Vándorgyűlés a megújulás jegyében

Kategória: 2008/ 8

A könyvtárak örök reneszánsza. Mátyás könyvtárától a 21. századi tudásközpontokig” mottó jegyében zajlott Szombathelyen a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. vándorgyűlése, 2008. július 24-e és 26-a között, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és az MKE Vas Megyei Szervezete közös rendezésében. A programsorozat 24-ei plenáris ülése – a regisztrációnak és a szakmai kiállításoknak is helyet adó – Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK) kezdődött.
Bakos Klára, az egyesület elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az idei vándorgyűlés tisztelgés az európai újkori történelem kezdetén – a régi tiszteletben tartása mellett – tudományos forradalmat, művészeti átalakulást hozó kulturális mozgalom, a reneszánsz előtt, ugyanakkor annak is igazolása, hogy a megújulás a könyvtárak életének szerves része: a könyvtár folyamatosan követi a társadalmi követelményrendszer változásait, igazodik elvárásaihoz. Joggal mondhatjuk, hogy a könyvtárak – az állandó megújulás kényszeréből következően – örök reneszánszukat élik.
Vas Megye Közgyűlése nevében Kovács Ferenc elnök üdvözölte a megjelenteket. Könyvtártörténeti áttekintést nyújtó beszédének elején hangsúlyozta, hogy Vas megye 1971 (Szombathely), 1980 (Szombathely) és 1994 (Körmend) után immár negyedszer házigazdája könyvtáros vándorgyűlésnek. Ez a tény nemcsak a megye könyvtárai szakmai teljesítményének elismerését, hanem a fejlesztések érdekében tett fenntartói erőfeszítések megbecsülését is jelenti. A könyvtár nem avult el. Ahogy a reneszánsz kor emberének érdeklődésében kiemelt helyet kapott a könyv és a könyvtár, úgy a napjaink szellemi életében tevékenyen közreműködők számára is központi hely. Gyűjti, megőrzi és hozzáférhetővé teszi a szellemi élet kincseit, örökségét, de XXI. századi tudásközpontként a folyamatos modernizáció helyszíne is.
Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, könyvtáros férjeként és a kétezer éves házigazda város vezetőjeként köszöntötte a résztvevőket: annak a városnak, Savarianak a nevében, amelynek az alapítását és az első háromszáz évének történéseit gazdag emlékanyag őrzi. A város örömmel és elkötelezettséggel vigyázza múltja emlékeit, amelyeket legnépszerűbben az ide látogatók előtt az évente augusztus végén megrendezett Savaria Karnevál jelmezes felvonulása elevenít fel. Szombathely, amely a megyével közös fenntartásban, a kölcsönös érdekek tiszteletben tartásával működteti a Berzsenyi Dániel Könyvtárat, évtizedek óta a könyvtárosok nemzedékeinek elismert képzőhelye is. Minőségalapú humán szakemberképzés nélkül korszerű tudással rendelkező műszaki szakemberek nem oktathatók, hiszen az alapokat a műszaki értelmiségnek is a humán szakemberek adják meg. Ezért is elengedhetetlen a kor kihívásaihoz igazodó, versenyképes tudást biztosító oktatási rendszer működése. A kultúra és a könyvtár Szombathely életében méltányolt és támogatott terület.
Ipkovich Györgytől Gadányi Károly, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnök-rektorhelyettese vette át a szót. Kiemelte, hogy a könyvtáros precizitással összeállított meghívó gazdag programja jól szemlélteti azt az utat, amelyet az első vándorgyűlés “Az olvasó népért” szlogenjétől megtettek a könyvtárak. Negyven évvel ezelőtt a rendezvény életre hívói nem sejtették, milyen nehéz örökséget hagynak utódaikra. Kitalálni mindig könnyebb valamit, mint azt folyamatosan életben tartani és tartalommal megtölteni. A könyvtáros vándorgyűlések szervezői ezt a feladatot maradéktalanul megoldották. Könyvtárak nélkül nincs kultúra, oktatás és tudomány. Amikor felmerült a kérdés, hogy a főiskola kollégiumot vagy könyvtárat építsen-e, kitartottak az utóbbi mellett.
Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója a megye könyvtáros társadalma nevében üdvözölte a kollégákat, elárulva azt is, hogy mindegyik vasi vándorgyűlés szervezésének aktív részese volt. A mostani programkínálat a változó könyvtári tevékenység teljes spektrumát áttekinti. Számba veszi, a teendőket a lakosság tanulási képességeinek alakításában, hogyan szembesülnek a negatív demográfiai tendenciákkal és miként reagálnak azokra, hogyan őrizhetik meg közszolgálati jellegüket, nem feledkezve meg a szolgáltatásfejlesztés állandó kényszeréről sem. A verseny nyitott, és kérdés, megújulhat-e a könyvtár. Hogy ez nem reménytelen, némi kajánsággal idézte fel egy népszerű magazinhoz kapcsolódó olvasmányélményét, ahol a külföldi utazáshoz ajánlott nyári holmik mellett ott volt az útikönyv is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtári kölcsönzésre, beiratkozásra buzdító élelmes felhívásával kiegészítve. Az idei program szervezésére fáradhatatlan, rendkívül ötletgazdag csapat szerveződött. Különösen sokat vállalt a teendőkből a helyi egyesület titkára, Barki Katalin és elnöke, Tilcsikné Pásztor Ágnes, de igazi külső “teamtagként” működtek közre a lendvai és a muraszombati kollégák is. Ezután az igazgató asszony üdvözölte Vas megye külföldről érkezett (Déva, Lendva, Muraszombat, Zlín) vendégeit.
A köszöntők után Bakos Klára felkérte Hiller István oktatási és kulturális minisztert “A tudás reneszánsza a 21. században” című ünnepi előadásának megtartására.
A miniszter gyermekkori emlékeit idézve, a Pallas Nagy Lexikonának kötetcímeit sorolva kezdte mondandóját. A címek felidézése annak a gondolatnak a kifejtését vezette fel, amely az információ megszerzésének fontosságáról és az ahhoz vezető utak közti különbség elfogadásáról szólt. Mindig lesz olyan, aki a tudást vastag könyvekben kutatja, más pedig a fájlokban keresi. Nem az a fontos, hogyan jutunk és juttatunk másokat információhoz, hanem az, hogy a tudás megszerzésének lehetősége mindenki számára az általa választott módon rendelkezésre álljon. A könyvtárak fejlődése az elmúlt években igen jelentős volt. 2001 és 2007 között a regisztrált használók száma 29 százalékkal, a könyvtárhasználatoké 14 százalékkal nőtt, míg a távhasználatok mennyisége a kilencszeresére emelkedett. Ugyanakkor a könyvtárak 62 százalékában még mindig nincs számítógép, 52 százalékában pedig nem érhető el az internet. Kormányzati célkitűzés, hogy 2013-ra minden hazai könyvtárban legyen számítógép és hozzáférés a világhálóhoz. Ennek eléréséhez ki kell használni a rendelkezésre álló pályázatokat: az “Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” elnyerésére kiírt, a könyvtárat a multifunkcionális tér szerves részének tekintő lehetőséget, ahol egy-egy sikeres pályázó 46 millió forintos támogatásban részesülhet, illetve a TIOP keretén belül a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztését támogató 1,394 milliárd forintos idei keretösszeget használhat fel. Természetesen a pályázati pénz semmit sem ér az azt felhasználó, szakmailag elkötelezett és hiteles ember nélkül. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az ország egyik legnagyobb presztízsű, egy szakmát összefogó civil szerveződése. Olyan szakma képviselője, amely eddig mindig képes volt megújulni. Szombathely történelmi múltjára is utalva képzeletbeli ajándék átadásával, a Kr. u. III. században élt legionárius kőbe vésett szavainak felidézésével zárult a miniszteri megnyitó: “Daciában születtem, Savariaban éltem, ide Afrikába, Tuggába hozott az öregség, de a legjobb Savariaban volt.”
Bakos Klára a miniszter szavait két ajándék, a Madártávlat című, könyvtárosok tollából született antológia, valamint az 1980-as vándorgyűlésen id. Hiller István, az akkor Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemi Könyvtár főigazgatója által tartott beszéd szövegének átadásával köszönte meg.
A rövid kávészünetet Csepeli György “Kreatív társadalom” című előadása követte. A kiinduló tézis szerint a kreativitás minden emberben ott rejlő lehetőség. Alapja a nyelv, amely végtelen számú mondatot képes létrehozni adott számú szabály segítségével, adott számú szókészletből válogatva. A kreativitás szoros összefüggésben van a kérdezni tudás képességével, a magától értetődőség megkérdőjelezésével, az alternatív lehetőségek keresésével. A folytonosan kérdező kreatív ember – aki megőrizte magában a gyermeki kíváncsiságot – folyamatosan ütközik környezetével, konfliktusok sorozatába keveredik. Csepeli György a kreativitás öt fő területét határozta meg (technológia, művészet, tudomány, politika, gazdaság). A felsoroltak közül – véleménye szerint – a legnagyobb elmaradás a politika területén van, ahol a rendszerváltozás nem szabadította fel a kreativitást. A könyvtáraknak jelentős szerepük lehetne abban, hogy a vállalkozásokat elirányítsák a megfelelő információkhoz, adatbázisokhoz. A technológia helyzete sem egyértelmű. Vagy a kreatív ember megy külföldre vagy a találmánya. A három ‘t’ együttes megvalósulására (technológia-tehetség-tolerancia) lenne szükség, és a nietzschei értelmezésű versenyszemléletre, amely minden teljesítményt elismer, de nem fogad el jutalomként örökös előjogokat. A következőkben az előadó a kultúra fogalmának változásairól és az internethasználathoz kötődő tevékenységekről készült felmérést ismertette, amelynek tanulsága szerint a könyvtárhasználat továbbra is a magas kultúra része, míg a világhálót a megkérdezettek legnagyobb hányada (97%) elsősorban elektronikus levelezésre használja. Az internet és a kultúra viszonyát közel azonos mértékben értékelték szkeptikusan (27,5%: elpusztítja a magas kultúrát), illetve választották a békés egymás mellett élés lehetőségét (29,5%). Mindezek után, hogyan fogalmazható meg a könyvtárak feladata? A magas kultúra és az internethasználat társulása húzóereje lehet a társadalomnak, amely fejlett technológia és színvonalas kultúra nélkül egyaránt zsákutcába kerül. A könyvtár lehet az a hely, ahol a világ kitárul, ahová a tudástranszfer áttevődik, ahol a szükséges információ és technológia mindig megtalálható.
A nyitó plenáris ülést az MKE-emlékérem és “Az év fiatal könyvtárosa” díj átadása zárta.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)