Könyvtári honlapból egészségügyi szakportál

Kategória: 2011/ 8

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a TÁMOP 3.2.4 pályázaton nyert pénzösszeggel, az IQSYS Zrt. munkatársai, fejlesztői révén a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtárának honlapja egészségügyi szakportállá alakult. Mit is jelent ez a – vélhetően a maga nemében, kórházi könyvtárak közt egyedülálló vállalkozás – a felhasználók számára?

Előzmények

Az 1998-ban létrehozott – akkor még a Deák Ferenc Megyei Könyvtárhoz csatolt – honlapunk webcíme www.zmkok.hu. Online katalógusunk 2001 júniusától működik. 2003-tól önálló URL-címmel, online tájékoztatás- és látogatási számlálóval rendelkezünk. 2004-től az “eMagyarország pont” részeként is elérhető honlapunk. 2007-ben történt újabb tartalmi, formai átalakítás eredményeként fórummal és oldaltérképpel bővültünk.
2008. február-márciusában az “eMagyarország pontoknak” nyújtott lehetőségként az IVY Magyarország Kft. eMagyarország Varázsló csapata eMagyarország Honlapépítő komplett weboldalkészítő programjával nyert új arculatot weboldalunk. Ugyancsak ezen időszak eredménye, hogy útvonalmutatóval, belső keresőrendszerrel bővültek honlapunk szolgáltatásai.

Arculatváltások az idők folyamán

1998

2004 

2008

 A honlap látogatottsága

 

Tartalom- és szolgáltatásfejlesztés

Az indulásnál a könyvtárral kapcsolatos legszükségesebb információk mellett – a nyomtatott dokumentumokról való tájékoztatásként – az újdonságjegyzék és a kurrens folyóiratok jegyzéke szerepelt. A későbbiekben online katalógussal, a könyvtárunk által előfizetett vagy szabadon elérhető szakadatbázisokról szóló információkkal, elektronikus folyóiratok – nyelv- és betűrend szerint csoportosítva – hozzáférésének biztosításával, valamint a betegtájékoztatással bővítettük a kínálatot.
Az online tájékoztatás igénybevételének lehetősége már egy új lépcsőfokot jelentett. Virtuális szolgáltatásainkat a könyvtár saját kiadványaival és a honlap jellegének megfelelő “hasznos linkek” gyűjteménnyel tettük teljesebbé.
Idővel az általunk nyújtott tartalmak és elektronikus szolgáltatások köre tovább bővült. Ennek eredményeként az erre a célra szerkesztett űrlap révén tudtuk fogadni a könyvtárközi kéréseket, külön menüpont segítette a szakembereket a távoktatásról szóló tájékozódásban, a kórház orvosainak, szakdolgozóinak tudományos tevékenységét a ZMK-Teka adattár révén tettük elérhetővé, visszakereshetővé, miközben megfelelő oldaltérkép segítette a honlapon való eligazodást.
Honlapunk fejlesztése során – amennyire lehetőségeink engedték – mindenkor igyekeztünk szem előtt tartani az Európai Minerva Konferencia (2003. november 21-22.) Minőségi Munkacsoportjának kulturális honlapokra vonatkozó minőségi elveit. Szándékaink szerint próbáltunk megfelelni az átláthatóság, hatékonyság, karbantartottság, elérhetőség, felhasználó-központúság, interaktivitás, többnyelvűség, átjárhatóság, jogkövetés, hosszú távú megőrzés követelményei közül egyre többnek.

A 2011-re megvalósult fejlesztések pénzügyi hátterét a pályázat biztosította.

Pályázat, célkitűzés, célközönség, partnerség

A portálfejlesztés céljait szolgáló befogadott pályázatunk a “TÁMOP 3.2.4-08/2009-0068 Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” címet viselte. Szakkönyvtárunk jellegéből adódóan ezen kívánalmaknak az egészségügy, az orvosi, ápolási ismeretek, a betegtájékoztatás vonatkozásában kívántunk megfelelni. Munkánk alapelve, hogy az orvosok, szakdolgozók a folyamatosan megújuló szakismeretekkel való lépéstartásból, önképzési igényükből adódó időterhelésük, energiájuk elsősorban ne az információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáférésre – adatbányászásra -, hanem sokkal inkább azok értelmezésére, feldolgozására, alkalmazására fordítódjék. Elfogadott szakmai tervünk, az arra megítélt forrás ritka, hosszú távon ható nagy lehetőség a jogos felhasználói igények mind testreszabottabb, mind teljesebb, gyorsabb, szakszerűbb kielégítésére.
Szakportálunk működtetésének célja az egészségügyi szakmai és betegtájékoztatás. A gyógyításhoz, az ezzel összefüggő oktatáshoz, kutatáshoz, valamint az egészséges életvitelhez szükséges információk szolgáltatása, publikálása, áttekinthető portálon való megjelenítése – bárki számára könnyen elérhető módon, földrajzi és időbeli korlátok nélkül. Továbbá folyamatosan támogatjuk ezen témával kapcsolatos ismeretek és felhalmozott tudás hozzáférhetőségét, áttekintését, elsajátítását 7/24 órás szolgáltatás keretében.
Célközönségünk elsősorban a Zala Megyei Kórház orvosai, szakdolgozói és a kórház vonzáskörzetéhez tartozó egészségügyi szakemberek, valamint a laikus felhasználók. Mindazok, akik munkájuk, élethelyzetük, egészségi állapotuk, érdeklődésük szerint szükségesnek érzik az egészségügyi információkhoz való hozzáférést.
A portál általános funkcionalitásáról érdemes tudni, hogy az orvosi/egészségügyi weboldalak, elektronikus tudásbázisok, adatbázisok, e-könyvek, e-folyóira-
tok egy felületről való használatát biztosító integráció mellett a könyvtári adatbázisok, adattárak integrációja is megvalósul. Az esélyegyenlőséget is szolgálja megvalósítandó portálunk, amikor használói ennek weboldalairól is tájékozódhatnak, hogy milyen problémával, mikor, kihez forduljanak egészségük megőrzése, védelme érdekében. Ugyanennek a célnak jegyében kell hogy elkészüljön a portál akadálymentes változata, segítendő a vakok és gyengénlátók webhasználatát.
Tervünk valóra váltásához az elnyert 6,2 milliós anyagi támogatás, valamint az IQSYS Zrt. partnersége is garanciát jelent.

Menürendszer, jogosultságok, egyedi és nem egyedi szolgáltatások

Portálunk nyitó oldalán a könyvtár logója, jelmondata és a főmenük találhatók. Bemutatkozó mondataink portálunk céljáról és szolgáltatásairól nyújtanak eligazítást, tájékoztatást.
Itt nyílik lehetőség az igény szerinti regisztrációra, aminek jelentősége a – jogosultságokhoz kötött – különböző tartalmak, szolgáltatások elérhetőségénél van. A regisztrációt igénybe venni nem kívánó látogatótól, a – könyvtáros által jóváhagyott – könyvtári tagon keresztül az orvos felhasználóig terjedhet a felhasználók személyének, jogosultságainak köre.
A Hírek – minden más honlaphoz, portálhoz hasonlóan – a fenntartó működésének egyfajta “tükörképe”, követi az intézmény fontosabb eseményeit.
A Rólunk főmenühöz elég gazdag, bő tájékoztatást nyújtó menüsor tartozik. Itt kaptak helyet a küldetésnyilatkozatról, nyitva tartásról, elérhetőségről, könyvtártörténetről, könyvtárhasználati szabályokról, valamint a könyvtári szolgáltatásokról szóló információk.
A Munkatársaink menüpont mögött a könyvtárosok nevén, e-mail címén kívül az ő közleményeik, előadásaik is elérhetők időrendben, az adott évszámra kattintva.
A rendezvények címszónál a könyvtár által szervezett szakmai programokról tájékozódhatunk.
Az interaktivitás jegyében a honlap látogatói a véleményeknél, észrevételeknél, valamint beszerzési javaslatoknál lévő e-mail címen írhatnak a könyvtárosoknak tapasztalataikról, kívánságaikról vagy megvásárlásra ajánlott kiadványokról.
A Keresés- és kölcsönzés menüponton belül végezhetünk egyszerű és részletes keresést, a kiválasztott adatbázis (forrás) nyelvétől függően magyar vagy angol nyelven. Az egyszerű keresésnél egy fogalom, míg a részletesnél a kívánt dokumentumra vonatkozó cím, szerző, tárgyszó alapján juthatunk a releváns találat(ok)hoz. A kiválasztott dokumentumot – kosárba helyezéssel – csak a regisztrált olvasó igényelheti a könyvtártól. Ha a kívánt dokumentum nincs a találati lista halmazában, akkor az előjegyzések és igénylések menüpont egyedi igény feladása mezőinek kitöltésével jelezhetik az olvasók dokumentumigényüket.
Korábban az online katalógus kizárólag a saját állományunkban lévő dokumentumról, sikertelen keresés esetén annak hiányáról tájékoztatott. Most ezt a lehetőséget sokszorozza meg, tágítja ki a Z39.50 protokoll révén végezhető egyidejű közös keresés az MTA Könyvtára, a Magyar Országos Közös Katalógus, az Országos Széchényi Könyvtár, SOTE Egyetemi Könyvtár, SZTE Egyetemi Könyvtár, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Pécs) katalógusaiban, továbbá a Library of Congress katalógusában, a PubMed adatbázisában.
Hihetetlen mértékű, nagyléptékű minőségi változás a Kérdezd a… funkción belül: a könyvtároshoz, orvoshoz lehet kérdéseket intézni a portálon keresztül. Ha egy szolgáltatásról elmondható, hogy interaktív és személyre szabott, akkor ez az a kategória. Mire vállalkozhat a kapott kérdés kapcsán a könyvtáros?
Mindenekelőtt arra, hogy objektív, hiteles információt nyújt orvostudományi, egészségügyi témákról, legyen az tudományos vagy népszerűsítő jellegű. Ugyanakkor nem ad(hat) tanácsot, hiszen az az orvos, gyógyszerész feladata. Az orvosok, ápolók mélyebb szintű tájékoztatásának sem ez a helye. Nem vállalja kiadványok elemzését, tartalmi kivonatok készítését, feltételezések, vélemények közvetítését. Nem teljesítünk fordításra, kvízfeladatok megoldására vonatkozó kéréseket. Nem vállaljuk orvosi zárójelentés vagy lelet “értelmezését.” Orvoshoz kérdést csak regisztrált látogató intézhet. A laikus kérdését – ami az illető döntésétől függően lehet publikus vagy nem – a könyvtáros továbbítja a megfelelő szakemberhez. Nem mindennapi lehetőségként, előzetes regisztrációt követően – teljes adatbiztonság mellett – adottak a feltételei az orvos-orvos közti kommunikációnak is, ami mintegy “virtuális konzílium”-ként működik.
A Tudástár-nak külön publikus és szakmai oldalai vannak. Az utóbbi használatához – értelemszerűen – csak regisztrált szakemberek kapnak jogosultságot. A laikus érdeklődők a Tudástár publikus weboldalain elektronikus egészségügyi ismeretterjesztő folyóiratokban, könyvekben böngészhetnek, vagy tájékozódhatnak e linkcentrum keretei közt a betegeket segítő szervezetekről, alapítványokról, de akár kereshetnek orvosok, intézmények közt is. A Tudástár szakmai oldalain – többek között – e-orvosi folyóiratok, e-orvosi könyvek, módszertani levelek, szakmai protokollok, irányelvek, minimumfeltételek segítik a szakemberek gyors információhoz jutását, munkáját; míg a távoktatás menüpont mögötti tartalom önképzésükhöz nyújt támogatást.

 

Egészségügyi szakportálunk sajátos, egyedi szolgáltatásaként e főmenü keretében ismerhetők meg a könyvtár által szerkesztett kiadványok, a ZMK Teka adattárából pedig a kórház orvosainak, szakdolgozóinak tudományos előadásairól, közleményeiről tájékozódhatunk. További böngészésre kínál módot a szakmai linkcentrum, ahol magyar és külföldi szakmai társaságokról, szervezetekről, hazai és nemzetközi konferenciákról tudunk információhoz jutni.
Lehetőséget teremtettünk szakmai levelezőlistákra való feliratkozásra, különböző orvos szakmai weboldalak, portálok megismerésére, információforrásként való használatára is.
A szolgáltatások kiegészítő elemeiként mindenképpen figyelmet érdemel az alap statisztikai modul, valamint az alap dokumentumküldő modul. Előbbi a könyvtár online szolgáltatásainak igénybevételéről készít statisztikát az egységes webfelületen. A statisztikai modul a linkgyűjtemény egyes linkjeire való kattintásokat számlálja, amik a könyvtár szolgáltatásaihoz való általános hozzáférést jelzik. A dokumentumküldő modul elsősorban a könyvtárközi kölcsönzés modulhoz kapcsolódik. Külön jogosultsághoz kötötten a beíratkozott olvasók, illetve a csatlakozott könyvtárak számára biztosítja a dokumentumok e-mailben történő küldését.
Talán azt sem érdektelen tudni, hogy a portállátogatót minden funkció, menü esetében megfelelő tájékoztatás, ismertetés segíti annak használatában.

Záró gondolatok

Egészségügyi szakportálunk megvalósítása, működtetése egyik garanciája, hogy a megváltozott olvasói, felhasználói igényekre a XXI. század kívánalmainak megfelelő elektronikus könyvtári szolgáltatásokkal reagáljunk. A megvalósításba, fenntartásba fektetett pénz, idő, energia – reményeink szerint – leginkább orvosaink, szakdolgozóink naprakész tudásában, az ő gyógyító-, oktató- és kutatómunkájuk folyamatosan magas színvonalában, a hozzájuk forduló betegek, érdeklődő laikusok ez irányú tájékozottságában, életmódjukra gyakorolt hatásában lesz tettenérhető.
A nyitó oldalon lehetőséget biztosítottunk visszajelzések számára: “Észrevételeket, javaslatokat info@zmkok.hu címre várjuk”.
Kérjük, tekintse meg a www.zmkok.hu címen található webhelyet, s éljen Ön is a visszajelzés, véleménynyilvánítás lehetőségével!

Irodalom

Schmidtné Farkas Mária: Virtuális egészségügyi információk szakembereknek, laikusoknak. Barangolás a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtárának honlapján [elektronikus dokumentum, prezentáció]
Ajánlat – Egészségügyi szakkönyvtári portál létrehozására a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár részére a TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázat keretében, IQSYS Zrt. 2010. július 19. [Kézirat]
Zala Megyei Kórház egészségügyi szakkönyvtári portál – Felhasználói kézikönyv V 2.1., IQSYS Zrt. [Kézirat]
Beke Gabriella: Könyvtár az élethosszig tartó tanulás szolgálatában. = Kór-Lap, 2010. 10. sz. 2. p.
Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár – 2010. évi beszámoló, 2011. évi munkaterv [Kézirat]
Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár – 2008. évi beszámoló, 2009. évi munkaterv [Kézirat]
Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár – 2005. évi beszámoló, 2006. évi munkaterv [Kézirat]

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (12) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (6) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (8) (1) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (5) (3) (10) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (3) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (7) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (4) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (1) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (23) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (12) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (4) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (45) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)