Az MKE 44. Vándorgyűlésének ajánlásai

Kategória: 2012/ 8

A Bibliográfiai Szekció ajánlása
A nemzeti kultúra megmaradásának záloga a teljes kulturális örökség digitalizálása, majd mindenki számára hozzáférhetővé tétele oly módon, hogy a hozzájuk kapcsolható adatok legyenek egy közös nemzeti névtérbe rendezve. A névtér létrehozásában, építésében kulcsszerepet kell kapniuk a feldolgozó munkatársaknak valamennyi közgyűjteményben.

A Helyismereti Szekció ajánlása
Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szekcióülésének egyik legfőbb eredménye, hogy ismételten hangsúlyozta a közgyűjtemények együttműködésének fontosságát, és az internetes eszközök új formáinak alkalmazását a helyismereti munkában.
Az előadásokban bemutatott példák bizonyítják, a fiatal generáció érdeklődése felkelthető a könyvári, levéltári, múzeumi gyűjtemények iránt.

A Jogi Szekció ajánlása
A könyvtárak küldetése, hogy az ún. digitális korszakunkban megbízhatóan, magas színvonalon, a folyamatosan változó társadalmi környezethez és a felhasználói igényekhez igazodva jogszerű tartalmakat legálisan szolgáltassanak, és ebben a tevékenységben szorosan együttműködjenek a könyvhasználókkal.
Szeretnénk biztosítani az MKE vezetőségét, a kulturális szféra miniszteriális irányítóit, hogy a Jogi Szekció tagjainak szakmai munkájára, innovatív elképzeléseire, inspiráló meglátásaira mindenkor stabilan számíthatnak, és szeretnénk is részt venni azokban a jogszabályi előkészítő munkákban, azokban a folyamatokban, amelyek arra hivatottak, hogy a Lao-Ce által 1500 évvel megfogalmazott gondolat napjainkban igazán valósággá (vagy virtuális valósággá?) válhasson:
“Nem kell, hogy a küszöböt átlépjed
S a világot mégis megismerheted.”

A Könyvtárostanárok Egyesülete és a Gyermekkönyvtáros Szekció ajánlása
A gyermek számára fontos az állandóság és a biztonság. Csak ilyen környezetben lehet szárnyalni. Ezt támogatja a könyvtár a szolgáltatásaival, valamint a könyvtáros a szaktudásával és inspiráló személyiségével. Mindez csak stabil szakmai és anyagi háttérrel lehetséges, így valósulhat meg az innováció.

A Mezőgazdasági Szekció ajánlása
A mezőgazdasági könyvtárak több évtizedes, évszázados múltja olyan stabil alap, amely munkatársainkat innovatív megújulásra inspirálja.

A Múzeumi Szekció ajánlása
A múzeumi könyvtárosok meggyőződése, hogy a hosszú évek alatt összegyűlt állományuk megőrzése az az alap, amely elengedhetetlen a további fejlődéshez és a korszerű szolgáltatások nyújtásához.

A Műszaki Könyvtáros Szekció ajánlása
A Műszaki Könyvtáros Szekció létrejötte óta mindig is a technikai haladás élvonalának információt kívánta szolgáltatásaival elősegíteni és eljuttatni a felsőoktatáson át a vállalati könyvtárakig, az információs bázisokon keresztül az ismeretterjesztésig minden érdeklődőhöz.
Most itt Győrben is az autós világ csúcstechnikája minél szélesebb körű ismertté tételén kívántunk dolgozni, és eredményeit közkinccsé tenni mind a diákok, mind minden magyar könyvtárhasználó részére. Ezért fogunk tevékenykedni, remélhetőleg a nagy múltú MKE-vel közösen az elkövetkező évtizedekben is.

Az Olvasószolgálati Szekció ajánlása
A könyvtárak stabilitásának biztosítása hosszú távú célunk kell, hogy legyen.
Innovatív megoldásokkal a felnövekvő nemzedék igényeihez igazodva tegyük lételemmé létjogosultságunkat.
Együttműködve különféle intézményekkel és civil szervezetekkel, teremtsünk meg az esélyegyenlőséget, hogy a tanulás, a tanulás támogatása, az olvasás öröme és a könyvtári szakemberek munkája hosszú távú és gyümölcsöző befektetés legyen.

A Társadalomtudományi Szekció ajánlása
A könyvtár, a könyvtáros szerepe és feladata folyamatosan változik, így minden új számítástechnikai lehetőséget ki kell használni annak érdekében, hogy az olvasót (hallgatót, oktatót, kutatót, helyi lakosokat) bevonzzuk a könyvtárba és bevonjuk az információszolgáltatásba.

A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció ajánlása
Az EISZ a kutatási infrastruktúra fontos része, amelynek stabil működése nemzeti érdek.
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a hazai tudományos publikációk legfontosabb adatszolgáltatója, amelyben a tudományos és szakkönyvtárak szerepe meghatározó.
A könyvtárak a felsőoktatási intézmények fontos partnerei az e-tananyag fejlesztésében, az információszolgáltatásban és a hallgatók kutatás-módszertani felkészítésben.

A Zenei Szekció ajánlása
A személyiségünk stabilitásához, az önazonosságunk megőrzéséhez a zene hallgatása és befogadása egy olyan út, amelyben olvasó és zenei könyvtáros együtt halad a könyvtárak innovatív tereiben, inspirálva olvasóinkat az önképzésre vagy akár a kulturális különbségek kezelésének elősegítésére.

A Kovács Máté Alapítvány emlékülésének ajánlása
A negyven esztendeje elhunyt Kovács Máté szellemi öröksége ma is innovációra inspirálja, sarkallja a jelen könyvtáros nemzedékeit. Példája arra ösztönöz, hogy minden körülmények között próbáljuk megragadni a lehetőségeket küldetésünk teljesítésére.

A Kerekasztal-beszélgetés ajánlása
A kerekasztal-beszélgetésen két ajánlás született, a könyvtárigazgatók a pályakezdőkhöz, a pályakezdők pedig a vezetőkhöz szóltak.
Az igazgatók szerint a pályakezdők nem eléggé motiváltak, és az álláskeresés terén mutatott aktivitásuk is sokkal kisebb az elvártnál. Bakos Klára elnök asszony Seneca-idézeténél maradva, “olyan, mintha szélcsendben próbálnánk vitorlát bontani…”
A pályakezdők véleménye szerint szakmánk szépségét annak olvasóközpontúsága adja, ami egyenlő az emberközpontúsággal. Így a pályázatok lebonyolítását végző személyektől kicsit több emberséget kérnének, ha nem őket szeretnék leendő munkatársnak, legalább értesítsék őket erről.

(Győr, 2012. július 14.)

Címkék