levéltáréra is – komoly forgalom irányul a csupán a metaadatokat tároló Europeana felől. Bár a 2012-2014. években az Európai Bizottság nem támogatja a programot, a levéltár továbbra is részt vesz a digitalizált kéziratok feltöltésében.

Sándor Ákos, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár osztályvezetője az innovatív digitális tartalomfejlesztés néhány példáját mutatta be a hallgatóságnak. Elmondása szerint az egyetemi könyvtár gyakran alakítja szolgáltatásait az oktatói-hallgatói igényeknek megfelelően. Elektronikus tartalmaik első részét bárki elérheti, másik részét az egyetemi hálózathoz akár távoli eléréssel csatlakozók, a harmadikat a helyi hálózatra fellépők használhatják. Olvasóik a teljes szövegű visszakereshetőség, a repozitórium-jelleg és a közös keresők mellett a szórakoztató megoldásokat (így a lapozgató funkciót a régi könyvekhez) is elvárják. A digitalizáláshoz egy 100-120 lap/perc sebességgel dolgozó “darabolós szkennert” használnak, amelynek tálcájára körülbelül háromszáz papírlap fér el.
A Contenta repozitórium (http://contenta.bibl.u-szeged.hu/) a doktori disszertációk, a diplomamunkák és az egyetemen született publikációk gyűjtő- és szolgáltató helye. A dokumentumok mindegyike teljes szövegűen visszakereshető. A repozitóriumból nagyjából ezer disszertáció tölthető le. A diplomamunkákról készült pdf-ek kizárólag helyben olvashatók, de még onnan sem tölthetők le. A feltöltésre vonatkozóan nincs egységes szabályozás; vannak olyan karok és tanszékek, amelyek megkövetelik, hogy ezt a műveletet a szerző maga végezze el. Jelenleg több mint huszonkétezer szakdolgozatot tartalmaz az adatbázis. Az egyetemi publikációkat a szerzők töltik fel és a könyvtárosok látják el metaadatokkal. A könyvtár tervei között szerepel a közös kereső kialakítása először a Contenta valamennyi gyűjteményére, majd az összes előfizetett és távoli elérésű adatbázisra. Az Arcanummal kötött megállapodás értelmében egymillió oldal digitalizálására kerül sor a közeljövőben.

A tartalmas, gördülékenyen lebonyolított és számos újdonsággal szolgáló konferencia eredeti prezentációi elérhetők az Arcanum honlapján (http://www.arcanum.hu/).

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)