Viszlát, MANCI – helló, HUMANUS!

Kategória: 2009/ 9

Új helyen a friss könyvtári szakmai publikációk adatai
Az elmúlt években megújult a könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú cikkek dokumentációs feldolgozása a Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárában (KSZK). Az egyik legfontosabb változás – amely lényegében a továbbiakat magával hozta -, hogy a feldolgozás a Micro-ISIS-alapú MANCI adatbázisból fokozatosan átkerült a HUMANUS adatbázisba, amely a Bodza keretrendszert használja, tehát lezártuk a MANCI adatbázist, amely az 1980-as évek közepén indult, és közel 61 ezer tételt tartalmaz. Használói a nyitóoldalon (http://w3.oszk.hu/manci.htm) értesítést kaptak, hogy tudják: a frissebb magyar és külföldi szakirodalmat – a 2007-ben és azután megjelent magyar anyagot, illetve a 2008 második félévében és azután publikált külföldi cikkeket – a HUMANUS (http://www.oszk.hu/humanus) adatbázisban érdemes keresniük.
Az áttérés – a szabványos rekordok és egyéb előnyös megoldások mellett – azt is jelentette, hogy már nem munkaadatbázisokban kell dolgoznunk, és nem negyedévenként tölthetjük fel az új tételeket, hanem a bibliográfiai tételek a külföldi cikkek referátumaival/autoreferátumaival egyetemben folyamatosan kerülhetnek be az adatbázisba, és a használók számára az on-line adatbevitelt követően azonnal elérhetőek.Részvétel a HUMANUS-konzorciumban

A HUMANUS – a humán tudományi tanulmányok és cikkek több könyvtár által közösen épített adatbázisa – a tagkönyvtárakat konzorciumi formában fogja össze. A KSZK a HUMANUS-ban két, egymáshoz szorosan kapcsolódó tudományterületet (könyvtörténetet és könyvtártudományt) gondoz. A magyar cikkeket és tanulmányokat tekintve teljességre törekszik, a külföldi anyagból pedig célszerű válogatást ad.
A két tudományterülethez a következő, szűkebb témakörök tartoznak:

Tippek a könyvtörténeti és könyvtártudományi tételek kereséséhezTöbbféle segítség, például súgó áll rendelkezésre, azonban van néhány fontos szempont, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet:
- Figyeljünk arra, hogy a keresésnél a CIKK-MOKKA kezdőlapjának adatbázisai között csak a HUMANUS legyen csillaggal jelölve!
- A cikkeket 1985 és 2006 között feltáró MANCI adatbázis szerepel már a CIKK-MOKKÁ-ban, de egy régebbi, 2005. évi állapotot tükröző változatával, amely egyelőre, a további konverzióig, nem nyújtja ugyanazokat a keresési lehetőségeket, mint az “eredeti” MANCI.
- A magyar anyagot a szokásos módon lehet keresni; ugyanakkor célszerű a tudományterület megnevezésével (Könyvtártudomány vagy Könyvtörténet) eleve szűkíteni a keresőkérdést.
- A külföldi cikkek egy részénél magyar nyelvű referátumok és autoreferátumok is szerepelnek, mégpedig a rekordokba beágyazva, azok szerves részeként.
- A tartalmi feltárás eszköze a Könyvtári és tájékoztatási tezaurusz (nyomtatott változata: 3. revideált kiadás, Budapest, OSZK-KMK, 1992.; elektronikus változata a MANCI adatbázisban: Tézaurusz opció).

Kiadvány-előállítás a HUMANUS-ból

Magától értetődik, hogy örömmel éltünk az adatbázis további lehetőségeivel: a KSZK ezután a HUMANUS adatbázisból állítja elő hagyományos időszaki kiadványait (a Könyvtári Figyelő referáló rovata, A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája, Hungarian Library and Information Science Abstracts, a Magyar Könyvszemle éves bibliográfiája), és ebből készül az Annual Bibliography of the History of the Book and Libraries című nemzetközi bibliográfiai összeállítás magyar anyaga.
A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiájának (MAKSZAB, HU ISSN 1789-7920) próbafüzete mint e-kiadvány 2009. május végén jelent meg (http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.476), és a 2007. év első félévében megjelent publikációkat regisztrálja. A próbafüzetet a HUMANUS adatbázisból szinte automatikusan a Bodza keretrendszer programozási eszközeivel sikerült előállítanunk. Munkánkhoz hathatós támogatást kaptunk Rácz Ágnestől (OSZK) és Zawiasa Róberttől (Szegedi Egyetem Könyvtára).
Az áttérés módot adott arra is, hogy átgondoljuk a bibliográfia gyűjtőkörét. A MAKSZAB a témakör publikált szakirodalmát regisztráló nemzeti szakbibliográfia; hagyományosan a könyvtár- és tájékoztatástudomány teljes magyar szakirodalmának feldolgozására törekszik, a dokumentumtípusok lehető legteljesebb körét tekintve. A feldolgozott anyag legnagyobb részét a KSZK által teljességgel feltárt könyvtár- és tájékoztatástudományi magfolyóiratok teszik ki. A határterületekről (könyvkiadás, könyvkereskedelem, digitalizálás, szerzői jog, dokumentumtípusok, más közgyűjtemények, archívumok stb.) az összefoglaló jellegű cikkek kerülnek bele a bibliográfiába, mindenekelőtt azok, amelyek könyvtári vonatkozásúak. A szóródó irodalom feltárásánál a hagyományos, elismert folyóiratokra, a témáról másutt is publikáló, ismert szerzőkre és a szakszerű, tudományos igénnyel megírt, informatív cikkekre összpontosítunk; hírlapcikkeket csak elvétve regisztrálunk.
A MAKSZAB közreadásáról több évtizede a KSZK gondoskodik. Takarékosságból és a gépi keresés új lehetőségeit kihasználandó a 2005. évi számoktól a MAKSZAB-ot on-line elérhető e-kiadványként a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu Szakkönyvtár opció) adjuk közre, amely letölthető és kinyomtatható. A kiadványnak korábban évi négy nyomtatott füzete jelent meg éves és kumulált mutatókkal, mostantól évente két számot adunk közre.
A HUMANUS-ból most előállított e-változat – hasonlóan a korábban nyomtatott kiadvány formájában megjelent bibliográfiához – tematikus felépítésű; a bibliográfiai részhez betűrendes (név- és címmutató) és tárgyszómutató tartozik, a részletes tudnivalókat a használati útmutatókban foglaltuk össze. A gépi előállítás bizonyos kompromisszumokra kényszerített, ugyanakkor a korábbi gyakorlatot korszerűsítő megoldásokra sarkallt bennünket.
A betűrendes név- és címmutató összeállításánál örömmel éltünk a számítógép adta lehetőségekkel. A mutató a korábbiakhoz képest jelentősen bővült, és a következőket tartalmazza a regisztrált közlemények adatai közül:
- a szerzők, közreműködők neve (a közreműködés jellegét is feltüntetve) – verzállal;
- a közlemények címe, a sorozati és egyéb címek, a közreadó testületek neve – normál betűtípussal;
- a közleményekben tárgyalt személyek, testületek, rendezvények neve és az ismertetett kiadványok címe – kurzívval;
- a szabad (azaz nem a Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz ellenőrzött szótárából vett) tárgyszavak;
- országok, különböző közigazgatási és településnevek stb. a földrajzi kereséshez (pl. Ausztria, Wien vagy Magyarország, Bodony).A próbaszámban még nem szerepelnek utalók, a későbbi számokban erre is számíthatnak olvasóink.
A tárgyszómutató egyszerűsödött, áttekinthetőbbé vált. A Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz tárgyszavai verzállal kiemelve, betűrendben követik egymást. Egy-egy tárgyszó alatt csak az adott témáról szóló bibliográfiai tételek sorszáma szerepel, a tárgyszólánc egészét maguknál a tételeknél kell keresni. A közlemények időbeli vonatkozásait is feltüntetjük, azokat kronologikus tárgyszavakkal kifejezve (pl. 13-16. század), erről is a tárgyszómutatóból lehet tájékozódni. Későbbi számainkban a megszokott módon utalókat is szerepeltetünk majd.

* * *

A HUMANUS adatbázis fejlesztése folyamatosan zajlik, a tagkönyvtárak bevonásával. A változásokról-újdonságokról az OSZK Humántudományi Bibliográfiai Osztálya a honlapon rendszeresen hírt ad. Itt nem volt célunk a HUMANUS sokféle lehetőségét bemutatni (annál is inkább, mert ezt megtették már az adatbázis szerkesztői, Tamás Kincső és Vasbányai Ferenc a 3K 2008. évi 2. számában).
A HUMANUS-tagkönyvtárak közül elsőként állítottunk elő bibliográfiai kiadványt az adatbázisból. Bízunk benne, hogy a MAKSZAB próbafüzete és a Könyvtári Figyelőnek szintén a HUMANUS-ból előállított referáló rovata felkelti más HUMANUS-tagkönyvtárak érdeklődését, kedvet kapnak a kiadvány-előállítási program használatához, és tapasztalataikkal, észrevételeikkel segítik a program közös fejlesztését!
Ajánljuk tehát szakmánk művelőinek figyelmébe a HUMANUS adatbázist, feladatunkból adódóan annak is a könyvtörténeti és könyvtártudományi tanulmányokat és cikkeket regisztráló részét, továbbá az e-MAKSZAB-ot, a KSZK bibliográfiai-dokumentációs műhelyének ezt a korszerű módszerekkel előállított régi-új “termékét”! Jó böngészést kívánunk, és várjuk az észrevételeket!

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)