Könyvtárközi kölcsönzés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban

Kategória: 2012/ 4

A könyvtárközi kölcsönzés intézését 2010 szeptemberében vettem át. Megörültem a feladatnak, régi vágyam volt, hogy könyvtárközi kölcsönző lehessek, hiszen tájékoztató könyvtárosként nap mint nap találkozom azzal a helyzettel, hogy az olvasó a keresett könyvet vagy könyveket nem találja könyvtárunkban. Ilyen esetben rögtön fel is tudom ajánlani a lehetőséget, hogy akár más könyvtárak állományai is rendelkezésére állhatnak. Az esetek többségében ez nyitott fülekre is talál, hiszen még mindig vannak olyanok, akik nem tudják, hogy ilyen szolgáltatás is létezik. És mivel napi kapcsolatban vagyok az olvasókkal, rögtön a kezébe is adhatom a kérőlapot, nem kell átirányítanom máshová. Tapasztalataink szerint az olvasók nem igazán szeretik, ha újabb és újabb kollégákhoz, illetve emeletről emeletre kell menniük, hogy dolgaikat intézhessék.
Az alábbi táblázat jól szemlélteti az utóbbi évek forgalmának alakulását a könyvtárközi kölcsönzésben.

 

A táblázatból látható, hogy 2007-ben jelentős visszaesés volt az előző évhez képest. Ennek az volt az oka, hogy az év első felében – az Állami Számvevőszék javaslatára – pénzes szolgáltatás lett a könyvtárközi kölcsönzés (a visszaküldés postaköltségét kellett megtérítenie az olvasóknak). Ekkor sokan meggondolták, kérik-e a dokumentumot. Ez az állapot szerencsére nem tartott sokáig. Bár a minisztérium támogatást nyújt az eredeti dokumentumok szolgáltatásának postaköltségére, a növekedő könyvtárközi forgalom és a postai díjnövekedés miatt 2007-től csupán az eredeti dokumentum elküldésének postaköltségét tudja átvállalni, a visszaküldés díját pedig a kérő könyvtár vagy az olvasó fizeti meg. Szerencsére könyvtárunk abban a helyzetben van, hogy ezt át tudja vállalni, így olvasóinknak csak abban az esetben kell fizetniük, ha nem eredeti dokumentumot, hanem fénymásolatot kérnek. Az utóbbi két évben ugrásszerűen megnőtt a kért, valamint a küldött könyvek száma is. Ezzel együtt emelkedett a megyében lévő városi és községi könyvtárak által kért könyvek száma. Ennek két oka is van. Egyrészt a szűkös anyagi lehetőségek miatt a kistérségi könyvtáraknak nincs lehetőségük minden könyv beszerzésére, ezért – mint ODR-könyvtár – egyfajta közvetítőként működünk kérő és küldő könyvtár között. Másrészt igyekszünk jobban propagálni a szolgáltatást, ennek egyik formája a Könyvtárosok Hírlevele Szabolcs-Szatmár Bereg megye könyvtárosainak, amelyet könyvtárunk idén januártól kezdett terjeszteni. A honlapunkra is felkerül majd egy bővebb ismertető a könyvtárközi kölcsönzésről, valamint a Könyvtárhasználati Útmutatóban is található róla információ, amit minden beiratkozott olvasónk megkap az olvasójegye mellé.
Sajnos, az utóbbi idők gazdasági helyzete nálunk is éreztette hatását, forrásaink csökkentek, egyre kevesebbet költhetünk új beszerzésekre, ez is oka annak, hogy mind több kérést kell küldenünk más könyvtáraknak, ha olvasóinkat maradéktalanul ki akarjuk szolgálni. A 2010-es év volt a legrosszabb, az önkormányzat az eredeti előirányzat szerinti összeget sem tudta biztosítani az állománygyarapításra, így e bizonytalanság okán visszafogtuk a gyarapítást, ennek következménye lett az évtizedes mélypont. 8000 kötet alatt utoljára 1998-ban volt a gyarapodásunk. Minden dokumentumtípusból csökkent a beszerzés, kivéve az aprónyomtatványokat, amelyek főként köteles példányból származnak. A következő táblázatban nyomon követhetőek a beszerzéseink. Az adatok csak a könyvjellegű dokumentumokra vonatkoznak (könyv, bekötött folyóirat, brosúra, jegyzet, pótlapcsomag).

Gyarapodás

 

A könyvtárközi kérések jelentős hányadát a különféle szakkönyvek teszik ki. Ezek esetében legtöbbször nagyon fontos a friss kiadás, nekünk pedig nem áll módunkban minden dokumentumból a legfrissebbet beszerezni. Általában tanulmányaikhoz kérik az olvasók a könyveket, esetleg folyóiratcikkeket. Manapság kevés az a főiskola vagy egyetem, amely a kellő számú szakkönyvet, jegyzetet meg tudná vásárolni. A hallgatók pedig a magas könyvárak miatt is igyekeznek kihasználni a könyvtár nyújtotta lehetőségeket.
A szolgáltatás igénybevevőinek kisebb csoportja, amelynek tagjai saját szórakozásukra, esetleg hobbijaikhoz keresnek könyvet. Jó példa erre a Warhammer sorozat, amiből könyvtárunk természetesen nem tud beszerezni minden példányt.
A kérések nagyobb hányadát főleg a társadalomtudományokkal foglalkozó könyvek, illetve cikkek teszik ki, kivált a pedagógia a jog és a kriminalisztika területéről. Az alkalmazott tudományokon belül a műszaki és orvosi témák a legkeresettebbek. Mindez érthető is, hiszen nem szakkönyvtár vagyunk. Mindezek mellett egyre szaporodnak a szépirodalmi kérések is, főként a kistérségi könyvtárak olvasóit látjuk el kötelező és szórakoztató irodalommal.
Előfordul, hogy a kérés teljesítéséhez nem áll rendelkezésemre elég bibliográfiai adat, illetve a megadott adatok hibásak. Leggyakoribb eset az, hogy könyvként tűntetnek fel folyóiratcikket vagy könyvfejezetet, tanulmányt. Mit lehet ilyenkor tenni? Nem olyan régen több középiskolás is kereste R. Várkonyi Ágnes Befejezetlen történelem című könyvét, amiről kiderült, hogy nem is könyv, hanem egy fejezet a szerző A Rákóczi-szabadságharc című művéből.
Első lépésként tehát megpróbálkozom az adatok pontosításával, ehhez segítséget nyújtanak a különféle cikkadatbázisok, a MATARKA, az EPA. Ha nincs eredmény, jöhetnek az adott szakterülethez kapcsolódó adatbázisok, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, irodalmi, szociológiai adatbázisai, a HUMANUS stb. A legtöbb esetben azonban egy internetes keresőbe beírt kérdés is eredményre vezet. Sok szerzőnek pedig honlapja is van, ahol a bibliográfiája minden esetben megtalálható.
A szolgáltatást igénybe veheti könyvtárunk bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását. A belföldi dokumentumkölcsönzés ingyenes, a visszaküldés postaköltségét átvállaljuk olvasóitól. A másolatok árát a szolgáltató könyvtár állapítja meg, azt az olvasónak kell megfizetnie. Külföldről kizárólag olyan dokumentumot vagy másolatot rendelünk meg, amely magyarországi könyvtárakban sehol nem található meg.
A külföldi könyvtárközi kölcsönzés díja 4500 Ft/kötet. Olvasóinktól könyvtárközi kölcsönzési kérést nem fogadunk el a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár bármely fiókkönyvtárában megtalálható dokumentumra, illetve olvasótermi példányokra.
A könyvtárközi kéréseket minden esetben az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül szoktuk intézni. Ez legtöbbször gyors és zökkenőmentes szokott lenni, kivétel abban az esetben van, ha olyan könyvtárból vagyok kénytelen kérni, amelyiknek nem elérhető a honlapja vagy más technikai problémák lépnek fel. Másik bosszantó probléma, hogy a kérések sorsa nem nyomon követhető. Sokszor nem tudható: a kérés beérkezett-e a könyvtárba, s ha igen, akkor teljesíthető-e. Persze vannak olyan kollégák, akik rögtön visszajeleznek, hogy küldik a dokumentumot vagy sem. Remélhetőleg a MOKKA és az ODR összevonásával ez a gond is kiküszöbölhető lesz.
Az ügyintézés során próbálok mindig naprakész lenni, most legutóbb a Tatabányán megrendezett XI. ODR Konferencián vettem részt, ahol nagyon sok új és hasznos információra tettem szert. A konferencián neves előadók (Bánkeszi Katalin, Koltay Klára, Czoboly Miklós) mutatták be, hol tart a MOKKA-ODR közös katalógus fejlesztése. Az európai uniós forrásokból támogatott, országos szintű könyvtári fejlesztési programok között kiemelkedő szerepet játszik a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) átalakítása, funkcióinak bővítése, működésének korszerűsítése, valamint a katalógus felkészítése az ODR-szolgáltatás igényeinek a kielégítésére is. Bánkeszi Katalin elmondta, hogy a TÁMOP-pályázat kapcsán végre lehetőség nyílt arra, hogy a MOKKA-nak és az ODR-nek egy közös katalógusa legyen, és ebből a közös katalógusból lekeresve lehessen minden adatot megtudni a könyvárak állományából, egyrészt ami az olvasókat, másrészt pedig ami a szolgáltató könyvtárat érdekelheti.
Természetesen a fejlesztés során nagyon sok nehézséggel találták szembe magukat, sajnos, olyanokkal is amelyek megoldása jelentős erőforrásokat igényelt és sok időt vett igénybe. Az egyik ilyen volt, hogy megcsúsztak a pályázatok, így késve tudtak hozzákezdeni a megvalósításhoz is. Némi határidő-módosítással persze nyertek vissza az időből, de nem annyit, amennyire szükség lett volna. Ez év végéig azonban szeretnék megoldani a komplett átadást teljes funkcionalitással.2
Újdonság még, hogy kibővült a könyvtárak köre: a Mokka korábbi tagkönyvtáraival, további ODR-könyvtárakkal, illetve a TÁMOP keretében feltöltést vállalt partnerekkel (új partnerek feltöltése folyamatos). A Nemzeti Periodika Adatbázis is betöltésre került a MOKKA-ODR-be; egyelőre 4000 rekordnál tartanak. Ezen kívül még rengeteg újdonság és hasznos funkció jelenik meg, például a kérések élettörténete nyomon követhető, egyes státusváltozásokhoz üzenetküldés is kötődhet, amit a kérő és szolgáltató könyvtár egyaránt láthat; olvasói adatbázisba regisztrált olvasók is indíthatnak kérést abba a könyvtárba, ahová be vannak iratkozva; az egyes kérésekhez költségek is csatolhatóak.
Jómagam alig várom már, hogy használható legyen a közös katalógus, megkönnyítené a dolgunkat, főleg hogy egyetlen felületen lehetne keresni és a kéréseket is feladni. Addig is napi munkám során mindenképpen arra törekszem, hogy olvasóink nem csak a saját állományunk, hanem a teljes dokumentumellátási-rendszer elégedett felhasználói legyenek, és minél gyorsabban jussanak hozzá a számukra fontos dokumentumokhoz.

JEGYZETEK

1 Nagy László: A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár újjáépítése. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2008. 7. sz. 37. p.
2 Bánkeszi Katalin-Koltay Klára: Mi újság a MOKKA háza táján? A közös katalógus továbbfejlesztése az Országos Dokumentumellátó Rendszer és a könyvtárak szolgálatában. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2011. 2. sz. 47. p.

Címkék