A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 42. vándorgyűlése Baján

Kategória: 2010/ 8

I. rész

2008-ban Baján új főiskolai könyvtár épült, Puhl Antal, Ybl-díjas szentendrei építész tervei alapján. A pályázat elindítója és kezdeményezője Albertné Herbszt Mária volt, 2006-ban megtörtént az alapkőletétel, és a tervek megvalósítása Majdán János rektor vezetői tevékenysége idejére tehető. A főiskola két szakkönyvtára gyönyörű környezetbe, a Sugovica partján megépült új épületegyüttesbe költözött. Ennek a nagy beruházásnak köszönhetjük a könyvtári integrált rendszer legújabb verziójának (Aleph 500) megvételét, a nagyarányú technikai fejlesztéseket. Könyvtárunkban több, mint ötven számítógép segíti olvasóinkat, amelyek használata minden látogatónk számára ingyenes. A háromszintes, légkondicionált épület kellemes időtöltést ígér minden könyvtárlátogatónak.
A könyvtárat a nagyközönség számára 2008. április 25-én adtuk át. Már ekkor megfogalmazódott bennünk az az igény, hogy ezt a korszerű, modern, új épületet – amely 2000 négyzetméter és 300 ülőhelyet biztosít a felhasználók részére – a könyvtáros szakma képviselőivel megismertessük. A bemutatkozásra kiváló alkalmat jelentett a Magyar Könyvtárosok Egyesületének legnagyobb rendezvénye, amelyet minden évben máshol szerveznek meg. 2010-ben Baját választották a konferencia helyszínének. A színvonalas szakmai rendezvény nemzeti és nemzetközi szerepe is jelentős. Az ország minden részéből és külföldről is sok kolléga érkezett Bajára.
Az idei konferencia fő témája: KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA – Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgálatában.
Az idei esztendő az ENSZ határozata alapján a kultúrák közeledésének nemzetközi éve (Lásd az MKE levelét az UNESCO főigazgató asszonyához a 7. oldalon – a szerk.), ráadásul ebben az évben ünnepeljük az Eötvös József Főiskola alapításának 140. évfordulóját.
A konferencia célkitűzése, hogy megismerhessük a szomszédos országok és a hazai kisebbségek kultúráját, vallását, nyelvét, szokásait; és mi, könyvtárosok mint a kultúrák aktív közvetítői vállaljunk kiemelkedő szerepet ebben a tevékenységben. A soknemzetiségű Baja kiválóan alkalmas egy ilyen témájú vándorgyűlés megrendezésére.
A debreceni vándorgyűlésről hazafele jövet már elkezdtük az ötleteket gyűjteni. A bajai főiskola Andragógiai és Könyvtártudományi Intézete konferenciát szervezett 2009. év októberében. Ezen a konferencián már találkozhattunk a Magyar Könyvtáros Egyesület elnök asszonyával, Bakos Klárával és a debreceni szervező kollégákkal.
Mivel reméltük a nagy számú részvételt, számba vettük a bajai szálláslehetőségeket. Egyértelművé vált, hogy szállások többségét a főiskola új kollégiuma és a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának a kollégiuma fogja biztosítani. Ezért a rektorral még ebben a hónapban megkerestük Knáb Erzsébetet, az intézmény főigazgatóját, és együttműködési szerződést kötöttünk.
A rendezvény fő szervezője az Eötvös József Főiskola (EJF) könyvtára volt, de természetesen a lebonyolításában – a hagyományoknak megfelelően – együttműködtek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, valamint a helyszínt adó város könyvtárai és kulturális intézményei.
Hónapokon át készültünk a rangos rendezvényre. Ég és Föld, még a természet is ellenünk volt, hiszen amikor már tele voltunk ötletekkel, ígéretekkel, tervekkel, kezdtek elúszni a dédelgetett elképzeléseink, hiszen jött az árvíz, a belvíz, sokasodtak a szúnyogok. Ázva-fázva folytattuk a munkát, de az égi áldás csak nem akart abbamaradni, szinte nap nem múlt el eső nélkül. A próbatételeknek ezután sem volt vége, jött a következő probléma, egy mennydörgés, amely a Szent Antal Templom csodálatos orgonáját némította el egy időre. Ahol nagy a szükség, közel a segítség, a segítség akkor van a legközelebb, amikor a szükség a legnagyobb. Megtörtént a várva-várt csoda, kisütött a nap, a víz elkezdett apadni. Egyik végletből a másikba estünk, forró napokat éltünk át. Erőt adott számunkra, hogy az elnökség kezdetektől bízott bennünk, és mi is számíthattunk a támogatásukra.
A lényeg a meredély megmászásában van; élveztük a készülődés varázsát. A szervezés koordinálás nemcsak nagy munka volt, hanem hihetetlen élmény is, egyben kaland, hiszen ez az együttműködés a könyvtárak új szerepe és jelentősége is egyben.
A kiscsoportos munka felértékelődött a készülődés folyamán. Kialakult egy könyvtárosokból, művelődésszervezőkből álló csapat, akik végig mozgatórugói voltak a szervezésnek. Büszke vagyok a kollégáimra, arra a kis csoportra, amelynek tagjaival együtt készítettük elő ezt a rendezvényt. Vezető: Majorné Bodor Ilona (EJF), tagjai: Andriott Pálné (EJF), Barabásné Karai Dóra (Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, AEVKMK), Becker Erzsébet (EJF), Bedekovits Tamás (EJF), Fischbäckné Horváth Ildikó (EJF), Györgyfalviné Berki Gyöngyi (EJF), Huszti Tamás (EJF), Jámbor Mária (EJF), Kollerné Harmat Ildikó (AEVKMK), Letenai Mária (AEVKMK), Némethné Tancsik Edit (EJF), Sibalin Miroszláv (AEVKMK).
Az előkészületek során nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk a debreceni vándorgyűlés szervezőitől, elsősorban Nádas Zsuzsánnától és Dávid Boglárkától, ezen felül a szombathelyi egyetemi könyvtár igazgató asszonyától, Barki Katalintól. Részt vett a megvalósításban a főiskola 11 könyvtár szakos hallgatója, akik lelkesen, fiatalos lendülettel dolgoztak.
Természetesen a felsorolás közel sem teljes, nagyon sok segítőnk volt a rendezvény során, többek között Majdán János rektor, a főiskola vezetői és dolgozói. Még szeretném megemlíteni a város polgármesterét, Révfy Zoltánt, a kisebbségi önkormányzatokat, a bajai művészekről nem is beszélve.
Már 2010 februárjában összegyűjtöttük a lehetséges szállások listáját, és személyesen megtekintettük. Ezt a listát, a felhívást, a jelentkezési lap tervezetét, az ütemtervet és a forgatókönyvet elvittük magunkkal az elnökségi ülésre. Az elnökség részéről elsődleges kapcsolattartóink: Kiss Gábor, Dávid Boglárka, Molnár Jánosné és Nagy Anikó voltak.
2010. március 2-án találkozót szerveztünk Baján, amelyen részt vettek: az MKE részéről Bakos Klára elnök, Kiss Gábor alelnök, Majdán János, Révfy Zoltán, Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, Padányi Emese, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke és e sorok írója.
Március végén az MKE hivatalosan is bejelentette a bajai helyszínt, a felhívást közzétette a honlapján, ezt követően hamarosan megjelentettük a vándorgyűlés weblapját: http://vandor2010.ejf.hu
Az előkészületi munkák során a vándorgyűlés logóját Berek László (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárosa), a plakátját pedig Klossy Irén (az Eötvös József Főiskola oktatója, grafikus) készítette el.
Az informatív, esztétikus programfüzet tartalmának összeállítása csapatmunka volt, a szerkesztői tevékenységet Tóth Istvánné végezte, Orgoványi Gábor grafikus tervezte, a kivitelezés a Corner Bt. nevéhez fűződik.
Folyamatosan felhívtuk a kollégák figyelmét a Katalist segítségével a honlapunkon megjelent friss hírekre, illetve az általunk fontosnak tartott információkra. Minden alkalmat megragadtunk arra, hogy reklámozzuk a konferenciát. A Könyvfesztiválon több kiadó képviselőjével személyesen is felvettük a kapcsolatot.
A sok-sok előkészületi munka után eljutottunk a konferencia első napjáig, az ünnepélyes megnyitóig. Neves előadók biztosították a rendezvény magas színvonalát. Kállai Ernő (kisebbségi ombudsman) a kisebbségi kultúrák magyarországi helyzetéről érdekes, elgondolkodtató előadást tartott a nyitó plenáris ülésen.
Itt és ekkor osztották ki a Fitz József-könyvdíjat, amelyet a 2009-ben megjelent három, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek tartott könyv nyert el.
Minden évben sor kerül arra is, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért emlékérmet átadja Bakos Klára elnök asszony a kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató kollégáknak.
A kis plenáris ülésen Fehér Miklóstól (Könyvtári Intézet munkatársa) a nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásáról hallhattunk szintén színvonalas előadást. Majd Kormos Sándor (a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója) a KELLÓ szolgáltatásairól, továbbfejlesztéséről tájékoztatott bennünket.
Nyolc szekcióban 43 előadás hangzott el, ezek kiválóak, értékesek, igen hasznosak voltak mindannyiunk számára, sok aktuális problémát érintettek. Tapasztalatokat szerezhettünk, gondolatokat ébresztettek, továbbgondolásra késztettek bennünket. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Magyar Elektronikus Könyvtár, illetve a Műszaki és Múzeumi Szekció délelőtt és délután is ülésezett.
Közel hatszáz kolléga tisztelt meg bennünket a jelenlétével. Érdekes adat a számomra, hogy melyik könyvtárból hányan érkeztek. A legtöbben Egerből, a Bródy Sándor Megyei Könyvtárból, a Kaposvári Egyetemi Könyvtárból, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárból és Budapestről, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárából vettek részt a konferencián.
A szakmai programok mellett a vendégek megtekinthették a város két könyvtárát, betekintést kaphattak főiskolánk képzési kínálatába és a mediterrán hangulatú városunk nevezetességeit és környezetünk kulturális értékeit ismerhették meg.
Szakmai pályázat meghirdetése hagyomány, így 2010-ben is díjazták az év fiatal könyvtárosát.
A konferenciát színesítő, ahhoz kapcsolódó pályázatokat írtunk ki, mint például a fotópályázat, “Humorzsák” pályázat, könyvtár szakos hallgatóknak szóló pályázat ingyenes részvételre.
Nagy sikere volt a sárkányhajóversenynek, amely közösségteremtő és fejlesztő tevékenységével kiváló alkalmat nyújtott a kollégáknak az együttműködésre. Az orgonahangverseny felemelő zenei élményben részesítette a hallgatókat. A belvárosi sétát lovasfogatozással kezdhették a vendégek. Egy gesztenyefát ültettünk a vándorgyűlés emlékére, amellyel hagyományt teremtünk, minden jeles alkalommal ezt szeretnénk megismételni. Remek kikapcsolódást jelentett a hagyományos baráti találkozó, amelynek tetőpontja a táncház volt (három zenekarral, 24 táncossal). A kulturális programjainkban hangsúlyoztuk a bajai zenei élet kimagasló nívóját, városunk nemzetiségi hagyományait, valamint a “Csárdás Éve” rendezvénysorozathoz is kapcsolódtunk.
A háromnapos rendezvény záró napján Zomborba, Pörbölyre utaztak a kollégák, illetve vízitúrát tettek a Sugovicán és a Dunán. Alkalmuk volt a vendégeknek arra, hogy megismerhették a Bácska történelmi tájegységeit és a Gemenci-erdő szépségeit.
Sok értékes és hasznos információt kínáltak a szakmai kiállítók. A kiállítás 25 résztvevője közül 4 külföldi volt. A rendezvényt öt szponzor támogatta, amelyek közül három bronz (EX-LH, Swets Information Services, MTA SZTAKI-Monguz konzorcium), egy ezüst (Elsevir Kiadó), egy arany (IQSYS) fokozatú volt. A szakmai kiállítást a Tabula Ráza Bt. képviseletében Teveli Judit remekül koordinálta.
A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap volt; bajai részről anyagi támogatást biztosítottak az alábbiak: Baja város Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, a horvát és német kisebbségi önkormányzat. A megye részéről a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés járult hozzá a kulturális programjaink költségeihez, emellett 37 szponzor tárgyi felajánlást tett.
Megtiszteltetés és öröm volt számunkra a vándorgyűlés házigazdájának lenni, sok tapasztalattal gazdagodtunk. Remélem, hogy a kollégák is így gondolják, és hasznos információkkal feltöltődve, felejthetetlen élményekkel távoztak Bajáról.

(A beszámoló folytatása következő számunkban lesz olvasható.)

Címkék