Tizedik évébe lépett a Hírforrás

Kategória: 2008/ 5

A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL

Sorozatunkban azokat a rövidebb-hosszabb “bemutatkozó” cikkeket közöljük, amelyek a megyei hálózati híradók múltjáról, jelenéről és jövőjéről tudósítanak. 2007 őszén a szerkesztőség levélben kereste meg a megyei könyvtárak igazgatóit, azzal a kéréssel, hogy maguk számoljanak be vagy éppen lapszerkesztő munkatársuk írjon ismertetést a megye hálózati híradójáról; úgy ahogyan maguk gondolják, úgy ahogyan önmaguk látják lapjukat. Vannak megyék, ahol jelenleg nem is lát napvilágot könyvtári hálózati híradó, vannak megyék, ahonnan visszajelzést sem kaptunk. Ahonnan viszont érkeztek bemutatkozó cikkek – azokat sorra-rendre olvasóink elé tárjuk.

A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet helyismereti külön gyűjteményében böngészve számos könyvtári lapot vehetünk kezünkbe.
Az 1955-ben 200 példányban, stencilezett technikával készült Nógrádi Népkönyvtáros belső kiadványként segítette a megyében működő könyvtárak munkáját.
1959-ben Módszertani füzetek címmel, 50 példányban kiadott módszertani segédlet jutott el a könyvtáros szakemberekhez.1970-ben Könyvtári Tájékoztató címmel indult több-kevesebb rendszerességgel megjelenő új módszertani lap, amely a Nógrád megyei tanácsi könyvtárhálózat helyzetéről, feladatairól szóló szakmai kiadványként tájékoztatta a könyvtárosokat.
1988-ban a könyvtárunk életében bekövetkezett óriási változás – a Finta József által tervezett könyvtárépület felépült, lezajlott a beköltözés, megtörtént a szolgáltatói terek belakása – új lap születését is eredményezte.
Programunk címmel, havi rendszerességgel egy A/5-ös méretű lap hívta fel a figyelmet könyvtárunk életének fontosabb eseményeire.
1990 januárjában új lappal fordultunk olvasóink felé. A havilapként, A/4-es méretben megjelenő Hírmondó a szerkesztőbizottság vezetője, Kojnok Nándor igazgatónk programadó írásában a következőket írta: “Intézményünk léte és élete az olvasók és a könyvtárosok közös ügye.”
 Ennek a gondolatnak a bizonyossága, hogy az első oldal írásai az oktatás, a művelődés, a kultúra, a könyvtárügy aktuális kérdéseivel foglalkoztak, többek között az önkormányzati törvény megszületéséről és a települési kulturális szolgáltatások jövőjéről. Itt, a “Köztünk élnek” rovatban mutatkoztak be a jeles megyei személyiségek, szakemberek.
A lap többi oldala a könyvtárba látogató különböző korosztályoknak szólt. Egész évet felölelt például a Balassi- és Mikszáth-emlékév, izgalmas sorozatok voltak a Jeles napok Palócföldön, a Műemlékeink, Védett természeti értékeink. A gyermekolvasók külön oldalon rejtvényekkel, könyvajánlásokkal, pályázatokkal találkozhattak.
A Hírmondó 1997-ig, havi 800 példányban készült, elérhető volt könyvtárunkban, és eljutott az oktatási intézményekbe, más könyvtárakba és kulturális intézményekbe.
A Hírmondó sikere, elfogadottsága ellenére úgy éreztük, hogy hiányzik egy olyan módszertani kiadvány, amely elsősorban a könyvtárosoknak szól.
1999 februárjában indítottuk el a Hírforrás: Aktuális információk Nógrád megye könyvtárosai számára című lapunkat, amelynek vállalt céljáról Fehér Miklós igazgatónk így írt: “…kiadványunkkal szeretnénk a tájékoztatás, a figyelemfelhívás lehetőségével élni. Elsősorban rövid, aktuális hírekkel töltjük meg a lapot, hogy minél több hírt minél gyorsabban közölhessünk. Tudósítunk törvényi változásokról, pályázati lehetőségekről, könyvtáros képzésekről, egyesületi hírekről, könyvtári rendezvényekről stb.”
A Hírforrás ennek megfelelően kezdetben évi 4-7 alkalommal jelent meg, A/5-ös méretben, négy-nyolc oldalon. Az utóbbi három évben csak évi egy alkalommal, hasonló méretben, de 30-40 oldalnyi terjedelemben látott napvilágot.
E redukcióban pénzügyi okok mellett – 2003-ban 18 fős létszámleépítés történt intézményünkben – az is szerepet játszott, hogy az információ áramlásának útjai rendkívül korszerűek, gyorsak lettek.
Ma már a könyvtárosok az interneten keresztül tájékozódnak a pályázati kiírásokról és eredményhirdetésekről, a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, a statisztikai változásokról, a szakmai képzési- és továbbképzési lehetőségekről, a konferenciaszervezésekről. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Könyvtári Intézet, a tudományos és szakkönyvtárak, a közkönyvtárak kapcsolattartásának mindennapos eszköze az elektronikus posta, az intézményi honlap.
Most, tíz év lapszámait átlapozva nyugodt szívvel mondhatjuk, kordokumentumot tartunk a kezünkben.
Nógrád megye könyvtárai, hasonlóan más könyvtárakhoz követték a gazdaságban, a társadalomban bekövetkezett változásokat. Megismerkedtek a törvényi szabályozás új elemeivel. Keresték az alkalmazkodás eszközeit: stratégiai tervet készítettek, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer adta lehetőségekkel élve növelték a könyvtárközi kölcsönzések számát, megszervezték és részt vettek a KSZR megalakításában, részesültek a mozgókönyvtári ellátásban, a Közkincs program adta fejlesztésekben, a szakfelügyeleti rendszer kialakításában és működtetésében.
Mindezekről a Hírforrás rendszeresen tájékoztatta a Nógrád megye területén működő közkönyvtárakat. Egyben megosztotta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet tapasztalatait a fenti témákban és egyéb területeken, mint például GatewayUk tájékoztató pont megnyitása, “Edit néni könyvespolca” – sikeres gyermekkönyvtári program megvalósítása, “Szomszédolás” – városi és községi könyvtárak meglátogatása, az MKE Nógrád Megyei Szervezete fennállása 30. évfordulójának egész napos szakmai programmal történő megünneplése, látássegítő eszközök beszerzése és szolgáltatása zenei részlegünkben és az olvasóteremben, cseh-magyar, szlovák-magyar szakmai konferenciák és tapasztalatcserék bemutatása, magyarországi szlovák gyermekek olvasótábora, Kárpát-medencei középiskolás olvasótáborok tapasztalatai.
A Hírforrás lehetőséget adott arra is, hogy tájékoztassuk a könyvtárosokat új információs forrásokról, mint például EBSCO, MOKKA, MATARKA stb. Ugyancsak e lap hasábjain adtunk hírt a közös pályázati lehetőségekről és az így megvalósult országos programok Nógrád megyei eredményeiről – néhány példa a teljesség igénye nélkül: Nagy Könyv program, Összefogás a társadalomért, összefogás a könyvtárakért, Népmese napja 2007 országos megnyitója, “Nagy Olvashow” megyei rendezvényei stb.
A 2007-es év utolsó száma igen sokszínűre, informatívra sikerült. Bulik Ildikó és Gyetvainé Szorcsik Angéla Elképzelések és lehetőségek címmel beszámolt közművelődési, könyvtári, múzeumi és levéltári szakemberek közös tanácskozásáról, amelynek vendége Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese és Németh János minisztériumi főtanácsos volt. Hasznos ismeretekkel gyarapodtunk a könyvtári és közművelődési stratégiát illetően és a várhatóan februárban és áprilisban kiírásra kerülő európai uniós pályázatok ügyében.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet sikeres pályázója és összefogója volt a “Nagy Olvashow” programnak, amelybe bevonta a települési könyvtárakat, sőt a Salgótarjánban működő TEMI könyvtárat is. E programsorozatot szintén külön írásban mutattuk be, kiemelve a társintézmények rendezvényeit.
Nagyon fontosnak tartottuk a mozgókönyvtári szolgáltatás megyei tapasztalatainak összegzését, amely négy kistérség 37 könyvtárát érinti, a salgótarjáni kistérségben pedig a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet mellett a TEMI könyvtára is szolgáltatói feladatot lát el. A szerző, Ferik Ibolya a tényszerű adatok mellett Szubjektív gondolatok a kistelepülések könyvtári ellátásának szervezése kapcsán alcím alatt pedig e program lényegét, a települési könyvtárak életének megpezsdülését, az olvasók közösségi helyre találását emeli ki.
E témához csatlakozott Vasasné Mártaszéki Judit írása, amely egy nyugat-nógrádi településen, Diósjenőn mutatja be a CivilDió Egyesület áldozatos munkáját a helyi könyvtár működtetésében.
Izgalmas írások szólnak a szakfelügyeleti munkáról, a korábbi települési könyvtárakban elindult változásokról és a városi könyvtárak tapasztalatairól.
2007-ben hangsúlyosan foglalkoztunk a gyermekkönyvtári munka fejlesztésével, erről szólt “Varázssipka” nevű tapasztalatcserénk Szlovákiában és Csehországban, a Lázár Ervin Meseszoba és Emléknap megrendezése gyermekkönyvtárunkban és a “Mesével kerek a világ”.  Népmese napja, 2007, Salgótarján című szakmai tanácskozásunk.
Feladataink növekedését jelentette a Nógrád Megyei ÁNTSZ könyvtárának beköltöztetése intézményünkbe, amely egészségügyi, járványügyi szakirodalom tekintetében igen speciális információszolgáltatás megteremtését jelenti könyvtárunkban.
A Hírforrás érdekessége volt névadónk, Balassi Bálint életét, munkásságát bemutató tablók elkészítése, amelynek munkálatairól Antal József könyvtáros, festészettel, grafikával foglalkozó alkotó könyvtáros szólt.
Tíz évfolyam minden fontos írására természetesen most nem tudunk kitérni, de a jövőről – a lap értékeit megőrizve – mindenképpen gondolkodnunk kell. 2007. július 1-jétől – mint nevünk is mutatja – könyvtár és közművelődési intézet vagyunk, ahol a közművelődési szakemberek is végzik napi közösségépítő, felmenő rendszerű amatőr művészeti tevékenységet segítő munkájukat. Korábban szintén hosszú időre visszatekintő Nógrádi Levelek című lapjuk hasonló tartalommal fordult a közművelődési szakemberek, a civil szervezetek, közösségek felé.
Két lap éltetése egy intézményben pénzügyi szempontból sem lehetséges. Szakmáink közös találkozási pontjai, az erőforrások közös használata azt jelzi, hogy a továbbiakban a Hírforrás alcíme változzon. Készüljön olyan lap, amely Aktuális információk Nógrád megye könyvtárosai és közművelődési szakemberei számára alcímet fogja viselni.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)