Ajánlás az Ajánláshoz

Kategória: 2009/ 9

Ajánlás a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására címmel jelent meg az OKM Könyvtári osztályának – a Miniszteri Értekezlet által elfogadott – előterjesztése az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. évi 21. számában (VII. 28.).Mindazok, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak tudják, hogy a fogyatékossággal élők társadalmi, könyvtári integrálásáról és esélyteremtéséről a külföldi és a hazai könyvtári szakirodalomban egyaránt évtizedek óta lehet olvasni. Sok hazai konferencia, szakmai nap, akkreditált és egyéb tanfolyam, képzés, publikáció, kiadvány foglalkozott és foglalkozik a témával.
Érdemes megemlíteni, hogy a kérdéskör hazai fölkarolásában része volt az IFLA-nak, hiszen az 1972. évi budapesti kongresszusnak ez volt a témája, és természetesen a később született IFLA-irányelvek is foglalkoznak a fogyatékossággal élők könyvtári ellátásával.
Az Ajánlásban megfogalmazott feladatokkal kapcsolatban nem új dologról van tehát szó, hanem régi hazai adósságról. Arról, hogy érvényt szerezzünk a fő célnak: a szolgáltatásokhoz való hozzájutást mindenki számára biztosítsuk.A fogyatékossággal élők számára is elérhetővé kell tenni a szolgáltatásokat, a lehetőség szerinti legmagasabb szinten.
Az 1997. évi CXL. törvény megfogalmazta már a jogi kereteket:4. § Mindenkinek joga, hogy
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét;54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:
a) mindenki által használható és megközelíthető. A most megszületett  Ajánlás a törvényi rendelkezéseket tölti meg tartalommal. Elkészültében sok segítséget kaptunk a téma egyik jeles szakemberétől, Bartos Évától. Köszönet érte. Igen örülve az Ajánlás megjelenésének, könyvtáros kollégáimnak szívből kívánom, hogy legyen lehetőségük és elkötelezett akaratuk – szemléleti, finanszírozási stb. – arra, hogy megvalósíthassák a javasoltakat, hozzájárulva ezzel is a mindannyiunk számára nélkülözhetetlen emberséges világ kialakításához, megőrzéséhez.

Címkék