Közhasznúsági jelentés a Magyar Közös Katalógus Egyesület 2004. évi tevékenységéről

Kategória: 2005/11

a) Számviteli beszámoló
“A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2004 év” a közzétett beszámolóban nem szerepel. Megtekinthető a Magyar Közös Katalógus Egyesület (MOKKA Egyesület) irattárában [KV2005/32 (IV. 7.) sz. irat].

b) Költségvetési támogatás felhasználása
A MOKKA Egyesület 2004-ben nem kapott költségvetési támogatást.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2004. I. 1-jei nyitó:

Bank:
4 692 197

Nyitó vagyon:
4 692 197

Bevételek:

ABN Amro bankszámla kamata:
6 308

Tagdíj:
255 000

Diszkont kincstárjegy árfolyam:
348 819

Bevételek összesen:
610 127

Kiadások:

Anyagjellegű szolgáltatások

KURÁTOR Kft. könyvelési díj
238 750

Könyvtári tevékenység, domain név
755 000

Bankköltség
53 139

Késedelmi pótlék
1 000

Reprezentáció
26 475

Összesen
1 074 364

Bérjárulék

Költségvetési befizetési kötelezettség (eho, madó egbj.)
8 000

Kiadások összesen:
1 082 364

Követelések:
0

Kötelezettségek:
0

2004. XII. 31-ei záró adatok:

Nyitó:
4 692 197

Bevételek:
610 127

Kiadások:
1 082 364

Záró összesen:
4 219 960

2004. XII. 31-ei záró pénzállomány:

Diszkont kincstárjegy 2005. III. 23.
3 622 174

Bank
597 786

Összesen:
4 219 960
d) Cél szerinti juttatások kimutatása
Céltámogatást a MOKKA Egyesület 2004-ben nem kapott.

e) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
A MOKKA Egyesület a felsorolt szervektől, alapoktól, önkormányzatoktól 2004-ben nem kapott támogatást.

f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A MOKKA Egyesület választott vezető tisztségviselőinek sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem adott 2004 folyamán.

g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1) A MOKKA 2004-2005. évi fejlesztései

A 2003. év végén történt adatbázishiba után szükséges volt az eddigi koncepció felülvizsgálata. Ennek eredményeképpen két alapvető változást hajtottunk végre a rendszeren:

a duplumellenőrzés megváltoztatása,
a rekordok felülírhatóvá tétele.
Újra bekértük a tagkönyvtárak rekordállományát és új adatbázist építettünk. Ezzel párhuzamosan kidolgoztuk a mentések új rendszerét: egyrészt új beállításokat eszközöltünk a MOKKA tükörszerverén, és így meghibásodás esetén át tudja venni a keresési funkciókat a hiba megismétlése nélkül, másrészt biztosítottuk az üzemszerű működés során feltöltésre kerülő rekordok folyamatos mentését egy külön tükörszerveren.
A múlt év során az NIIF kérésére szükségessé vált a rendszer migrálhatóságának kidolgozása az NIIF linuxos clusterére (a SUN szerver más feladatokat kap). Ez a teljes rendszert érinti: az adatbázis migrálhatóságát Oracle adatbázis-kezelőbe, a rendszer migrálhatóságát linuxos környezetre.
A múlt év során mindezeket a változtatásokat végrehajtottuk és teszteltük. Közben a MOKKA adatbázisa folyamatosan elérhető és használható volt. (A statisztikai adatokat a következő címen lehet találni: http://www.niif.hu/webalizer/www.mokka.hu/.)
Az éles átállás 2005 során történik meg a következő lépésekben:
a) az adatbázis “belső” duplumellenőrzésének befejezése,
b) a rekordok felülírhatóságának és az új on-line duplumellenőrzésnek éles tesztelése két Corvina-könyvtár (DEENK és SZTEEK) részvételével,
c) a linuxos migráció kivitelezése,
d) üzemszerű feltöltések elindítása két lépésben: először a Corvina könyvtárak automatikus feltöltésének indítása, majd a többi könyvtáré a MOKKA rendszergazdájának személyes részvétele mellett.

2) MOKKA-bővítések kivitelezése

2004 során az NKA-pályázaton 19 könyvtár nyert, ezzel egyben vállalta a MOKKA-feltöltést is. A pályázatok megvalósítása elkezdődött. Ez a következő feladatokat jelenti a MOKKA-projekt számára:

a nyertes könyvtárak által vásárolt rendszer MOKKA-kompatibilitásának ellenőrzése egy újonnan létrehozott tesztadatbázison,
az exportok betöltése az éles adatbázisba,
az üzemszerű feltöltések beállítása.
Ugyancsak ebben az évben kerül sorra az OSZK Könyvtári Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárai anyagának a betöltése, valamint az OSZK retrospektív rekordok betöltése is (utóbbi kb. 400 ezer rekord). Ezt ütemezve, a többi feladat mellett fogjuk elvégezni.
2004 év végén elkezdtük a MOKKA know-how kiterjesztését az Erdélyi Közös Katalógus megvalósítása érdekében.

3) MOKKA és ODR

A NKÖM kifejezett kérésére elkezdtük kidolgozni a MOKKA- és az ODR-adatbázisok összeolvasztását. A megvalósíthatósági tanulmány több mint egy éve elkészült, jelenleg az aktualizálása folyik. A DEENK és az E-Corvina Kft. szakembereivel együtt az a javaslatunk, hogy az összeolvasztás előtt két műveletet kell elvégezni:

a VOCAL/ODR adatbázison az újonnan kidolgozott duplumszűrést el kell indítani
pontosan ki kell dolgozni az ODR lelőhelyadatok MOKKA-adatbázisba való betöltésének optimális módszerét.
A két adatbázis összeolvasztása csak ezután lehetséges, legkorábban 2005 második félévében lehetne elkezdeni.

Címkék