Gondolatok…*

Kategória: 1998/ 5

Elöljáróban le kell szögezni, hogy az elmúlt években döntően megváltozott a könyvtárak hagyományos funkciója. A dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása helyébe az információk szolgáltatása került előtérbe.

A dokumentumok birtoklása mellett és/vagy helyett fontosabb az információhoz való hozzáférés biztosítása. A könyvtáraktól ma már nem várható el, hogy arra az esetre gyűjtsék a dokumentumokat, ha potenciálisan szükség lenne rájuk, hanem éppen akkor legyenek képesek fellelni és rendelkezésre bocsátani azokat, amikor igénylik. Tehát a fejlődés trendje, eltérően a klasszikus könyvtártól – amelynek még ma is egyik mérőszáma a birtokolt dokumentumok száma – az információs központok, az információ-elérési bázisok kialakulása. Ezek mérőszáma nem az állomány nagysága, hanem a nyújtott információ gyorsasága és pontossága.

A fejlesztési stratégia felhasználó- és problémaorientált: az alapvető cél az, hogy a szolgáltató az információ eszközével segítséget nyújtson a felhasználók feladatainak és problémáinak megoldásához, a döntések előkészítéséhez. Elvi alapja az információ azon értelmezése, amely szerint csak a valamely probléma megoldásához szükséges, ismeretgyarapodást eredményező közlés, dokumentum tekinthető információnak. A fejlesztés irányait az határozza meg, hogy – a könyvtárnak mely felhasználókat kell kiszolgálnia;

 • e felhasználóknak mely feladatok, problémák megoldásához, milyen típusú döntések meghozatalára van szüksége információra;
 • a szükséges információk biztosításához milyen típusú szolgáltatásokat kell nyújtania, és mely szolgáltatások könnyíthetik meg leginkább a problémák, feladatok megoldását;
 • milyen módon fokozható a könyvtári és tájékoztatási munka hatékonysága. Ehhez olyan dokumentumszolgáltatást kell megteremteni, hogy a felhasználók akkor is hozzáférjenek az adott szakterület irodalmához, ha az könyvtárukban vagy az országban nem található meg.

Tehát a könyvtáraknak meg kell oldaniuk

 • a világ teljes publikus dokumentumterméséből a tájékozódás lehetőségét,
 • a primér információ iránti igény kielégítése céljából ehhez a hazai lelőhely megállapításának lehetőségét,
 • a primér információ bárhonnan történő beszerzésének és bárhová eljuttatásának lehetőségét.

Az állománygyarapítás kontra hozzáférés kérdésben határozottan a hozzáférés, a dokumentumszolgáltatás irányába kell elmozdulni.

A könyvtárak szakmai tevékenységét, szolgáltatásait alapvetően az határozza meg, hogy mely felhasználókat kell kiszolgálniuk.
A BME KTK felhasználói magától értetődően

 • a BME magyar és külföldi hallgatói,
 • az egyetemi oktatók, kutatók,
 • az egyetem dolgozói,
 • más felsőoktatási intézmények hallgatói,
 • a külső felhasználói kör.

Az egyetemen belüli felhasználók kiszolgálásán túlmenően tehát a könyvtárra feladatok hárulnak a külső felhasználói kör vonatkozásában is, nevezetesen képesnek és alkalmasnak kell lennie arra, hogy kiszolgálja

 • az ország más műszaki egyetemein dolgozó felhasználókat;
 • a felsőfokú műszaki oktatás és kutatás tekintetében állami, nemzetközi felhasználókat;
 • a matematika, fizika, szerves kémia területén országos felhasználói kört;
 • az ipari kutatás és fejlesztés terén jelentkező vállalati, intézeti felhasználókat.

Az állománygyarapítás problémái

A beszerzési keretek reálértékének csökkenése az elmúlt években jelentős mértékben szűkítette a magyarországi könyvtárakban a dokumentumok számát. A külföldi könyvbeszerzés volumenének folyamatos mérséklődése mellett 10 év alatt mintegy 40%-kal csökkent a külföldi folyóiratok száma. Míg 1985-ben 20 625 folyóiratféleséget fizettek elő a hazai könyvtárak, addig ez a szám 1996-ra 12 454 címre csökkent. Az előfizetett példányszám tekintetében a csökkenés 38%-os volt ugyanezen időszak alatt. Folyamatosan növekszik azon megszüntetett előfizetések száma is, amelyek egyedüli példányként találhatók az országban.

A központi költségvetés helyzete az eljövendő néhány évben is olyan lesz, hogy a felsőoktatásnak valószínűleg kevesebbel kell majd többet elérnie. Közhelynek számít, de valójában illúzió az a megállapítás, hogy a hazai állományfejlesztés legelső feltétele a nagyságrenddel nagyobb financiális lehetőség. Ennek megléte magával vonná a mennyiségileg és minőségileg magasabb szintű állománygyarapítást, a magasabb fokú szervezettséget. A könyvtáros társadalomnak fel kell ismernie a koordináció–kooperáció, az összefogás szükségességét.

A szűkös anyagi lehetőségek valamelyest ellensúlyozhatók az erők összesítésével:

 • a gyűjtőkörök pontosítása,
 • kooperatív állománygyarapítás,
 • egyeztetett folyóirat-rendelés,
 • egymás állományáról kölcsönös tájékoztatás,
 • könyvtárközi kölcsönzés elektronikus úton,
 • adatbázisok együttes előfizetése révén

és így tovább.

A felsorolt lehetőségek közül – több felsőoktatási és országos szakkönyvtár közreműködésével – mára jelentős eredmények valósultak meg: pl. a “Közelkat” (közös felsőoktatási könyvtárközi lekérdező rendszer), amely különféle hazai könyvtári rendszerek és az intézmények katalógusainak együttes lekérdezését oldotta meg. Vagy a SwetScan folyóirat tartalomjegyzék szolgáltatás adatbázis együttes előfizetése és szolgáltatása.

* A szerző jelen hozzászólásával együtt a BME KTK helyzetéről, fejlesztésének súlypontjairól szóló tanulmányát is eljuttatta szerkesztőségünkbe. Ezt júniusi számunkban közöljük.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)