A PULMAN-program

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-projekt az Európai Unió “Információs Társadalom Technológiái” kulcsakciója keretében a közkönyvtárak, helyi múzeumok és levéltárak együttműködésének és teljesítményének erősítésére indult 2001-ben. Közvetlen előzménye a Európai Közösség korábbi pályázati periódusában a Publica nevű program volt. A projekt tevékenysége szervesen kapcsolódik az eEurope akciótervhez, amely többek között a modern közszolgáltatások fejlesztését is tartalmazza, mint pl. az e-kormányzat, e-tanulás, e-egészségügy stb. A projekt fokozott figyelmet szentel a közkönyvtárakban történő internethasználattal kapcsolatos gyakorlati ismeretek fejlesztésének. A PULMAN-projektben 26 európai ország dolgozik, számuk további tízzel bővült a földrajzi kiterjesztést szolgáló PULMAN-XT kapcsolódó program elindulásával. Magyarország a kezdetektől részt vesz a PULMAN tevékenységében, az ország képviselője a Publika Magyar Könyvtári Kör volt a most záródó periódusban, koordinátora Billédiné dr. Holló Ibolya.

A programnak valóban sikerült megvalósítani az európai összefogást a közgyűjtemények területén. Egyik legfontosabb kézzel fogható eredménye egy 20 nyelvre lefordított útmutató1, amely európai szinten a digitális formában meglévő közkönyvtári szolgáltatásokat tartalmazza, természetesen linkekkel a szolgáltatások forrásaihoz. Az útmutató három szélesebb területtel foglalkozik: társadalompolitika, menedzsment és technikai kérdések. A program magyarországi szervezői különös figyelmet fordítottak rendezvényeik során a hátrányos helyzetű felhasználóknak nyújtandó szolgáltatásokra.

Ezt jól mutatja azon hazai rendezvények sorozata, amelyek a projekt keretei között zajlottak: valamennyien jól emlékezhetünk pl. a 2002 tavaszán tartott szolnoki konferenciára, amelyen a digitális útmutató bemutatása mellett hangsúlyosan szerepelt a hátrányos helyzetű olvasók számára nyújtandó szolgáltatások kérdése is; az utóbbi idők megerősödő kezdeményezései erre a rendezvényre vezethetők vissza.

A PULMAN egy másik jellegzetes feladata a könyvtárak, múzeumok és levéltárak helyi együttműködésének elősegítése. Szemben a közgyűjtemények európai együttműködési hálózatának kialakítására alakult Cultivate-projekttel, sikerült előkészítenie a helyi együttműködés alapjait. A Cultivate-projekt az Európai Unió következő periódusában nem folytatódik, “bukásának” tanulsága számomra az volt, hogy a magasabb szintű (országos, majd európai) együttműködés csak a valóban működő helyi közös munkákra épülve képzelhető el. Ezt az alapozó munkát végezte-végzi a PULMAN, felismerve az alulról építkezés fontosságát. Ezt a keretei között tartott közös rendezvények is alátámasztják: a már említett szolnoki konferencia után pl. a Szentendrén tartott találkozón nagy sikerű előadások hangzottak el a levéltárak és múzeumok digitalizálásának témakörében.2

Visszatérve a PULMAN általános menedzsmentjére, a program impozáns eredményeket tudhat magáénak. A már említett útmutató megjelentetése mellett valamennyi résztvevő ország elkészítette a maga országjelentését a közkönyvtárakra vonatkozóan, amelyek nagy része szerepel az egész Európa közkönyvtárait összefogó ún. NAPLE-jelentésben3. Az egységes szempontok alapján összeállított dokumentumok tényanyaga lehetőséget nyújt az országonkénti összehasonlító elemzésre, mint amilyet a program kiadványában, a PULMAN Express utolsó számában statisztikai elemzés formájában meg is jelentettek.4 A közvetlen szakmai kapcsolatok fejlesztését segítette elő, hogy a projekt keretében több, mint 70 könyvtári szakember vehetett részt speciális tréningeken Európa vezető közkönyvtáraiban. Magyarországról két kolléga vett részt a Finnországban és Görögországban tartott tanfolyamokon.

A nemzeti konferenciákon, amelyek többségét 2002 őszén tartották, több, mint 2500 vendég vett részt mindhárom közgyűjteményi szektorból, a legtöbb rendezvényen az egyes országok szakmapolitikai irányítói is előadásokat tartottak. Valamennyi nemzeti találkozó három fő témakört járt körül: a PULMAN-útmutató kérdését, a közkönyvtári stratégiákat, valamint a könyvtárak, múzeumok és levéltárak hatékonyabb együttműködésének lehetőségeit.

Március 13–14-én került sor a projekt összegző konferenciájára a portugáliai Oeiras városában. A konferenciára a PULMAN-koordinátorok mellett 41 európai ország politikusait (kulturális minisztériumi vezetők), valamint vezető szakembereit hívták meg a szervezők, a résztvevők száma 170 fő volt.

A megbeszélés plenáris részében a portugál kulturális miniszter és az Európai Bizottság információs társadalomért felelős vezetőjének köszöntője után a projekt menedzsere, Rob Davies beszámolt a PULMAN-program eredményeiről: az útmutató megjelenését követően több résztvevő országban kezdődött meg komoly formában a közkönyvtárak stratégiai tervezésének munkája. A program eredményének tekinthető a könyvtárak, múzeumok és levéltárak helyi összefogásának néhány példája is.

Ezután a konferencia szekciókban folytatta munkáját. Ezek a következők voltak: “Demokrácia és állampolgárság”; “Gazdasági és társadalmi fejlődés”; “Élethosszig tartó tanulás” és “Kulturális sokszínűség”. Természetesen ezen témák kapcsán mindenkor a könyvtárak szerepe került az előadások fókuszába. A rendkívül informatív előadások a program keretében elindított helyi és országos kezdeményezésekről tudósították a hallgatóságot.

Én magam az első szekció prezentációit kísértem figyelemmel. Mary Rowlatt (Essex County Libraries, Chelmsford) előadása az angliai Essex megyében kialakított elektronikus önkormányzati portál fejlesztéséről számolt be, arról a törekvésről, hogyan tervezik 2005-ig mindenki számára elektronikusan elérhetővé tenni a helyi kormányzati, helytörténeti, egészségügyi és természetesen a könyvtári információkat.

A következő előadás a Rijekai Városi Könyvtár projektjét mutatta be, amelynek keretében a könyvtárosok jelentős lépéseket tettek a város tinédzsereinek könyvtárba szoktatásáért. Személyre szabott programok, kiscsoportos foglalkozások rendezése segített abban, hogy a fiatalok nem veszítették el kapcsolatukat az olvasással, és továbbra is a könyvtár rendszeres használói maradtak. A szekció harmadik előadásában a Helsinki Városi Könyvtár kísérletével ismerkedhettünk meg, amely a könyvtári szolgáltatásokat kivitte az épület falai közül, és bevásárló központokban, aluljárókban ajánlja fel az információkat az utca emberének. A projekt elnevezése (Information Gas Station) mutatja a szervezők azon törekvését is, hogy egyre nagyobb teret kap az információszolgáltatásban az önkiszolgálás, a lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása az önálló információszerzésre.

A többi szekció előadásait a későbbiekben a szekcióvezetők összefoglalói alapján tekintették át a résztvevők. A minisztériumi tisztségviselők külön szekció keretében ismerkedtek meg a PULMAN céljaival, egyhangúan támogatták a jövőre vonatkozó akciótervét, és ígéretet tettek a program anyagi támogatására is. Külön érdekessége a konferenciának, hogy a szervezőknek a legtöbb európai ország valóban felelős szakmapolitikusait sikerült mozgósítaniuk, a miniszteri szinttől az államtitkárokon keresztül a szakmai osztályok vezetői így közvetlenül kapcsolatba kerültek a résztvevő szakemberekkel, felelős Európai Uniós tisztviselőkkel és a program menedzsmentjével.

A konferencia második napján általános tájékoztató hangzott el a 2004-ben esedékes újabb Európai Uniós pályázati kiírás részleteiről a 6-os keretprogramon belül. Az Európai Unió tisztségviselői az eddigi eredmények ismeretében bíztatták a PULMAN-projekt vezetőit a további pályázati lehetőség kihasználására. Rob Davies, a projekt koordinátora bejelentette, hogy a 2004-es kiírásig átmeneti megoldást kell keresni, ami pénzügyileg is biztosítja a PULMAN működésének folyamatosságát. Erre külön pályázatot adnak be, amelyhez a résztvevő országok minisztériumainak szándéknyilatkozata szükséges. Ez magyar részről már megtörtént, reméljük az áthidaló pályázat sikeres lesz.

Ezután került sor a konferencia talán legnagyobb fontosságú eseményére, az oeirasi felhívás végleges szövegének elfogadására. A felhívás a közkönyvtárak megnövekedett szerepével foglalkozik, a társadalom újabb kihívásainak megfelelő területeken. A nagy hatású kiáltvány hosszú távon meghatározza a közgyűjtemények leendő feladatait, tevékenységi körét. A dokumentum magyar fordítása is elkészült, olvasóink beszámolóm után tanulmányozhatják.

Reméljük, Magyarország a következő periódusban is tevékeny részt vállal különböző Uniós projektek keretein belül a könyvtárak hazai és nemzetközi fejlesztésének munkálataiban, ennek érdekében rengeteg még a tennivalónk.

JEGYZETEK

Magyar fordítását ld.: http://www.ki.oszk.hu/pulman/dg/index.html
A 2002. október 4-én tartott workshop programját ld. Billédiné Dr. Holló Ibolya NKA számára készített beszámolójában: http://www.ki.oszk.hu/pulman/nkabeszamolo.html
A jelentés címe: The report on the public library in the electronic world: a survey initiated by National Authorities of Public Libraries in Europe. (Jelentés a közkönyvtárakról az elektronikus világban: a NAPLE által kezdeményezett áttekintés) http://www.bs.dk/naple/survey.pdf
Fuegi, David–Jennings, Martin: Public Libraries in Europe: a statistical view. – Pulman Express: Special Conference Edition. 2003. March 24–27.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)